...:: O PRZEDSZKOLU 
 
 


NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:
 
           
          


PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE WIELE ZAJEĆ DODATKOWYCH  DLA DZIECI:
 

 

PRACA OPIEKUŃCZA I WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNA W PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:


- Koncepcja Pracy Przedszkola 2019 -2022,
- Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci: "NASZE PRZEDSZKOLE",
- Programy Wychowania Przedszkolnego:

1.  Program edukacji patriotycznej i europejskiej:
 "JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM",

 2.  Program wojewódzki: "KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA"
/od stycznia 2021r. do maja 2021r. /

3.  Ogólnopolski program edukacyjny: "SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?"
/dzieci 5-6 letnie/

4.  Ogólnopolski program edukacyjny: "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"
 
5.  Program czytelniczy:
  "W KRAINIE BAJEK I WIERSZY"

6. Program Preorientacji Zawodowej:
  " W ŚWIECIE ZAWODÓW"


 

REALIZACJA WYBRANYCH TREŚCI PRIORYTETÓW EDUKACYJNYCH:

1. "Jestem przedszkolakiem" - wychowanie do wartości - kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw i respektowanie norm społecznych oraz wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

2. "Kreatywny przedszkolak" - rozwijanie kompetencji w przedszkolu i programowania u najmłodszych.

 

 
 
 
III POSIŁKI
ŚNIADANIE 30% 2. 20zł
OBIAD 50% 4. 00zł
PODWIECZOREK 20% 1.80zł
SUMA 8. 00zł

 
II POSIŁKI  (Ś/O)
ŚNIADANIE 30% 2. 20zł
OBIAD 50% 4. 00zł
PODWIECZOREK --- ---
SUMA 6.20zł

 
II POSIŁKI (O/P)
ŚNIADANIE --- ---
OBIAD 50% 4. 00zł
PODWIECZOREK 20% 1.80zł
SUMA 5. 80zł

 
  
PRZEWODNICZĄCY P. Agata Kaźmierczak
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO P. Izabela Łudzeń
SEKRETARZ P. Danuta Gałczyńska
SKARBNIK P. Barbara Zając
KOMISJA REWIZYJNA


 
P. Monika Kolasa
P. Piotr Krzyszczyk
P. Wiktor Sarnowski
                                              


PRZEDSZKOLE  JEST CZYNNE W GODZINACH 6:00 - 17:00

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA :
 
Oddział I-  "MISIE" 8.00 - 15.00
Oddział II- "ZAJĄCZKI" 8.00 - 15.00
Oddział III- "TYGRYSKI" 8.00 - 15.00
Oddział IV- "BIEDRONKI" 6.00 - 15.30
Oddział V - "MOTYLKI" 7.30 - 17.00
   
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ROK SZKOLNY  2020/2021
 
 
6.00 – 7.30
- Schodzenie się dzieci.
- Kontakty indywidualne z dziećmi.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
- Zabawy integracyjne i kołowe ze śpiewem.
 
7.30 – 8.00
 
- Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci.
  /bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna/
 
REALIZACJA
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
8.00 - 13.00
 
8.00 – 8.45
- Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, obserwacja pogody.
- Ćwiczenia poranne.
- Czynności porządkowe
8.45 – 9.00 - Przygotowanie do śniadania.
- Czynności higieniczne.
9.00 – 9.20 - Śniadanie.
 
9.20 – 9.30 - Czynności higieniczne- mycie zębów.
 
 
9.30 – 10.30
  - Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone z całą grupą / grupy młodsze: 9.30 – 10.00/.

 
10.30 – 10.45 - Przygotowania do wyjścia poza budynek przedszkola.
 
 
10.45 – 11.45
- Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.
- Spacer, wycieczka, obserwacje przyrodnicze.
- Zabawy ruchowe na sali rekreacyjnej.
11.45 – 12.00 - Przygotowanie do obiadu.
- Czynności higieniczne.
12.00 – 12.30 - Obiad.
 
12.30 – 12.40 - Czynności higieniczne- mycie zębów.
 
12.40 – 13.00 - Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek muzycznych i literatury dziecięcej.
 
 
13.00 – 13.45
 
- Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej.
- Ćwiczenia graficzne, kolorowanie.
- Układanki dydaktyczne, puzzle, domino.
- Ćwiczenia i zabawy ruchowe na sali rekreacyjnej lub w ogrodzie przedszkolnym.
- Spacer, wycieczka, obserwacje przyrodnicze, gry terenowe.
- Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.
13.45 – 14.00 - Przygotowanie do podwieczorku.
- Czynności higieniczne.
14.00 – 14.15 - Podwieczorek.
 
 
14.15 – 17.00
- Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. /bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna/.
- Zabawy ruchowe.
- Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
- Rozchodzenie się dzieci do domu. 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC