...:: O PRZEDSZKOLU 
 
 


NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:
 
           
          


PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE WIELE ZAJEĆ DODATKOWYCH  DLA DZIECI:
 PRACA OPIEKUŃCZA I WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNA W PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

- Koncepcja Pracy Przedszkola 2019 -2022,
- Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci: "WOKÓŁ  PRZEDSZKOLA",
- Programy Wychowania Przedszkolnego:

- Program patriotyczny:
 "JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM",

 - Program języka angielskiego:
 
- Program czytelniczy:
  "W KRAINIE BAJEK I WIERSZY"

Program Preorientacji Zawodowej:
  " W ŚWIECIE ZAWODÓW"

 
 
 
III POSIŁKI
ŚNIADANIE 30% 2. 20zł
OBIAD 50% 4. 00zł
PODWIECZOREK 20% 1.80zł
SUMA 8. 00zł

 
II POSIŁKI  (Ś/O)
ŚNIADANIE 30% 2. 20zł
OBIAD 50% 4. 00zł
PODWIECZOREK --- ---
SUMA 6.20zł

 
II POSIŁKI (O/P)
ŚNIADANIE --- ---
OBIAD 50% 4. 00zł
PODWIECZOREK 20% 1.80zł
SUMA 5. 80zł

 
  
PRZEWODNICZĄCY  
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
SEKRETARZ  
SKARBNIK  
KOMISJA REWIZYJNA


 
 
 

                                              


PRZEDSZKOLE  JEST CZYNNE W GODZINACH 6:00 - 17:00

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA :
 
Oddział I-  "MISIE" 8.00 - 15.00
Oddział II- "ZAJĄCZKI" 8.00 - 15.00
Oddział III- "TYGRYSKI" 8.00 - 15.00
Oddział IV- "BIEDRONKI" 6.00 - 15.30
Oddział V - "MOTYLKI" 7.30 - 17.00
   
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ROK SZKOLNY  2020/2021
 
 
6.00 – 7.30
- Schodzenie się dzieci.
- Kontakty indywidualne z dziećmi.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
- Zabawy integracyjne i kołowe ze śpiewem.
 
7.30 – 8.00
 
- Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci.
  /bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna/
 
REALIZACJA
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
8.00 - 13.00
 
8.00 – 8.45
- Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, obserwacja pogody.
- Ćwiczenia poranne.
- Czynności porządkowe
8.45 – 9.00 - Przygotowanie do śniadania.
- Czynności higieniczne.
9.00 – 9.20 - Śniadanie.
 
9.20 – 9.30 - Czynności higieniczne- mycie zębów.
 
 
9.30 – 10.30
  - Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone z całą grupą / grupy młodsze: 9.30 – 10.00/.

 
10.30 – 10.45 - Przygotowania do wyjścia poza budynek przedszkola.
 
 
10.45 – 11.45
- Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.
- Spacer, wycieczka, obserwacje przyrodnicze.
- Zabawy ruchowe na sali rekreacyjnej.
11.45 – 12.00 - Przygotowanie do obiadu.
- Czynności higieniczne.
12.00 – 12.30 - Obiad.
 
12.30 – 12.40 - Czynności higieniczne- mycie zębów.
 
12.40 – 13.00 - Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek muzycznych i literatury dziecięcej.
 
 
13.00 – 13.45
 
- Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej.
- Ćwiczenia graficzne, kolorowanie.
- Układanki dydaktyczne, puzzle, domino.
- Ćwiczenia i zabawy ruchowe na sali rekreacyjnej lub w ogrodzie przedszkolnym.
- Spacer, wycieczka, obserwacje przyrodnicze, gry terenowe.
- Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.
13.45 – 14.00 - Przygotowanie do podwieczorku.
- Czynności higieniczne.
14.00 – 14.15 - Podwieczorek.
 
 
14.15 – 17.00
- Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. /bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna/.
- Zabawy ruchowe.
- Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
- Rozchodzenie się dzieci do domu. 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC