...:: REHABILITACJA RUCHOWA 


  Zajęcia odbywają się:

Wtorek:  9.30 - 15.00

Środa: 9.30 - 14.30

Czwartek: 9.30 - 15.00Zajęcia prowadzi:

Rehabilitant ruchu - mgr Janusz Hołyński
 
Rehabilitacja ruchowa ma na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie wad postawy i ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych.

Podczas zajęć stosowane są różnorodne metody wspierające rozwój dzieci. Dzieci z dysfunkcjami ruchowymi (np. mózgowe porażenie dziecięce) usprawniane są metodą N.D.T. – Bobach. U dzieci z wadami postawy, zaburzeniami integracji sensomotorycznej (SI) wykorzystuje się w trakcie terapii elementy metod reedukacji posturalnej oraz koncepcji integracji sensomotorycznej. Zajęcia przeprowadza się również (w miarę możliwości) w formie gier i zabaw grupowych.

Stosowane podczas zajęć oddziaływania dobierane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej z bogatym wyposażeniem. Dzieci w trakcie usprawniania korzystają ze sprzętu terapeutycznego, jak: wałki, piłki Bobathów, drabinki, materace oraz ze sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie zabaw ruchowych.

Co pół roku odbywają się spotkania z rodzicami w trakcie, których rodzice i terapeuta mogą wymieniać informację na temat postępów dziecka (w jego rozwoju posturalnym i motorycznym) w celu modyfikacji usprawniania. Wyżej wymienione spotkania odbywają się częściej, gdy wymaga tego potrzeba.

 

 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC