...:: JĘZYK ANGIELSKI

GRUPA MISIE, ZAJĄCZKI, TYGRYSKI, BIEDRONKI I MOTYLKI:
 
Zajęcia prowadzi: 

mgr Malwina Wójcik
 

Zajęcia odbywają się

MISIE
wtorek 9.15-9.45, 10.00-10.15
piątek  9.15-9.45, 10.00-10.15

ZAJĄCZKI
wtorek 9.45- 10.00
piątek 9.45- 10.00

TYGRYSKI
wtorek 10.00-10.15
piątek 10.00-10.15
 
BIEDRONKI
wtorek 10.15-10.45
piątek 10.15-10.45

MOTYLKI
wtorek 9.15-9.45
piątek 9.15-9.45
 
 
GRUPA SOWY:

Zajęcia prowadzi: 

mgr Paweł Bronny 
 

Zajęcia odbywają się:

poniedziałek 9.45 - 10.15
wtorek 11.00 - 11.30 

 W ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach będą odbywać się zajęcia z języka angielskiego.

​Na zajęciach wykorzystywane są dwie podstawowe metody nauczania małych dzieci, mianowicie The Natural Approach (metoda naturalna) oraz Total Physical Response  (TPR, metoda reagowania całym ciałem). Dzieci, które odbywają zajęcia w przyjaznym środowisku swojej sali, są zachęcane do tego, aby mówić jak najwięcej używając języka drugiego. 

​Oprócz aktywności ruchowych i wykorzystywania technik służących do nauki wymowy oraz słownictwa, dzieci zaopatrywane są w karty pracy.

​Głównym celem zajęć języka angielskiego jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej motywacji do nauki języka, aby ich późniejsza nauka w szkole podstawowej była satysfakcjonująca i efektowna. 

​Na zajęciach, dzieci nauczą się wielu angielskich słówek związanych z różnorodną tematyką, np.: rodzina, dom, ciało człowieka, jedzenie, zwierzęta, zabawki, itp. Z każdym nowym działem, dzieci nauczą się również wesołych piosenek i rymowanek, które ugruntują ich wiedzę.


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC MARZEC, KWIECIEŃ 2020

Zajączki, Tygryski
 
"Mirror, mirror", "Animals’ home"
 
 
Kluczowe słownictwo: 
 
face; nose; mouth; eyes; mirror; blue.
 
grass; water; tree; fish; bird; frog; yellow; red; blue; green;swim; fly; jump;
 
 
Biedronki, Motylki
 
"Clap, clap! Pat,pat", "Clean or dirty!"
 
Kluczowe słownictwo: 
 
big; small; elephant, mouse
head; hands; tummy; legs; toes; nose; eyes; ears; mouth; hair; yellow; red;
blue; green; orange; brown
 
bunny; duck; cat; dog; pig; feet;
clean; dirty; climb; swim;wash; hop; roll;one, two, three, four, five, six.
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC STYCZEŃ, LUTY 2020


 Zajączki, Tygryski
"Happy birthday", "The magic wand"


Kluczowe słownictwo: teddy bear; blocks; bubbles; cake;
1, 2, 3; presents; Happy birthday!  
dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy


 Biedronki, Motylki
"Magic,magic, 1,2,3!", "Max is cold!"

Kluczowe słownictwo: doll; ball; plane; train; yo-yo;
green, yellow; red; blue; green; orange; brown, where’s my toy?
hat; jumper; coat; boots; cold; hot; scarf, put on, take off.

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019

Grudzień – Zajączki, Tygryski
"Day and night"


Kluczowe słownictwo: day; night; sun; star(s); noisy; quiet; up; down;
get up; sleep;
Let’s play!Grudzień – Biedronki, Motylki
"What’s the weather like?"

Kluczowe słownictwo: It’s sunny!;It’s windy!;It’s raining!; sunglasses;scarf; umbrella; Let’s go out!;It’s a sunny (windy /rainy) day! Splash!;


 

 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2019 


Grupy: "Zajączki", "Tygryski" Fruit salad!

Temat dnia                                                                                                                                                  Kluczowe słownictwo
 
Tydzień 1
- Utrwalanie słownictwa związanego z jedzeniem 
w zabawach rytmicznychi manipulacyjnych.                                                                   apple; banana; pear; fruit salad; plate; delicious.
- Utrwalanie słownictwa związanego z jedzeniem
 w zabawach muzycznych  i manipulacyjnych.                                                                apple; banana; pear; fruit salad; plate; delicious.
 
 
 
Tydzień 2
- Konsolidacja i utrwalanie wprowadzonego materiału
 w oparciu o historyjkę.                                                                                                     apple; pear; banana; fruit salad; plate; delicious.
- Konsolidacja słownictwa w oparciu o zabawy ruchowe 
i tematyczne.                                                                                                         apple; pear; banana; fruit salad; plate; red; yellow; green.
  
Tydzień 3
- Utrwalanie słownictwa w zabawach 
poznawczych i multisensorycznych.                                                                    apple; pear; banana; fruit salad; plate; red; yellow; green.
- Zajęcia wzmacniające kompetencje mówienia 
i słuchania ze zrozumieniem.                                                                                          fruit; apple;pear; banana;fruit salad; plate; colours.
 
Tydzień 4
- Utrwalenie i poszerzenie materiału leksykalnego 
w zabawach twórczych i multisensorycznych.                                                             fruit; apple; pear; banana; fruit salad; plate; colours.
- Zapoznanie ze słownictwem związanym z dniem 
i nocą.                                                                                                                                         day; night; sun; stars; up; down.
 
 
Grupy: "Biedronki", "Motylki"

 
Dee-Doo-Damm!
 
Temat dnia                                                                                                                                         Kluczowe słownictwo
 
 
Tydzień 1
- Utrwalanie nazw artykułów spożywczych w zabawach 
z minikartami.  Wprowadzenie historyjki 2.                                                          apples; lemons; peppers; cheese; sandwich; picnic.
- Wprowadzenie piosenki aktywizującej.
Utrwalanie materiału leksykalnego w zabawach ruchowych.                  apples; lemons; peppers; cheese; cheese sandwich; Yes, please!
 
Tydzień 2
- Konsolidacja i utrwalanie wprowadzonego materiału 
w oparciu o historyjkę.                                                                            apples; lemons; peppers; cheese; cheese sandwich; Yes, please!
- Konsolidacja słownictwa w oparciu o zabawy 
ruchowe i tematyczne.                                                                apples; lemons; peppers; cheese; picnic; Yummy, yum!; Yes, yes, please!
  
Tydzień 3
- Utrwalanie słownictwa 
w zabawach poznawczych i multisensorycznych.                                       apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket;
                                                                                                                                  Yummy, yum!; Yucky!; Yes, yes, please!
- Zajęcia wzmacniające kompetencje mówienia 
i słuchania ze zrozumieniem.                                                                       apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket;                                                                                                                                              Yummy, yum!; Yucky!;Yes, yes, please!
 
Tydzień 4
- Utrwalenie i poszerzenie materiału leksykalnego 
w zabawach twórczych i multisensorycznych.                                                  apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket;                                                                                                                                            Yummy, yum!; Yucky!; Yes, yes, please!
- Zapoznanie ze słownictwem związanym z dniem 
i nocą.                                                                                                             It’s sunny!;It’s windy!;It’s raining!; sunglasses;scarf; umbrella.
 

 

 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC