...:: MISJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 56 W SOSNOWCU


 
 
"W drodze do jutra - wszechstronny rozwój dziecka samodzielnego, aktywnego, twórczego,
odpowiedzialnego, uspołecznionego i szczęśliwego."

 
 
 
Jesteśmy przedszkolem, w którym dziecko:

- Zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole, nauczy się twórczo myśleć.
- Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata, ma pozytywny stosunek do świata roślin i zwierząt.
- Prezentuje właściwą kulturę życia codziennego- kulturę osobistą.
- Współdziała z rówieśnikami niepełnosprawnymi - ćwiczy umiejętności komunikowania się.
- Rozwija swoje indywidualne umiejętności, talenty, pasje w życzliwej atmosferze.
- Uwierzy we własne możliwości, współzawodniczy w zabawach i grach by uczyć się zwyciężać lub przegrywać.

 
 
 
 

 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC