...:: JĘZYK ANGIELSKI 
Zajęcia prowadzi: 

mgr Małgorzta Szewczyk

 

Zajęcia odbywają się


ZAJĄCZKI

wtorek, piątek: 10.15 - 10.30


TYGRYSKI

wtorek, piątek: 10.30 - 11.00
 
BIEDRONKI

wtorek, piątek: 11.00 - 11.30

MOTYLKI

wtorek, piątek: 11.30 - 12.00
 
 

 

ZAMIERZONE CELE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021
W GRUPIE DZIECI 3 – LETNICH "ZAJĄCZKI"
 
• Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania (Hello! / Goodbye!).
• Utrwalanie poznanych części twarzy (eyes, ears, mouth, nose).
• Rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny (mummy, daddy, baby).
• Rozpoznawanie i nazywanie słownictwa związanego z Halloween (cat, witch, pumpkin).
• Rozróżnianie pojęć "tak / nie" (yes / no).
• Śpiewanie piosenek "Happy Halloween", „Round and round”.
• Recytowanie rymowanki i odgrywanie jej treści "Cheeky’s jungle gym".
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych.
 
 
 
ZAMIERZONE CELE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021
W GRUPIE DZIECI 4, 5 – LETNICH "TYGRYSKI"
 
• Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania (Hello! / Goodbye!).
• Utrwalanie poznanych części ciała (fingers, nose, tummy, toes, eyes, ears, mouth, hands, arms, feet, legs).
• Rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny (mummy, daddy, sister, brother, baby).
• Rozpoznawanie i nazywanie słownictwa związanego z Halloween (ghost, monster, vampire, witch, pumpkin, jack-o-lantern).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów (blue, red, yellow).
• Liczenie od 1 do 5 (one, two, three, four, five).
• Rozróżnianie pojęć "tak / nie" (yes / no), "left / right" (w lewo / w prawo), "up / down" (w górę / w dół).
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek "Go away", "The number song", "Cheeky’s marching song".
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych.
 
 
 
ZAMIERZONE CELE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021
W GRUPIE DZIECI 5, 6 – LETNICH "BIEDRONKI"
 
• Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania (Hello! / Goodbye!).
• Utrwalanie nazw poznanych zwierzątek (ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail).
• Rozpoznawanie i nazywanie słownictwa związanego z Halloween (ghost, monster, vampire, witch, pumpkin, jack-o-lantern).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów (black, blue, brown, green, orange, pink, purple, red, white, yellow).
• Liczenie od 1 do 6 (one, two, three, four, five, six).
• Rozróżnianie pojęć "tak / nie" (yes / no), "left / right" (w lewo / w prawo), "up / down" (w górę / w dół).
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek "Go away", "Bugs Team", "What colour is the butterfly?".
• Słuchanie historyjki "Colours of the rainbow" wspieranej obrazkami, ruchem, mimiką i gestem.
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych.
 
 
 
ZAMIERZONE CELE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021
W GRUPIE DZIECI 6 – LETNICH "MOTYLKI"
 
• Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania (Hello! / Goodbye!).
• Utrwalanie nazw poznanych zwierzątek (ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail).
• Rozpoznawanie i nazywanie słownictwa związanego z Halloween (ghost, monster, vampire, witch, pumpkin, jack-o-lantern).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów (black, blue, brown, green, orange, pink, purple, red, white, yellow).
• Liczenie od 1 do 6 (one, two, three, four, five, six).
• Rozróżnianie pojęć "tak / nie" (yes / no), "left / right" (w lewo / w prawo), "up / down" (w górę / w dół).
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek "Go away", "Bugs Team", "What colour is the butterfly?".
• Słuchanie historyjki "Colours of the rainbow" wspieranej obrazkami, ruchem, mimiką i gestem.
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych.
 
 
ZAMIERZONE CELE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021
W GRUPIE DZIECI 3 – LETNICH "ZAJĄCZKI"
 
• Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania (Hello! / Goodbye!).
• Przedstawianie się za pomocą swojego imienia (I’m Ania).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych części twarzy (eyes, ears, mouth).
• Rozpoznawanie i nazywanie słownictwa związanego z jesienią (autumn, trees, leaves).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów (brown, green, orange, red, yellow).
• Śpiewanie piosenek "It’s autumn", "Eyes, ears, mouth".
• Słuchanie historyjki "Hello, Cheeky Monkey!" wspieranej obrazkami, ruchem, mimiką i gestem.
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych.
 
 
 
ZAMIERZONE CELE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021
W GRUPIE DZIECI 4, 5 – LETNICH "TYGRYSKI"
 
• Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania (Hello! / Goodbye!).
• Przedstawianie się za pomocą swojego imienia (I’m Ania).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych części ciała (fingers, nose, tummy, toes, eyes, ears, mouth, hands, arms, feet, legs).
• Rozpoznawanie i nazywanie słownictwa związanego z jesienią (autumn, trees, leaves, chestnuts, acorns) oraz jesienną pogodą (It’s rainy. It’s windy. It’s cloudy. It’s cold.).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów (blue, brown, green, orange, red, yellow).
• Liczenie od 1 do 3 (one, two, three).
• Rozumienie poleceń stosowanych podczas zajęć (come here, look, listen, quiet please, sit down, stand up).
• Rozróżnianie pojęć "Tak / Nie" (Yes / No).
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek "Autumn leaves are falling down", "Doctor, doctor", "Show me your feet", "Cheeky’s treetop dance", 
• Recytowanie rymowanki i odgrywanie jej treści "Cheeky’s jungle gym".
• Słuchanie historyjki "What’s the matter" wspieranej obrazkami, ruchem i gestem.
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych.
 
 
 
ZAMIERZONE CELE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021
W GRUPIE DZIECI 5, 6 – LETNICH "BIEDRONKI"
 
• Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania (Hello! / Goodbye!).
• Przedstawianie się za pomocą swojego imienia (I’m Ania).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierzątek (ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail).
• Rozpoznawanie i nazywanie słownictwa związanego z jesienią (autumn, trees, leaves, chestnuts, acorns) oraz jesienną pogodą (It’s rainy. It’s windy. It’s cloudy. It’s cold.).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów (black, brown, green, orange, red, yellow).
• Liczenie od 1 do 6 (one, two, three, four, five, six).
• Rozumienie poleceń stosowanych podczas zajęć (come here, look, listen, quiet please, sit down, stand up).
• Rozróżnianie pojęć "Tak / Nie" (Yes / No).
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek "Autumn leaves are falling down", "Bugs Team", "Where’s the snail?".
• Recytowanie rymowanki i odgrywanie jej treści "Six little ants".
• Słuchanie historyjki "Hide and seek" wspieranej obrazkami, ruchem i gestem.
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych.
 
 
 
ZAMIERZONE CELE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021
W GRUPIE DZIECI 6 – LETNICH "MOTYLKI"
 
• Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania (Hello! / Goodbye!).
• Przedstawianie się za pomocą swojego imienia (I’m Ania).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierzątek (ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail).
• Rozpoznawanie i nazywanie słownictwa związanego z jesienią (autumn, trees, leaves, chestnuts, acorns) oraz jesienną pogodą (It’s rainy. It’s windy. It’s cloudy. It’s cold.).
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów (black, brown, green, orange, red, yellow).
• Liczenie od 1 do 6 (one, two, three, four, five, six).
• Rozumienie poleceń stosowanych podczas zajęć (come here, look, listen, quiet please, sit down, stand up).
• Rozróżnianie pojęć "Tak / Nie" (Yes / No).
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek "Autumn leaves are falling down", "Bugs Team", "Where’s the snail?".
• Recytowanie rymowanki i odgrywanie jej treści "Six little ants".
• Słuchanie historyjki "Hide and seek" wspieranej obrazkami, ruchem i gestem.
• Śpiewanie i odgrywanie treści piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych.
  
 

 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC