...:: KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Zajęcia prowadzi:

mgr Bogusława Czaplińska - Głąb

Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka
 
 
1. Od urodzenia dziecka dbaj o jego harmonijny rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny.
 
2. Jeśli niepokoi Cię brak reakcji lub nieadekwatne reakcje dziecka na bodźce akustyczne, koniecznie skonsultuj się z lekarzem audiologiem.
 
3. Zadbaj by Twoje oczekiwania wobec dziecka były realistyczne.
 
4. Zapewnij dziecku bogactwo różnorodnych doświadczeń: słuchowych, ruchowych, wzrokowych, dotykowych i smakowych.
 
5. Każdego dnia przemycaj stymulujące ćwiczenia językowe. Dbaj o dobry klimat podczas tych zabaw. Spraw by był to dla dziecka czas radosnej aktywności. 
 
6. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Opowiadaj mu, czyli opisuj to, co widzicie, to co robicie. Zadawaj mu pytania, choć nie jest jeszcze w stania udzielić odpowiedzi. Sam odpowiadaj na zadawane pytania.
 
7. Wypowiedzi skierowane do dziecka niech będą bardzo staranne. Używaj nieco wolniejszego tempa mowy. Zadbaj o dobór prostego, zrozumiałego dla dziecka słownictwa. Stosuj krótkie zdania. Powtarzaj swoją wypowiedź.
 
 
 
Celem ćwiczeń oddechowych jest:
 
1.Wyrobienie prawidłowego oddechu przeponowego. 
2.Wyrobienie długiej fazy wydechowej.
3.Wyrobienie równomiernej siły wydechu.
4.Nauka ekonomicznego wydatkowania powietrza.
5.Umiejętności synchronizowania pauz oddechowych (niezbędnych dla zaczerpnięcia powietrza) z treścią wypowiedzi;
 
Ćwiczenia mobilizujące wyłącznie aparat oddechowy (przykłady):
 
1.Wąchanie kwiatków - dziecko  powoli wciąga  powietrze nosem i równie powoli, aby zapamiętać ich zapach, robi wydech. 
 
2.Zdmuchiwanie kawałków papieru z gładkiej powierzchni - dziecko dostaje plastikową rurkę i za jej pomocą ma zdmuchnąć np. 10 papierków. 
 
3.Wesołe wiatraczki - dziecko trzyma w ręku  wiatraczek i  na określony sygnał, np.: klaśnięcie  przybliża wiatraczek do ust i na niego dmucha
 
4. Zdmuchiwanie płomienia świecy. 
 
5.Dmuchanie na watkę lub piórko, aby długo utrzymywało się w powietrzu
 
Ćwiczenia na  wydłużenie fazy wydechowej (przykłady):
 
1. Balonik - dziecko naśladuje nadmuchiwanie balonu powoli, aby nie pękł. 
 
2. Dmuchanie na świecę, w taki sposób, aby płomień wyginał się, ale nie gasł
 
3. Puszczanie baniek mydlanych.
 
4. Mecz piłki pingpongowej; czworo lub dwoje dzieci siedzi naprzeciw siebie i dmuchają na piłeczkę, tak aby nie spadła ze stołu
 
Ćwiczenia na oddychanie brzuszno – przeponowe (przykłady):
 
1. Huśtanie ulubionej zabawki - na brzuszek leżącego płasko na podłodze dziecka należy położyć książkę, a na niej ulubioną zabawkę. W czasie wdechu zabawka unosi się do góry, przy wydechu opada. Zarówno wdech, jak i wydech muszą  być powolne i równomierne, z chwilowym zatrzymaniem powietrza, aby zabawka nie spadła z huśtawki. 
2. Dziecko leży na dość twardym podłożu, jedną rękę trzyma na brzuchu, drugą na górnej części klatki piersiowej. W czasie wdechu ręka leżąca na brzuchu unosi się znacznie wyżej, niż druga
 
ĆWICZENIA NA PIONIZACJĘ JĘZYKA
 
1. Huśtawka - przy otwartej buzi podnosimy i opuszczamy czubek języka. Nie może on wysuwać się przed zęby
2. Konik stuka kopytkami - kląskamy językiem o podniebienie. 
3. Glonojad - należy przyssać czubek języka do podniebienia tuż za zębami – przy otwartej buzi.
4. Wiewiórka maluje sufit - oblizujemy podniebienie czubkiem języka ( pędzlem ) przy otwartej buzi.
5. Biedronka lub muchomor - "malujemy" czubkiem języka kropki na podniebieniu – przy otwartej buzi.
6. Dzięcioł "stukać" czubkiem języka w podniebienie tuż za zębami – przy otwartej buzi.
7. Zlizujemy z wałka dziąsłowego ( górka za górnymi zębami ) nutellę, miód, dżem lub serek ( czubkiem języka przy otwartej buzi )
8. Trzymamy między wałkiem dziąsłowym a czubkiem języka drażetkę, rodzynkę, kawałek chleba, wafelka, chrupka przy otwartej buzi. Kto dłużej utrzyma?
9. Trzymamy czubek języka „ przyklejony” do podniebienia tuż za zębami,  otwieramy i zamykamy buzię. 


PERCEPCJA SŁUCHOWA
 
proces rozpoznawania, różnicowania, zapamiętywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków
 
Na percepcję słuchową składają się: 
 
1. Słuch fizjologiczny – możliwość słyszenia dźwięków z otoczenia za pomocą narządu słuchu. Cechuje go określona ostrość słyszenia, która powoduje, że są ludzie słyszący, niedosłyszący i głusi.
 
2. Słuch fonematyczny (fonetyczny) – zwany też słuchem mownym – jest to zdolność do rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy (najmniejszych elementów składowych wyrazów czyli fonemów). Procesy te odbywają się na poziomie kory mózgowej, pełna dojrzałość słuchu fonemowego osiągana jest około 6, 7 roku życia. Dzięki niemu słyszymy różnice pomiędzy dźwiękami bardzo podobnymi np. półka-bułka, Tomek-domek, kura-góra itd. Dalszy etap w rozwoju słuchu fonematycznego stanowi analiza i synteza słuchowa. 
 
3. Analiza słuchowa to umiejętność wyodrębniania z potoku mowy: zdań, w zdaniach wyrazów, w wyrazach sylab, a w sylabach głosek z zachowaniem ich kolejności. 
 
4. Synteza słuchowa jest to scalanie głosek, sylab i wyrazów w określone, złożone układy słuchowe. 
 
5. Pamięć słuchowa jest to pamięć wzorców słuchowych wyrazów tzn. pamięć ich długości (liczby sylab i głosek oraz ich kolejności w wyrazie). Jest to również zdolność zatrzymywania w pamięci ciągów wyrazów połączonych związkami logiczno - gramatycznymi (np. dni tygodnia, nazwy miesięcy, wiersze, piosenki itp.
 
 
OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI SŁUCHOWEJ WYSTĘPUJĄCE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 
1. Trudności w rozumieniu złożonych instrukcji i poleceń słownych
2. Trudności w zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań.
3. Mały zasób słów i agramatyzmy. 
4. Trudności w tworzeniu zdań i opowiadań.
5. Trudności w zapamiętywaniu ciągów słownych, np. dni tygodnia, nazw miesięcy oraz treści wierszy i piosenek. 
6. Opóźniony rozwój mowy. 
7. Wady wymowy. 
8. Trudności w różnicowaniu dźwięków mowy (głównie tych o podobnym brzmieniu) i określeniu ich położenia w wyrazie (na początku, na końcu, w środku).
9. Problemy z dokonywaniem analizy sylabowej i głoskowej wyrazów. 
10. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu na dalszych etapach kształcenia. 
 
Prawidłowy rozwój percepcji słuchowej jest warunkiem niezbędnym dla pełnego rozumienia mowy, dla prawidłowej realizacji dźwięków (poprawnej artykulacji) oraz opanowania umiejętności czytania i pisania.
 
 
ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ
 
 
ZESTAW ĆWICZEŃ I ZABAW PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH
(3-5 LETNICH)
 
Kształcenie wrażliwości słuchowej i różnicowanie dźwięków z otoczenia 
1. Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja (szmery, szelesty, stuknięcia, odgłosy kroków, pojazdów, dźwięków powstałych przy pracy różnych maszyn, dźwięków charakterystycznych dla różnych przedmiotów). 
Zamknij oczy i powiedz co słyszysz? (np. szelest papieru, brzęk kluczy, przelewanie wody itp.)
2. Różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody (zwierząt, ptaków, zjawisk atmosferycznych) w naturalnym środowisku lub z płyty. 
3. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez różne instrumenty (perkusyjne i inne).
4. Rozpoznawanie dźwięków : wysokie – niskie, głośne - ciche, dużo – mało, długi – krótki.
5. Przeliczanie słyszanych np. uderzeń w bębenek, stuknięć o blat stołu.
6. Rozpoznawanie osób po głosie (np. mamy, taty, babci itp.). 
7. Lokalizacja dźwięków – szukamy np. dzwoniącego budzika, telefonu...
 
Ćwiczenia rytmiczne
1. Ćwiczenia w rozpoznawaniu melodii piosenek po zaśpiewanym fragmencie (lub odtworzeniu z płyty) i wyklaskaniu rytmu piosenki.
2. Odtwarzanie podanego rytmu poprzez wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie itp. 
3. Odtwarzanie przestrzenne układów rytmicznych poprzez układanie klocków, rysowanie kropek. Rodzic wystukuje rytm, dziecko układa np. klocki, z uwzględnieniem ilości uderzeń i odległości czasowych między nimi (ćwiczenie dla 5 - latka). 
4. Odtwarzanie rytmiczne układów przestrzennych – na podstawie układu np. klocków, dziecko wystukuje lub wyklaskuje rytm (ćwiczenie dla 5 - latka). 
5. Rozpoznawanie układów przestrzennych lub rytmicznych, zgadywanie, który spośród kilku układów na planszy został wystukany.
 
Różnicowanie dźwięków mowy 
 
1. Ćwiczenia rytmiczne – wypowiadanie rytmiczne treści krótkich wierszyków np. z wyklaskiwaniem.
2. Rozpoznawanie melodii mówienia – zdań pytających, rozkazujących i wykrzyknień.
3. Rozpoznawanie natężenia głosu – szeptu, naturalnego i głośnego mówienia. 
4. Łączenie sylab w proste wyrazy (5 latki). (jakie słowo słyszysz?: wo-da, O-la, ma-ma.)
5. Zabawa w kończenie słów np. lo-, dziecko kończy wymawiając – dy (lody), bu- (ty), sa- (mochód), itp. 
6. Wymyśl rymujące się wyrazy (5 - latki), np. słoń – koń, miasto – ciasto, wanna – panna itp. 
7. Uzupełnij brakujące rymy (5 - latki). Lata mucha koło ... (ucha); Lata osa koło ... (nosa); Mały kotek wszedł na ... (płotek); Dla ochłody zjadam ... (lody) 
8. Powtarzanie ciągów słownych np. pór roku (wiosna, lato, jesień, zima), dni tygodnia, liczenie, wymienianie nazw pewnych zbiorów przedmiotów ( np. ubrania: czapka, szalik, buty; zabawki: lalka, samochód, miś)
9. Nauka na pamięć wierszy, piosenek i rymowanek. 
10. Wyszukiwanie wyrazów zaczynających się na daną głoskę (5 - latki)
 
Wyszukaj jak najwięcej obrazków kończących się głoską "a" 
Rozejrzyj się wokół siebie i powiedz kilka nazw przedmiotów zaczynających się na głoskę "o" itp. 
 
 
 
ZESTAW ĆWICZEŃ I ZABAW PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI 6-7 LETNICH
 
Dla dzieci 6, 7 letnich, oprócz ćwiczeń kształcących wrażliwość słuchową, ćwiczeń rytmicznych oraz prostych ćwiczeń w różnicowaniu dźwięków mowy (wymienionych wyżej), konieczne są ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej. Mają one istotne znaczenie w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Ćwiczenia te najlepiej jest prowadzić na materiale konkretno – werbalnym (obrazek/przedmiot + nazwa/wyraz). 
 
Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej 
1. Różnicowanie słów o podobnym brzmieniu – dziecko wskazuje obrazki po usłyszeniu nazw.
Pokaż kury, potem góry; bułkę, potem półkę; kasę, potem Kasię.
2. Rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach. 
Wypowiadamy krótkie zdanie np. Chłopiec czyta. Prosimy, aby dziecko zdanie rozwinęło i ułożyło tyle klocków, ile wyrazów było w zdaniu.  
3. Układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy. 
Dziecko układa zdanie do obrazka. Liczy ile jest w nim wyrazów, jaki wyraz jest pierwszy, jaki jest ostatni. Układ wyrazów w zdaniu może być przedstawiony np. na klockach. Dziecko może ciąć pasek papieru na tyle części, ile jest wyrazów w zdaniu.
4. Rozpoznawanie określonego wyrazu w szeregu wyrazów o podobnym brzmieniu. 
Gdzie schował się pies? Rodzic wymienia wyrazy (pies, bies, kres, pies, kres, less, pies, cez, gres, pies), gdy dziecko usłyszy wyraz pies, klaszcze  w ręce. 
5. Dzielenie wyrazów na sylaby, liczenie ilości sylab z równoczesnym wystukiwaniem rytmu wymawianych sylab.
6. Synteza sylab podanych ze słuchu w wyrazy i tzw. pseudowyrazy, 
o-wo-ce (owoce), ka-na-pa (kanapa), po-la-sy (polasy), fi-to-dy (fitody)
7. Dopowiadanie sylab jako uzupełnienie wyrazów. 
Podajemy pierwszą sylabę, np. ko i pokazujemy obrazek kotka, dziecko dopowiada brakującą część wyrazu.
8. Tworzenie wyrazów zaczynających się na określoną sylabę
wo – woda, wodospad; bu – buty, butelka; sa – sarenka, sale, sałata
9. Różnicowanie takich samych sylab w szeregu różnych lub o podobnym brzmieniu
Rodzic wymienia sylaby pa, ga, pa, da, ga, pa, da.  Dziecko sygnalizuje klaśnięciem moment usłyszenia np. sylaby pa
10. Wyodrębnianie sylab na początku, na końcu oraz w środku słowa.
11. Wymawianie określonej sylaby w słowie 
Parasol, jaka jest trzecia sylaba? – sol.
12. Rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalenie miejsca jej położenia (na początku, na końcu, w środku). 
Do ćwiczenia potrzebny jest zestaw obrazków, których nazwy zawierają określoną sylabę różnie usytuowaną np. ko-sze, jaj-ko, cze-ko-lada. 
13. Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek (samogłosek i spółgłosek) w różnych miejscach wyrazu 
a) rozpoznawanie i wyodrębnianie samogłosek na końcu wyrazu, np. jaką głoskę słyszysz na końcu wyrazu: woda, okno, ule
b) rozpoznawanie i wyodrębnianie samogłosek na początku wyrazu: np. jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu: aparat, orzech, ucho, ekran, igła. 
c) rozpoznawanie i wyodrębnianie spółgłosek na końcu wyrazu np. nos, kosz, dach. 
d) rozpoznawanie i wyodrębnianie spółgłosek na początku wyrazu (bez grup spółgłoskowych) np. sałata, lody, mysz, foka
14. Rozpoznawanie obrazków na podstawie pierwszych głosek ich nazw – 
Pokaż obrazek, którego nazwa zaczyna się na a, o, m, s ….
15. Dobieranie par obrazków, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską. 
16. Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski. 
A – Ala, aster, arbuz...
S - sanki, sen, syrop...
17. Analiza głoskowa wyrazów/pseudowyrazów, liczenie głosek w wyrazach/pseudowyrazach. 
Wymień jakie głoski po kolei słyszysz w wyrazach: osa (o-s-a), miś (m-i-ś), lato (l-a-t-o), fis (f-i-s), tun (t-u-n), dake (d-a-k-e)
18. Synteza głosek ze słuchu. 
Jaki wyraz/ pseudowyraz usłyszałeś? u-l-e (ule), f-o-k-a (foka), m-o-t-y-l (motyl), m-o-k (mok), s-e-d-a (seda), k-i-m-e (kime)
19. Domino obrazkowo – głoskowe
Układanie obrazków tak, aby ostatnia głoska pierwszego wyrazu była początkową głoską następnego, np. nos – sok – kot – tor – rak – itd. 
 
 
Ćwiczenia koncentracji słuchowej
1. Wyróżnianie pierwszego/ostatniego wyrazu w zdaniu.
Rodzic mówi zdanie: Mały kot lubi dużo spać. - dziecko wskazuje pierwsze/ostatnie słowo zdania. 
2. Skojarzenia – dopowiadanie słów do zadanego przez rodzica np. 
książka - dziecko dopowiada ilustracja, rodzic – okładka - kolejne skojarzenie, po kilku próbach powtarzamy wszystkie wypowiedziane skojarzenia. 
3. Jedziemy na wakacje - wspólne dopowiadanie wyrazów do zdania: 
Jadę na wakacje, zabieram ze sobą walizkę i pakuję do niej ogromny ręcznik, 
dziecko powtarza całą konstrukcję i dopowiada nazwę rzeczy, którą dokłada do walizki – staramy się , by zdanie było jak najdłuższe. 
4. Urodziny u Balbiny – zabawa jak wyżej, początek zdania może brzmieć:
Na urodziny Balbiny kupimy... i dopowiadamy kolejne prezenty.
5. Uważne słuchanie – Rodzic opowiada o ilustracji, zdarzeniu, prosząc dziecko, by za każdym razem, gdy usłyszy słowo zaczynające się od określonej głoski – narysowało kreskę, albo kropkę. 
 
 
 
 
Zasady wprowadzania wywołanej głoski w trakcie terapii
 
• wywołanie głoski
• ćwiczenie głoski w logatomach – sylabach (np. szu, szo, sza, … )
• ćwiczenie głoski w nagłosie wyrazów (np. szafa, szufelka, szyna, … )
dziecko ma prawidłowo powtarzać wyrazy w trakcie ćwiczeń, początkowo z zeszytem, po paru dniach z pamięci, ale jedynie podczas ćwiczeń
• ćwiczenie głoski w śródgłosie wyrazów (np. wieszak, koszula, muszelka, … )
dziecko ma prawidłowo powtarzać wyrazy w trakcie ćwiczeń, początkowo z zeszytem, po paru dniach z pamięci, ale jedynie podczas ćwiczeń
• ćwiczenie głoski w wygłosie wyrazów
(np. kalosz, gulasz, kosz … )
dziecko ma prawidłowo powtarzać wyrazy w trakcie ćwiczeń, początkowo z zeszytem, po paru dniach z pamięci, ale jedynie podczas ćwiczeń
• ćwiczenie głoski w grupach spółgłoskowych
(np. kaszka, kasztan, gruszka,...)
jest to moment, by pomału egzekwować od dziecka prawidłową wymowę ćwiczonej głoski w codziennych wypowiedziach, we wszystkich dotychczas ćwiczonych wyrazach
• ćwiczenie głoski w wyrażeniach
(np. szeroka szuflada, blaszana puszka, szara szkatuła, … )
dziecko powinno coraz częściej mówić prawidłowo ćwiczoną głoskę w codziennych wypowiedziach
• ćwiczenie głoski w zdaniach
(np. Szymon mieszka koło przedszkola. Tomasz zbiera gruszki do koszyka. )
dziecko powinno coraz częściej mówić prawidłowo ćwiczoną głoskę w codziennych wypowiedziach
• ćwiczenie głoski w wypowiedziach spontanicznych, wierszykach, np.:
Wpadła gruszka do fartuszka,
za nią wpadły dwa jabłuszka,
a śliweczka wpaść nie chciała,
była jeszcze niedojrzała.
 
Ćwiczona głoska powinna być stale obecna w wypowiedziach dziecka.
 
oprac. B. Czaplińska-Głąb
 
 
Jak pracować z dzieckiem?
 
• Zapoznać się z nowym materiałem, zadawanym średnio raz w tygodniu, przypomnieć dziecku jakie wyrazy będą ćwiczone (dziecko powtarza po dorosłym), pokolorować obrazki.
 
• Systematycznie (2,3 razy w ciągu dnia, o stałych porach) powtarzać cały materiał zgromadzony w zeszycie.
 
• Po dwóch, trzech dniach można zacząć wymagać, by dziecko część nowych wyrazów nazywało już samodzielnie, ciągle w oparciu o obrazki w zeszycie.
 
• Po czterech, pięciu dniach dziecko nazywa wszystkie nowe obrazki samodzielnie (prawidłowo), nie trzeba już posiłkować się obrazkami z zeszytu. Można przećwiczyć wprowadzone wyrazy np. w drodze do przedszkola.
 
• Mówić przy dziecku prawidłowo, tak by osłuchało się z prawidłowym brzmieniem ćwiczonych wyrazów.
 
 
 

 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC