...:: OGŁOSZENIA 


Wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzymy samych radosnych,
pogodnych oraz pełnych wrażeń i przygód wakacji.
Wspaniałego relaksu wśród najbliższych osób,
wielu niezapomnianych przeżyć , ciekawych spotkań i miejsc ! 
Wracajcie do nas uśmiechnięci i wypoczęci !

życzy Dyrekcja,
nauczyciele i personel przedszkola.  
 
 
Z POWODU PRZEWIDZIANEJ NA DZIEŃ 29 CZERWCA DEZYNFEKCJI PRZEDSZKOLA, ZWIĄZANEJ
Z ODBYWAJĄCYMI SIĘ DZIEŃ WCZEŚNIEJ WYBORAMI PREZYDENCKIMI,
TERMIN NASZEGO POŻEGNANIA ULEGA ZMIANIE. 

 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE 30 CZERWCA. CZEKAMY NA WAS OD 14.30 DO 16.30.
 
ZA ZMIANĘ TERMINU PRZEPRASZAMY !!!
 
 
 
DO ZOBACZENIA !!!
 
 
Informujemy, że w związku z odbywającymi się wyborami w naszym przedszkolu
w dniu 28. 06. 2020r. i koniecznością dezynfekcji pomieszczeń przez pracowników MZUK
w dniu 29. 06. 2020r. (poniedziałek)- Przedszkole będzie nieczynne. 
 
 
Tegoroczne zawieszenie zajęć edukacyjnych zmieniło nie tylko przebieg naszej przedszkolnej edukacji, ale również formę jej zakończenia.
Wciąż nie możemy spotkać się w tradycyjny sposób. Nie mieliśmy okazji do uczczenia corocznych świąt rodzinnych
i nie mamy możliwości, by razem przygotować się do nadchodzących wakacji. 
Jednak dzieci kończące w czerwcu edukację przedszkolną będą miały możliwość pożegnania się i odebrania od wychowawczyń tradycyjnej pamiątkowej książki i dyplomu ukończenia przedszkola.

Dlatego zapraszamy Was Kochane Motylki z Rodzicami do przedszkola 
24 czerwca, tj. (środa) w godz. od 12.15. do 13.15.
( z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:  maseczki, zachowanie odległości).

Będziemy na Was czekały przed wejściem do przedszkola!!!

 
Pragniemy Wszystkim Rodzicom gorąco podziękować za współpracę w ciągu całego roku szkolnego, w tym za zaangażowanie w proces zdalnej edukacji i pożegnać ten szczególny rok przedszkolny!
 
ŻYCZYMY WSZYSTKIM W PEŁNI ZASŁUŻONEGO WYPOCZYNKU, PODCZAS UDANYCH, SPOKOJNYCH I ZDROWYCH WAKACJI!!      
DO ZOBACZENIA! 
 
 
 Pani Basia, Justynka i Mariola  
 
 
 
 
Nadszedł czas naszego pożegnania z przedszkolem.
 
Choć czas wyjątkowy i nie możemy się wspólnie spotkać to chcemy życzyć Wam wszystkiego co najlepsze
na dalszą drogę życia. 

 
Dlatego zapraszamy Was z rodzicami do przedszkola w dniu 29 czerwca w godzinach od 9.30 do 12.00

/z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: maseczki , zachowanie odległości/.

 
Pragniemy ostatni raz w scenerii przedszkola Was zobaczyć i wręczyć niespodzianki, które będą Wam przypominały ten niezwykły czas spędzony z nami.
 
Będziemy na Was czekać przed wejściem do  przedszkola.
 
Z radością zapraszamy pani Gosia, Basia i Ania
 
 
 
Informujemy, iż zgodnie z §1 Zarządzenia nr 610 z dnia 6 czerwca 2012r. Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 października 2011r.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Sosnowiec
od 15.06.2020r. obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości: 8,00 zł.:

 
- śniadanie- 2,20 zł
- obiad- 4,00 zł
- podwieczorek- 1,80 zł
 
Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają zasady zapisów dzieci na dyżury wakacyjne. 
Szczególowe informacje znajdują się w zakładce "Dyżur wakacyjny".
 
Wyniki konkursu MIASTO MOICH MARZEŃ
 
Wszystkie wykonane prace były bardzo ciekawe i kreatywne. Przyznano miejsca:
 
I miejsce -   Mikołaj. Ł - Tygryski
 
II miejsce - Natan. P – Sowy i Łucja. B - Tygryski
 
III miejsce - Natalia. P- Sowy i Wit G - Tygryski
 
Wyróżnienia:
 
1. Adam.B - Biedronki
2. Marcel. M - Tygryski
3. Patrycja.G - Sowy
4. Bartłomiej.H - Biedronki
5. Marcin.K- Biedronki
6. Szymon.M - Tygryski
7. Antoni.W - Zajączki
8. Paweł W -Tygryski
9. Julia.C - Zajączki
 
WYCIĄG Z "PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19"
 
ROZDZIAŁ II 
Obowiązujące zasady
 
§ 1
 
Zasady przyjmowania dzieci do objęcia opieką wychowania przedszkolnego 
w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych
 
1.Pierwszeństwo do zorganizowanej opieki w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty mają dzieci obojga rodziców pracujących, przede wszystkim związanych zawodowo ze służbą zdrowia, służbami mundurowymi, handlem i zakładami produkcyjnymi, realizującymi zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, spełniających następujące warunki:
a.nie wykonują pracy zawodowej zdalnie,
b.nie korzystają z urlopu, opieki, zwolnienia lekarskiego,
c.nie są objęci kwarantanną, 
d.w dniu, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu, będą czynni zawodowo.
2.Rodzice, spełniający warunki opisane w pkt. 1, w uzgodniony sposób informują Dyrektora Przedszkola o tym, że dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola oraz godzinach pobytu.
3.Dziecko korzystające z przedszkola musi być bezwzględnie zdrowe. Jeśli dziecko zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości powinno bezwzględnie zostać w domu. 
4.Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża jednocześnie zgodę na:
a.kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury,
b.odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,
c.wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w przedszkolu w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,
d.wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie wirusem COVID-19.
5.Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:
a.zakładanie maseczki na czas przejścia do przedszkola (dotyczy dziecka powyżej 4 r.ż.),
b.niepodawanie ręki na przywitanie,
c.unikanie dotykania oczu, nosa, ust,
d.myciu rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
e.kasłaniu, kichaniu w tzw. "łokieć",
f.niezabierania do przedszkola zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy,
g.zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
h.niewkładaniu do ust zabawek,
i.zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy,
j.przebywaniu w grupie łączonej, niekoniecznie pod opieką swojego wychowawcy,
k.o nowym wyglądzie zewnętrznym nauczycieli i pracowników obsługi- (fartuchy ochronne, rękawiczki, maseczki, przyłbice), związanym z zasadami bezpieczeństwa, który nie powinien dziecka przestraszyć.
 
 
§ 2
Zasady bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 
1.W celu zapewnienia zasad bezpieczeństwa ogranicza się przebywanie rodziców na terenie przedszkola podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.
2.Rodziców przyprowadzających dziecko, obowiązują następujące zasady:
a.dziecko podprowadzane jest przez rodzica do drzwi wejściowych, skąd po zmierzeniu temperatury przez osobę dyżurującą, odbiera je osoba do tego wyznaczona,
b.dziecko pod opieką wyznaczonej osoby rozbiera się w szatni 
i zostaje zaprowadzane do łazienki, w której myje dokładnie ręce, 
a następnie do właściwej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim przejmuje nauczyciel,
c.osoba dyżurująca zapisuje godzinę przyjścia dziecka do przedszkola /po skończonym dyżurze podaje listy intendentowi, który odnotowuje je w systemie TIK- TAK/.
3.Rodziców odbierających dziecko, obowiązują następujące zasady:
a.rodzic nie wchodzi na teren placówki,
b.osoba dyżurująca pomaga dziecku w ubraniu się i towarzyszy mu do momentu przekazania dziecka rodzicowi,
c.osoba dyżurująca zapisuje godzinę wyjścia dziecka z przedszkola, 
d.rodziców oczekujących na zewnątrz, obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej, co najmniej dwumetrowej odległości,
e.rodzice oczekując na dziecko powinni mieć maseczkę na ustach, rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce przy drzwiach przedszkola.
4.Wszystkie kontakty rodziców z pracownikami przedszkola odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej
( p56@sosnowiec.edu.pl ) lub telefonicznie 32 /292 39 11. Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 
 
§ 3
Zasady bezpiecznego przebywania dziecka w przedszkolu     
             
Zadania dyrektora:
1.Dyrektor odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom oraz rodzicom na terenie placówki.
2.Przeprowadza spotkania z pracownikami i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych jak również na wypadek podejrzenia zakażenia.
3.Przy wejściu do przedszkola dyrektor umieszcza płyn do dezynfekcji rąk i zobowiązuje wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
4.Na ile jest taka potrzeba, zaopatrza pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, fartuchy ochronne z długim rękawem, ewentualnie przyłbice.
5.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych muszą znajdować się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
6.Zgodnie z wytycznymi  organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach, natomiast ich  liczebność powinna być mniejsza niż jest to uregulowane rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
7.Na placówce  w miarę możliwości ogranicza przebywanie osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności ( wydzielenie strefy, do której mogą wejść osoby z zewnątrz oraz rodzice).
8.Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 
Zadania nauczyciela:
1.Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Usunięte z niej są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
2.Nauczyciel przede wszystkim zapewnia opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. 
3.Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone:
a.w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia,
b.witamy się bez podawania ręki, przytulania się, wchodzenia opiekunowi na kolana,
c.unikamy dotykania oczu, nosa, ust,
d.myjemy ręce po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
e.kichamy, kaszlemy w tzw. "łokieć", lub do chusteczki, którą natychmiast wyrzucamy do kosza, po czym myjemy ręce,
f.do przedszkola nie zabieramy zabawek domowych oraz innych zbędnych przedmiotów,
g.bawimy się zgodnie z poleceniem nauczyciela w wyznaczonych dla każdego dziecka obszarach (przy stolikach, w kącikach zabaw, wyznaczonymi zabawkami), przy zachowaniu odległości 1 – 1,5 m,
h.zgłaszamy nauczycielowi wszelkie objawy złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
i.nie wkładamy do ust zabawek, klocków, lub innych tego typu przedmiotów,
j.po skończonej zabawie, zabawkę oddajemy do dezynfekcji (wyznaczony kosz),                     
k.podczas posiłków siadamy do stolików wg poleceń nauczyciela,
l.z łazienki korzystamy pojedynczo z zachowaniem odpowiednich czynności higienicznych (pod opieką osoby dorosłej).
4.Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia gimnastyki w trakcie zajęć przy otwartych oknach.
5.Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być one  systematycznie dezynfekowane.
6.Nie może organizować wyjść poza teren budynku np.: spacery, wycieczki itp.
7.Pod nadzorem nauczyciela dzieci mogą korzystać z placu zabaw ale tylko z tych przyrządów, które zostały dezynfekowane (nie wolno korzystać ze sprzętu, które oznaczone jest taśmą).
8.W przypadku stwierdzenia dolegliwości zdrowotnych u dziecka nauczyciel stosuje zasady uwzględnione w § 8 Zasady zapobiegawcze – podejrzenie wystąpienia zakażenia.
 
Zadania pracowników obsługi:
 
1.W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania twarzy poprzez maseczki, przyłbice podczas trybu dnia, warunkiem jest jedynie zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki jak również w kontaktach z osobami z zewnątrz.
2.Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci pracownicy obsługi zachowują szczególne środki ostrożności.
3.Odległość pomiędzy pracownikami powinna wynosić 1 – 1,5 m, nie tworzymy zbiorowisk.
4.Każdy pracownik odpowiada za swoje stanowisko pracy i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań wynikających z procedury.
 

Załącznik nr 1- do "Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas trwania epidemii COVID-19”
na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 56 
z Oddziałem Specjalnym
 
 
 
Sosnowiec, dn……………………………………..


 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że moja córka/ mój syn:
 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
( nazwisko i imię dziecka)
 
nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, zaczerwienione oczy, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:
 
• Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem 
z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką 
w przedszkolu, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.
• Jesteśmy/nie jesteśmy/jedno z nas jest (niewłaściwe skreślić) rodzicami dzieci objętych pierwszeństwem korzystania z przedszkola, zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
• W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak 
i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
• W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
• W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun, który zobowiązuje się odebrać telefon z placówki 
zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu,  możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja.
Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
 
 
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:
- przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka
- w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych
 
W chwili obecnej:
- nie wykonujemy pracy zawodowej zdalnie,
- nie korzystamy z urlopu, opieki, zwolnienia lekarskiego,
- nie jesteśmy  objęci kwarantanną, 
- w dniu, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu, jesteśmy czynni zawodowo, 
- nasz zakład pracy jest otwarty i muszę stawiać się codziennie w miejscu pracy
 
 
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
 
Ponadto oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą.
 
……………………………………………..
(data i podpis rodziców)
 
 
  
 
Załącznik nr 2- do "Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas trwania epidemii COVID-19"
na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 56 
z Oddziałem Specjalnym
 
 
 
 
………………………………………………………                                                                       …………………… dn. ………………………
( Nazwisko i imiona rodziców)
 
DEKLARACJA RODZICA
 
Ja niżej podpisana/podpisany 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
oświadczam, że:
 
-Zapoznałem/łam się z treścią "PROCEDURY ZAPEWNIENIA  BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19" NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 56 Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM.
- Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 56 W SOSNOWCU W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 związanych 
z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 5 dni.
- Deklaruję pełne zastosowanie się do Wytycznych MEN, GIS i MZ oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji 
i nauczycieli  przedszkola w tym zakresie.
Deklaruję pobyt w placówce od godziny ……………………………..do …………………………(dokładne godziny przyprowadzenia i odbioru)
Podaję mój  aktualny numer telefonu, który bezwzględnie będzie odpowiadał na połączenia przychodzące:
……………………………………………………………………………………
Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 
 
……………………………………………..
          (podpis rodziców/opiekunów prawnych)
 
 
 
Zgodnie  z  decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego 
przedszkole będzie otwarte od dnia13 maja 2020 r. 
 
W związku z tym prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf
  oraz z procedurami, które w najbliższym czasie zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.
                                                                                                                  
Ewa Capiga
 
Wyniki konkursu
"Jestem Przedszkolakiem, niewiele lat mam, ale symbole Polski namaluję sam"

1 miejsce - Antoni W. ( gr. Zajączki)
2 miejsce - Natan P. (gr. Sowy)
3 miejsce - Wit G. (gr. Tygryski)

Zwycięzcom gratulujemy !!!W dniach 06,07,08.05.2020r.  (środa, czwartek i piątek)  w godzinach od 11.00  do 15.00 
będzie możliwość odebrania kart pracy dla dzieci z grupy "Biedronki". Serdecznie zapraszamy
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE KONSTRUKCYJNYM
"MIASTO MOICH MARZEŃ!"
 
Regulamin konkursu
 
Cele konkursu:
 
• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dziecka poprzez wznoszenie budowli z klocków,
• poszerzanie wiedzy dziecka na temat miasta, 
• wzbudzanie uczuć patriotycznych.
 
 
Warunki uczestnictwa:
 
1. Konkurs odbywa się w terminie od 04.05.2020r. do 10.05.2020r.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z wszystkich grup wiekowych. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zbudowanie z klocków wymarzonego miasta. Poza klockami można wykorzystać: auta, ludziki, zwierzątka, kwiaty, trasę.
4. Zdjęcie miasta należy wysłać na e – maila do nauczycielek organizujących konkurs w terminie podanym w regulaminie z dopiskiem: Konkurs- miasto moich marzeń. 
5. Każdy uczestnik może wysłać 1 zdjęcie przedstawiające miasto. 
6. Organizator informuje, iż zdjęcia prac zamieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola. Zdjęcie należy podpisać imieniem  i nazwiskiem oraz nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko (wystarczy wysłanie takiej informacji w e- mailu). 
7. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów. 
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola 12.05.2020r.
9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac (zdjęć) dla potrzeb konkursu.
11. Organizatorami konkursu są nauczycielki: Aleksandra Piątkowska i Anna Małysa
 
Aleksandra Piątkowska aleksandrap2006@wp.pl
Anna Małysa aniam70@onet.pl 
 
W razie pytań prosimy o kontakt e- mailowy.
 
 
Wszystkim małym i dużym budowniczym życzymy powodzenia!
 
Ponieważ wszystkie prace budziły zachwyt komisji, która oceniała prace, postanowiliśmy podzielić prace kategoriami:
 
Fotografia
Plastyka
Prace przestrzenne
 
Wyniki konkursu "Ziemia moją planetą":
 
Fotografia:

1. Szymon M. (Tygryski)
   2. Nikodem T. (Misie)
    3. Weronika Sz.(Motylki)
 
Plastyka:
 
1. Natan P. (Sowy)
2. Wit G. (Tygryski)
3. Mikołaj Ł. (Tygryski)

Prace przestrzenne:
 
1. Karolina K. (Zajączki)
2. Szymon I. (Zajączki(
    3. Paweł W. (Tygryski)
 
Wyróżnienia:
 
Szymon  Ź. (Sowy)
Wiktoria P. (Tygryski)
Julia C. (Zajączki)
Patrycja G. (Sowy)
Kuba Ż. (Misie)
Antoni  W. (Zajączki)
Adam B. (Biedronki)
Miłosz F. (Zajączki)
 
Wszystkim uczestnikom konkursu sedecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych :-)Dnia 29 kwietnia 2020r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca.

Ponieważ nie możemy zrealizować uroczystości w Naszym Przedszkolu, która była zaplanowana na ten dzień,
chcemy Was zaprosić wirtualnie w świat tańca.
Poniżej zamiesczamy link z propozycjami do nauki tańca. Na pewno znajdziecie coś dla siebie :-)

 
https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs
https://www.youtube.com/watch?v=HPbZTS2Zxnc
https://www.youtube.com/watch?v=nZQX2Tp172Y
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=XuKm0a8h3qo
https://www.youtube.com/watch?v=Vcq1Z4IXi6s
https://www.youtube.com/watch?v=E85xV0WTvoU

Mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze.

Z pozdrowieniami dla wszystkich tancerzy
Pani Justyna i Pani Magda 

Przedszkolaki, które biorą udział w kółku tanecznym "Tańczące Brzdące" mogą poćwiczyć naszą choreografię.
Dla przypomnienia przysyłamy muzykę, do której ćwiczyliśmy układ. 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJ7kDva7JESerdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

"Jestem Przedszkolakiem, niewiele lat mam, ale symbole Polski namaluję sam!"

 
Cele konkursu:
 
*Wzbudzenie w dzieciach uczuć patriotycznych.
*Stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową.
 
Zasady i udział w konkursie:
 
*Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice o tematyce związanej z symbolami narodowymi i tożsamością narodową.
*Prace należy nadesłać (na niżej wskazane adresy e-mail) do dnia 05.05.2020r.
*Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 06.05.2020r.
*Wybór odbędzie się poprzez głosowanie on-line specjalnie powołanej komisji.
*Każda praca powinna podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy do której uczęszcza.
*Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
*Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie .
 
LICZYMY NA WASZĄ KREATYWNOŚĆ ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA NADESŁANIE PRAC:
 
Organizatorzy:
 
Monika Grudowska-Blacha
mgrudowska@poczta.onet.pl
 
Magdalena Kwiatkowska
magdalena.piwko@o2.pl
 
Małgorzata Brzęska
malgosiabrzeska@gmail.com

Justyna Kurek
justynka1982@vp.pl
Wyniki konkursu "Nie straszna nam nuda":

1 miejsce - Marcin K. gr. Biedronki
2 miejsce - Amelia K. gr. Motylki
3 miejsce - Mikołaj Ł. gr. Tygryski oraz Paweł Wieczorek gr. Tygryski

Wyróżnienie:
Julia C. - gr. Zajączki
Adam B.- gr. Biedronki

Gratulujemy !!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za piękne prace i zachęcamy do kolejnych konkursów. 

Pani Justyna i Pani Gosia :-)


KONKURS PRZEDSZKOLNY
 
Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych. Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi 
Z tej wspaniałej okazji chcemy gorąco zaprosić rodziców wraz z dziećmi naszej społeczności przedszkolnej do wzięcia udziału
w konkursie.
 
TEMAT : ZIEMIA MOJA PLANETA

 
CELE KONKURSU: 
 
-  wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi jako planety;
- zwrócenie uwagi na konieczność ochrony Ziemi przed szkodliwą działalnością ludzi;              
- rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci;
- rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności naszych pociech
 
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 
- Praca plastyczna polega na wykonaniu ZDJĘCIA LUB PRACY PLASTYCZNEJ  z dostępnych materiałów w domu
(np. plastikowych butelek, nakrętek po napojach, farby, blok, bibuła itp.) 
- Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy do której uczęszcza. 
- Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę lub fotografię. 
- Prace należy nadesłać (na niżej wskazane adresy e-mail)  do dnia 29.04.2020  
- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 01.05.2020.
- Wybór odbędzie się poprzez głosowanie on-line specjalnie powołanej komisji. 
- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody.
 
Poszukaj przyrody wokół siebie (Z uwagi na COVID-19 zrób to w lesie, parku lub w swoim domowym ogródku) . Wyjdź z domu i poszukaj przyrody w dziwnych miejscach, zobacz jak przyroda walczy o swoje miejsce w mieście (np. drzewka na gzymsach, dachach komórek, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu, między płytami chodnikowymi), przyjrzyj się drzewom w twojej okolicy, dotknij ich, powąchaj, przyjrzyj się liściom, zidentyfikuj gatunek. 
 
Weź udział w konkursie - Ziemia Moja Planeta
 
1) Zrób zdjęcie podczas spaceru w lesie, parku czy we własnym domowym ogródku uwzględniając walory naszej przyrody budzącej się do życia.
2) Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką, przy wykorzystaniu dowolnych materiałów, które znajdziesz w domu.
 
LICZYMY NA WASZĄ KREATYWNOŚĆ .  ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA NADSYŁANIE PRAC:
 
Organizatorzy :
 
magdalena_piwko@o2.pl    MAGDALENA KWIATKOWSKA
mgrudowska@poczta.onet.pl  MONIKA GRUDOWSKA- BLACHA
justynka1982@vp.pl   JUSTYNA KUREK 
malgosiabrzeska@gmail.com MAŁGORZATA BRZĘSKA

 
 


Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają
terminy zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg harmonogramu zamieszczonego w zakładce "Strefa rodzica-Dyżur wakacyjny". Zapraszamy do zapoznania się z nowymi terminami. 
 
Z uwagi na błąd w adresach mailowych organizatorów konkursu "Nie straszna nam nuda" poniżej zamieszczamy poprawione adresy mailowe:

Małgorzata Brzęska - malgosiabrzeska@gmail.com

Justyna Kurek - justynka1982@vp.pl


Bardzo Państwa przepraszamy.

Prosimy o ponowne przesłanie prac. 


Z uwagi na obecną sytuację prosimy o nadsyłanie zdjęć prac konkursowych na konkurs  "Nie straszna nam nuda!"
na adresy mailowe organizatorek: Małgorzaty Brzęska (malgosiabrzeska@gmail.com) oraz
Justyny Kurek (justynka1982@vp.pl) z dopiskiem NIE STRASZNA NAM NUDA.

Termin nadsyłania prac: 22.04.2020r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24.04.2020r.

Serdecznie zapraszamy!

W związku z sytuacją panującą w kraju kształcenie na odległość w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych będzie obowiązywało do dnia 24.04.2020r.
Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy
i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia. 
Aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,
abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności,
niech symbol boskiego odrodzenia był
i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt!

Życzy:

Dyrekcja, nauczyciele i personel przedszkola.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym informuje, że opłaty za przedszkole za miesiąc kwiecień  należy dokonać zgodnie ze złożoną deklaracją w terminie do 10 kwietnia.     
   
Wysokość kwoty do wpłaty ( za godziny dodatkowe ) zostanie wysłana emailem.
 
                       Ewa Capiga                              
 
Informujemy, że TVP 2 wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej przygotwał ofertę dla najmłodszych widzów
a także ich rodziców.

Od 30 marca  2020r. rusza pasmo "Wesoła Nauka" nadawana od poniedziałku do piątku o godz. 11.05.
Zachęcamy do oglądania :-)

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. w przedszkolu nauka będzie odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
         W związku z powyższym na stronie internetowej przedszkola w zakładce "kształcenie na odległość” nauczyciele będą codziennie zamieszczać materiały do pracy w domu oraz propozycje zabaw i zajęć.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

"NIE STRASZNA NAM NUDA!"

 
 
Cele konkursu:
 
- Rozwijanie wyobraźni plastycznej, kreatywności oraz inwencji twórczej u dziecka,
- Wzbudzanie zainteresowania sztuką oraz różnorodnymi technikami plastycznymi,
- Integracja środowiska rodzinnego, czerpanie radości ze wspólnej aktywności twórczej,
- Rozwijanie zdolności plastycznych dziecka.

 
Regulamin konkursu:
- Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzinami.
- Konkurs ma charakter wewnątrzprzedszkolny i jest skierowany do wychowanków Naszego przedszkola.
- Pracę należy wykonać samodzielnie lub z pomocą rodzica, rodzeństwa lub innego członka rodziny. Jedno dziecko wykonuje jedną pracę.
- Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną. Ma ona być ilustracją przedstawiającą sposoby na nudę, wspólne, rodzinne spędzanie wolnego      czasu- w dowolnej interpretacji. Wymagany format A4.
- W prawym dolnym rogu pracy umieszczamy metryczkę- imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy przedszkolnej oraz wiek autora pracy.
- Termin złożenia pracy- 17.04.2020r. ( w przypadku przedłużenia czasu zamknięcia placówki z powodu epidemii koronawirusa, termin złożenia pracy może ulec zmianie).
- Pracę należy dostarczyć do placówki osobiście (po jej otwarciu) lub nadesłać pocztą na adres: Przedszkole Miejskie nr 56 z Oddziałem Specjalnym,
ul. Jagiellońska 13e, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem "Nie straszna nam nuda!”
- Kryteria oceny pracy: pomysłowość, estetyka wykonania, oryginalność, wrażenia artystyczne.
- Rozstrzygnięcie konkursu: 24.04.2020r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola (http://www.przedszkole56.edu.pl/)
- Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
- Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, a ich zdjęcia będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola.
- Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie jej zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na stronie internetowej Organizatora.
- Wszelkie zapytania prosimy kierować do nauczycielek organizujących konkurs: Małgorzata Brzęska (malgosiabrzeska@gmail.com) oraz
Justyna Kurek (justynka1982@vp.pl) 
 

W związku z zaistniałą sytuacją, a co za tym idzie-zawieszeniem działalności opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawczej Naszej placówki, zachęcamy Państwa do skorzystania z poniższych propozycji zabaw z dziećmi w środowisku rodzinnym.
Oto kilka propozycji, w co się bawić z dziećmi:

 
Pobawić się w sklep
Układać puzzle
Zabawa "Mamo, mamo ile kroków do ciebie?”
Pobawić się w teatrzyk
Zbudować zamek z klocków
Pobawić się w kalambury
Pobawić się w grę "Skojarzenia”
Stworzyć własną grę planszową
Pobawić się w teatrzyk cieni
Zrobić namiot
Wykonać pieczątki z ziemniaków
Zrobić porządki w kąciku z książkami
Zrobić dyskotekę
Pobawić się w zabawę "Ciepło – zimno”
Zrobić figurki z masy solnej
Pobawić się z "Magiczne pudło”
Poskakać na skakance
Zrobić bańki mydlane
Powycinać wybrane elementy
Zrobić eksperymenty np. z kryształków soli lub cukru
Zabawa w piknik
Upiec babeczki z rodzicami
Wykonać domowe instrumenty
Pokolorować ulubione rysunki
Zrobić ulubiony deser
Pobawić się w "Zamianę ról”
Wykonać własny karmnik dla ptaków
Zabawa w "Tor przeszkód”
Odbijać nasze dłonie/stopy
Pobawić się w "Lekarza”
Pobawić się w "Fryzjera”
Zrobić domek z kartonu
Wykonać własnoręcznie ozdoby wielkanocne
Zrobić pióropusz lub koronę
Zrobić pompony z włóczki / tiulu
Zrobić korale z  makaronu
Wyciąć własną serwetkę z papieru kolorowego
Ułożyć domek z kart
Zrobić akwarium z butelki i plasteliny
Zrobić szaszłyki owocowe
Zrobić bransoletki z muliny lub włóczki
Pobawić się piaskiem kinetycznym
Założyć hodowlę rzeżuchy
Pobawić się w piratów
Zorganizować domowe "Talent show''
Wykonać tabelę obserwacji pogody
Stworzyć własny układ taneczny do dowolnej muzyki
Pobawić się w "Restaurację”
Pobawić się w "Karaoke”
Pomalować farbami wydrukowany lub narysowany obrazek
Zrobić kukiełki z dostępnych materiałów
Pobawić się w "Chowanego”
Założyć hodowlę fasoli

INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 2 MARCA 2020R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, IINYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH (Dz.U. z 2020r. poz. 374), ZARZĄDZA SIĘ CO NASTĘPUJE:

WYŁĄCZA SIĘ Z UŻYTKOWANIA PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 56 Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM W SOSNOWCU, PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 13E, DO ODWOŁANIA.


 
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH
I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne,
jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Przez dwa dni 12 i 13 marca nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze,
a jedynie działania opiekuńcze tylko dla rodziców, którzy wyjątkowo nie mają zabezpieczenia
dla swoich dzieci.

Od poniedziałku przedszkole będzie całkowicie zamknięte.

 

ZE WZGLĘDU NA RYZYKO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM PROSIMY RODZICÓW ORAZ OPIEKUNÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW O TO, ABY NIE WCHODZILI NA TEREN PRZEDSZKOLA (DO SAL DYDAKTYCZNYCH). JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI DEZYNFEKCJI RĄK W HOLU PRZEDZKOLA.
ZA WYROZUMIAŁOŚĆ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

800 190 590  

to numer infolinii dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscach występowania koronawirusa i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego poniższych szpitali, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
1. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, tel. 32 281 92 41 (do 3);
2. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, tel. 32 34 63 650;
3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7, tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
5. Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69,  32 755 53 73 (do 75);
6. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
7. Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.


ZALECENIA

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
• Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania - zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.
• Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
• Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
• Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

W trosce o naszych mieszkańców zwróciliśmy się do organizatorów imprez masowych o szczególne zwracanie uwagi służb medycznych na osoby wykazujące jawne objawy infekcji. W takcie samych imprez mogą zostać zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa, jak choćby mierzenie temperatury.

Stąd prosimy również naszych mieszkańców o wyrozumiałość, ponieważ w trosce o pozostałych uczestników, może dochodzić do sytuacji, kiedy osoby z wyraźną gorączką, kaszlem lub katarem nie będą wpuszczane na wydarzenia.

 
Informujemy, że  z dniem  01.03.2020r będzie obowiązywała nowa stawka żywieniowa:
 
- śniadanie 1.80 zł
- obiad 3.80 zł
- podwieczorek 1.40 zł

Dnia 07.03.2020r. /sobota/ w godzinach od 9.00 – 12.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 ul. Białostocka 17
w Sosnowcu odbędzie się Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.

Zapisy pod numerem tel: (32) 263-30-34 lub osobiście w sekretariacie.
Liczba miejsc ograniczona.

  
W roku szkolnym 2019/2020 w naszej placówce prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna, której celem jest pozyskanie informacji w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.   W związku z tym, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystamy do poprawienia jakości pracy naszego przedszkola. Wypełnione ankiety prosimy wrzucać do zielonej skrzyneczki, która umieszczona jest w holu przedszkola /obok domofonu./  do  6 marca piątek.                                       
                                                             
DZIĘKUJEMY!!!

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na uroczyste obchody ŚWIATOWEGO DNIA KOTA,
które odbędą się 28 lutego 2020r. (piątek) w Naszym Przedszkolu.Mile widziane kocie makijaże i przebrania!
Dnia 18. 02. 2020r. na godz. 10.00 dzieci z grupy "Sowy" i "Motylki" bedą uczestniczyły w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej ,,KinoSzkoła" w Muzie.
Temtyką spotkania będzie "Nuda nie jest taka zła. O emocjach"
Dnia 24.02.2020r na godz. 10.00  dzieci z grupy "Motylki" i "Sowy" wybierają się do Muzy na interaktywne przedstawienie
pt. "Zimowa kraina".
"Zimowa kraina" to interaktywne przedstawienie nawiązujące do kultowej bajki pt. "Kraina Lodu". Przedstawienie przenosi dzieciaki
w niezwykły świat bohaterów tej popularnej produkcji.

Fabuła spotkania:
Nadchodzi czas zimy. Anna i Olaf uparcie jej oczekują, aby móc uprawiać zimowe szaleństwa. Elsa, która jako jedyna posiada moc zamrażania traci ją … Wszyscy bohaterowie martwią się  pewną sprawą:
Co będzie z Olafem, który jeśli nie przetrwa jeśli zima nie nadejdzie?             
Co będzie z zimowymi zabawami, skoro zimy nie ma?

"Zimowa kraina" jest połączeniem teatru i animacji. Syntezą programu jest autorski rymowany scenariusz , piosenki, choreografie i dobra zabawa. Całość wzbogacona o odwzorowane kostiumy z uwielbianej przez dzieci bajki pt. "Kraina Lodu".
Najmłodsi wraz z bohaterami Elsą, Anną i bałwankiem Olafem aby zapobiec zimowej katastrofie będą musieli zmierzyć się z zimowymi zadaniami w postaci konkurencji sportowych, piosenek zgadywanek, tańca i wielu innych aby uratować zimę.
"Zimowa kraina" to program pełen atrakcji i energii, który poprzez naukę i zabawę wprowadzi całą widownię w magiczny czas zimy.
Wstęp na wydarzenie jest nieodpłatny.

Z uwagi na wysoką absencję dzieci Dzień Babci i Dziadka w grupie "Biedronek" zostaje przeniesiony na
14.02.2020r. (piątek) na godzinę 13:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


WYCHOWAWCY GRUPYZ uwagi na wysoką absencję dzieci, uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zaplanowana na dzień 06.02.2020r. zostaje ODWOŁANA.Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym informuje,
iż przedszkole pełnić będzie dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu tj.
od 01.08.2020r. do 31.08.2020r.  
Deklaracje na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola należy złożyć w terminie do 13.02.2020r.       
Deklaracje są do pobrania u dyrektora, wicedyrektora lub intendenta przedszkola.

Serdecznie zapraszamy rodziców  na zebrania w poszczególnych grupach wiekowych:

05.02.2020r. godz. 16.00 /środa/ - grupa "Tygryski”
10.02.2020r. godz. 16.00 /poniedziałek/  - grupa "Motylki”
12.02.2020r. godz. 16.00 /środa/  - grupa "Zajączki”
13.02.2020r. godz. 17.00 /czwartek/  - grupa "Biedronki” 

Porządek zebrania: 

- Przedstawienie wyników półrocznej obserwacji dzieci
- Sprawy różne.
 
 

W związku z rekrutacją do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021 wszelkie informacje dostępne są
w zakładce "REKRUTACJA".

Prosimy rodziców  o zapoznanie się.

W najbliższy  poniedziałek, tj. 3 lutego, na godz.11.00 dzieci z grupy "MOTYLKI” wybierają się do Teatru Zagłębia na lekcję teatralną. Koszt lekcji to : 5 zł, w związku z tym bardzo prosimy Rodziców o wpłatę takiej kwoty do nauczycielek grupy.
                                              
DZIĘKUJEMY !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Dyżuru wakacyjnego,
które znajdują się w zakładce
"dyżur wakacyjny".
Już niedługo moi mili
chcemy, byście z nami byli.
                                  Wolnej chwili więc szukajcie,                                   
do drzwi naszych zapukajcie.

Bo już teraz zapraszamy
na okazję, którą mamy.
A to będzie wielka gratka
Dzień Babci i Dzień Dziadka.

 
ZAPROSZENIE!!!

Serdecznie zapraszamy kochane Babcie i Dziadków na wspólną zabawę z okazji Waszego Święta !

Spotkania w poszczególnych grupach odbędą się:

28 stycznia, godz. 11.00 -/wtorek/- GRUPA I "MISIE"
6  lutego, godz.13.00 -/czwartek/ - GRUPA II "ZAJĄCZKI"
5 lutego, godz.13.30 -/środa/ - GRUPA III "TYGRYSKI"
7 lutego, godz. 13.00- /piątek/- GRUPA IV  "BIEDRONKI"
4 lutego, godz. 13.00 - /wtorek/- GRUPA V "MOTYLKI"ZAPRASZAMY I CZEKAMY BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ !!!Dnia 29.01.2020r  o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie z Policjantem, który przekaże nam wiedzę na temat bezpieczeństwa.
Udział w spotkaniu biorą wszystkie grupy wiekowe.
Bezdomnych zwierząt w potrzebie jest mnóstwo,
a wielu z nas – ludzi dobrej woli często zastanawia się,
w jaki sposób można im pomóc i nie zawsze znajduje
odpowiedź na to pytanie…
          Przedszkolaki i Personel naszego przedszkola
zapraszają zatem wszystkie Dzieci wraz z Rodzicami
do wzięcia udziału w akcji :

"PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA”

Akcję prowadzimy dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt  w Sosnowcu, w dzielnicy Milowice,ul. Baczyńskiego  do 31 stycznia 2020r.

Aktualnie w schronisku najbardziej potrzebne są:

 
-  specjalistyczna sucha karma (np. Intestinal, Hepatic, karmy typu Light - odchudzające i Sport - energetyczne);
-  mokra i sucha karma dla maluchów – kociąt i szczeniąt (Josera Family, Josera Kids, Animonda  Junior); karma o  wysokiej jakości!!!
-  podkłady higieniczne, lignina;
-  koce, prześcieradła, poszwy;
-  ubranka dla kotek i suczek  zakładane po sterylizacji lub operacji;
-  żwirek dla kotów.   
17 stycznia (piątek), na godz.10:30 zaplanowane jest wyjście dzieci
z grup: "Biedronki” i "Motylki” do kina "Helios”.
     Dzieci wezmą udział w projekcji animowanego filmu "Urwis”, który
zapowiadanany jest jako pełna przygód i wyszczekanego humoru opowieść
o psie z wyższych sfer, który musi nauczyć się żyć wśród zwykłych
ulicznych Burków i Azorów…
    
Koszt biletu- 13 zł. Rodziców prosimy o wpłatę tylko 8 zł do nauczycielek grupy, gdyż 5 zł pokrywa Rada Rodziców.
            
       Dzieciom życzymy niezapomnianych wrażeń podczas oglądania filmu!!!
Dnia 27.01.2020r. (poniedziałek) w godz. od 9.30 do 12.00 zapraszamy wszystkich naszych przedszkolaków na 
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ Z WODZIREJEM

 
Prosimy rodziców o przygotowanie swoim pociechom kostiumów karnawałowych.
 

Sesja zdjęciowa rozpocznie się o godz. 8.00.

Śniadanie w tym dniu jest o godz. 8.30. 


Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola.
 
 
Dziękujemy!
 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW WRAZ ZE SWOIMI NAJBLIŻSZYMI
NA PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE W WYKONANIU DZIECI I RODZICÓW Z GRUPY "MOTYLKI"
12 STYCZNIA 2020 R. / NIEDZIELA / ,O GODZ.11.00
W KOŚCIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SOSNOWCU, UL.JAGIELLOŃSKA 2A

  WYCHOWAWCY GRUPY: 

BARBARA KAPUŚCIŃSKA
JUSTYNA KUREK

Wielu sukcesów, odważnych marzeń,
mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju
i pomyślności na cały nadchodzący 2020 rok.
Życzenia noworoczne składa:

 
Dyrekcja i personel przedszkola.NIECH MAGICZNA MOC WIGILIJNEGO WIECZORU
PRZYNIESIE SPOKÓJ I RADOŚĆ.
NIECH KAŻDA CHWILA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYJE WŁASNYM PIĘKNEM,
A NOWY ROK OBDARUJE POMYŚLNOŚCIĄ I SZCZĘŚCIEM.
NAJPIĘKNIEJSZYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
SPĘDZONYCH W RODZINNYM GRONIE -

ŻYCZY :

DYREKCJA ORAZ PERSONEL PRZEDSZKOLA.
"Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
Gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole,
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść…
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…
To noc wyjątkowa… Jedyna… Niepowtarzalna…
Noc Bożego Narodzenia."

 
Dzieci i personel przedszkola zapraszają rodziców na "Spotkania Wigilijne",
które odbędą się w następujących dniach:
       

• MISIE - 17.XII. godz. 11.00 - /wtorek/
• ZAJĄCZKI - 19.XII. godz. 13.15 - /czwartek/
• TYGRYSKI - 16.XII godz. 13.30 - /poniedziałek/
• BIEDRONKI - 18.XII godz. 13.30 - /środa/
• MOTYLKI - 17.XII. godz.13.00 - /wtorek/

ŚWIETNA ZABAWA W ŚWIĄTECZNYM   KLIMACIE!!!
Gdzie?
*Wielka Fabryka Elfów zlokalizowana jest w FABRYCE PORCELANY,   przy ul. Porcelanowej 23, w Katowicach.

Kiedy?
*12 grudnia 2019 roku o godzinie 13.00

Godzina wyjazdu:
*12.00 (parking przy Przedszkolu Miejskim Nr 56)

Planowany powrót:
*około godziny 17.00 (parking przy Przedszkolu Miejskim Nr 56)

Ze względu na kontrolę stanu technicznego pojazdu,  godzina wyjazdu oraz przyjazdu może ulec niewielkiej zmianie.ŚWIETNA ZABAWA W ŚWIĄTECZNYM   KLIMACIE!!!
 
Gdzie?
*Wielka Fabryka Elfów zlokalizowana jest w FABRYCE PORCELANY, przy ul. Porcelanowej 23, w Katowicach.

Kiedy?
*19 grudnia 2019 roku o godzinie 13.30

Godzina wyjazdu:
*11.45 (parking przy ulicy Teatralnej- obok teatru)

Planowany powrót:
*około godziny 17.30 (parking przy ulicy Teatralnej- obok teatru)
Ze względu na kontrolę stanu technicznego pojazdu, godzina wyjazdu oraz przyjazdu może ulec niewielkiej zmianie.

FABUŁA SPOTKANIA:
Na początku wizyty dzieci biorą udział w przedstawieniu, podczas którego dowiadują się, że Mikołaj wypił przypadkowo Eliksir Antyświąteczny.
Nie ma ochoty na rozdawanie prezentów i odwołuje Święta. Dzieci pod opieką Elfów Przewodników,  wyruszają w podróż po Wielkiej Fabryce w celu odnalezienia składników eliksiru świątecznego nastroju. W trakcie  zabawy dzieci będą odnajdywały poszczególne składniki, aby na końcu zabawy stworzyć Eliksir i odczarować Świętego Mikołaja.  Na dzieci czekać będzie 10 punktów z atrakcjami, w tym punkty edukacyjne, interaktywne, atrakcje pozwalających dzieciom spożytkować ich energię, oraz oczywiście nie zabraknie typowo świątecznych atrakcji takich jak pisanie listu, czy sama wizyta u Świętego Mikołaja.
Podczas wizyty u Mikołaja, każde dzieci będą miały okazję podzielić się swoimi świątecznymi marzeniami.
Każde dziecko otrzyma Dyplom Pomocnika Elfa i gadżet z motywem Fabryki.

PRZYDATNE INFORMACJE
*Wszystkie atrakcje znajdują się w ogrzewanych pomieszczeniach.
*Dla gości udostępniona będzie bezpłatna szatnia.
*Na terenie Wielkiej Fabryki Elfów znajduje się Kawiarnia Elfów, gdzie można odpocząć, po wyczerpującej, pełnej wrażeń zabawie oraz zakupić pamiątki z Fabryki.
*Tuż obok Kawiarni znajduje się też Warsztat Elfów, w którym dzieci będą własnoręcznie malowały drewniane figurki.
*Zabawa trwa około 3 godziny.

SERDECZNIE ZAPRASZAM RODZICÓW  DZIECI Z GRUPY "TYGRYSKI”
NA ZAJĘCIE OTWARTE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA
04.12.2019r. o godz. 09.45 /środa/
                                                                  
TEMAT ZAJĘCIA:   "Zabawy rozwijające sprawność ruchową"
                                                               
                                                                                                                                                             Prowadząca -  mgr  Edyta Sap
 

Dnia 03.12.2019r / wtorek/  o godz. 9.45 odbędą się zajęcia otwarte pt. ,,Niech żyją Górnicy".
Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszam.

Justyna Kurek
W poniedziałek, tj. 2 grudnia 2019r.,o godz. 9.30 w naszym Przedszkolu odbędą się bezpłatne
warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki jamy ustnej.
Podczas warsztatów asystentki Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji DENTOLANDIA przeprowadzą wstępne badanie stanu uzębienia dzieci. Warsztaty mają na celu propagowanie właściwej higieny jamy ustnej wśród dzieci oraz adaptację do wizyt w gabinecie stomatologicznym. Nasi milusińscy dowiedzą się jak prawidłowo szczotkować zęby, jak przebiega wizyta
u dentysty i dlaczego nie należy jeść śmieciowego jedzenia.
Warsztaty odbędą się w formie zabawy z Dinusiem i połączone będą z prezentacją multimedialną, pełną ciekawych animacji, quiz’ów i gier. Rodzice otrzymają wyniki w formie diagramów z oznaczonymi zębami wymagającymi leczenia,
ekstrakcji lub kontroli stomatologicznej.
 
Zebranie z rodzicami z dnia 27.11.2019r /środa/ zostaje przeniesione na dzień 02.12.2019r/ poniedziałek/ na godz.16.00Drodzy Rodzice i Przedszkolaki
 
Jak co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet- "Góra Grosza”.
Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej akcji!

Monety wrzucamy do skrzynki ustawionej w holu Naszego przedszkola.

Termin akcji: 25.11.19r.- 02.01.2020r.

Serdecznie dziękujemy!
Dnia 25.11.2019r. /poniedziałek/
o godz. 10.00
 będziemy w naszym przedszkolu świętować Dzień Pluszowego Misia. 

W związku z tym prosimy, aby dziecko w tym dniu przyniosło ulubionego misia, aby razem
z nim mogło świętować tak ważny dzień.
 

"Na misiowe urodziny"
 
Jest taka zabawka na świecie,
Wszyscy o niej dobrze wiecie.
Ma dwie łapki, brzuszek, uszka,
Jest mięciutki jak poduszka.

Każdy człowiek, mały, duży,
Wie, do czego misio służy.
Że on jest do przytulania,
Do sekretów powierzania.

Do płakania, gdy ci smutno,
Do zabawy, gdy ci nudno.
Do gniecenia, tarmoszenia,
Do kochania i lubienia.

Wszystkie misie w naszym kraju
Urodziny dzisiaj mają.
Dzieci wraz z nimi świętują,
Kochać misie obiecują.
 
Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania grupowe w poszczególnych grupach wiekowych:
•"Motylki" – 20.11.2019 / środa / - godz. 16:00
•"Biedronki" – 26.11.2019  / wtorek / -  godz. 17:00
•"Tygryski" – 28.11.2019 / czwartek / -  godz.16:00
•"Zajączki" – 02.12.2019 / środa / - godz. 16:00
•"Misie" – 29.11.2019 / piątek / - godz. 16: 00
Porządek zebrania:

- przedsztawienie wstępnej obserwacji dzieci
- sprawy różne: spotkania wigilijne 2019r.
  
                                                         
Serdecznie zapraszamy rodziców grupy Motylki na zebranie, które odbędzie się dnia 20.11.2019r. o godz 16.00.
Głównym celem spotkania będzie omówienie wstępnej obserwacji dzieci, diagnozy gotowości szkolnej
oraz różnych spraw bieżących.

Wszystkich prosimy o przybycie.
W dniu 19.11.2019r./ wtorek/ na godz. 10.00 zaplanowane jest wyjście do Mediateki na zajęcia, w których będziemy zdobywać wiedzę na temat powstania czekolady. Serdecznie zapraszamy bo zapowiada się pysznie :-)
W dniu 18.11.2019r. /poniedziałek/  na godz. 10.00 zplanowane jest wyjście do Kina Muza na prelekcje
pt. ,Góry, Ślask, Kujawy... czyli regiony Polski

- Na zbójeckich dróżkach (seria :Wędrówki Pyzy"), reż. Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1981, 9 min. 42 sek.
- Wuj Karlik ( seria "Bolek i Lolek wśród górników") reż. Stanisław Dulz, Polska 1980, 9 min. 36 sek
- Wesele Kuja
wskie ( seria "Wędrówki Pyzy"), reż Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1977, 9 min 46 sek.

Prosimy o ubranie dzieci na tzw. cebulkę.


Serdecznie zapraszamy na zebranie grupowe dnia 26 listopada 2019r, o godzinie 17:00.
Porządek zebrania:     - przedstawienie wyników wstępnej obserwacji dzieci 4,5- letnich
- sprawy różne: spotkanie wigilijne 2019r. 
 
wychowawczynie "Biedronek": Urszula Błaut i Małgorzata Brzęska
Dnia 12.11.2019r. /wtorek/  o godz. 10.30 dzieci z grupy "Motylki" oraz " Biedronki" wezmą udział w przedstawieniu 
pt. "Grzybobranie" które odbędzie się w Przedszkolu Miejskim Nr 55 przy ul. Akacjowej 81.
Występ przedszkolaków jest ukazaniem możliwości artystycznych, jakie zdobywają na zajęciach z  kółka teatralnego.

Na wszleki wypadek proszę o zabranie parasoli.
W razie bardzo złej pogody wyjście zostanie odwołane.
Drodzy Rodzice !!!

W dniach od 12 11. 2019r.  - do 22. 11. 2019r. odbędzie się głosowanie na zgłoszone projekty w ramach
Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego.

Karty do głosowania na zadania  do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego na rok 2020 otrzymają Państwo od nauczycieli grupy.

 Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce "Grant Obywatelski".

 
Wszyscy wiemy, że rozkładające się baterie są zagrożeniem dla środowiska naturalnego, a więc i dla naszego zdrowia.
Nie wyrzucajmy ich do zwykłych koszy, ale do specjalnych przeznaczonych do tego pojemników.
W naszym przedszkolu jest taki pojemnik! Można do niego wrzucać baterie wszelkiego rodzaju, np.: baterie "paluszki", baterie płaskie, baterie do zegarków, akumulatory do laptopów itp.
Placówki, które zbiorą największą wagowo ilość baterii otrzymają nagrodę.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akacji!


 
 
DNIA 18 LISTOPADA O GODZ. 10:00 DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI WEZMĄ UDZIAŁ W "JESIENNYM KONCERCIE" ZORGANIZOWANYM W                   DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ.
PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYPROWADZENIE DZIECI (DO GODZ. 8:50) ORAZ ELEGANCKI UBIÓR.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 
WYCHOWAWCZYNIE GRUPY 
 
"PRZEDSZKOLE DO HYMNU"
 
Dnia  08.11.2019r. /piątek/ o godz. 11.11 Nasze przedszkolaki włączą się w akcję "Szkoła do hymnu", objętą patronatem przez
Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.
O wyznaczonej godzinie nastąpi uroczyste odśpiewanie
"Mazurka Dąbrowskiego" przez dzieci.

Prosimy w tym dniu ubrać dzieci w barwach biało - czerwonych.
"WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI"
 
Zachęcamy Państwa do udziału w zbiórce elektrośmieci w Naszym Przedszkolu.
Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz naukę prawidłowego gospodarowania odpadami. 
 
Termin akcji
 
21.10- 15.11.2019r.
 
Zbieramy: komputery, drukarki, monitory, telefony, sprzęty RTV i AGD, baterie, akumulatory, kable, tusze atramentowe itp. 
 
Sprzęty o dużych gabarytach należy składować na patio (z tyłu przedszkola)
 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Dnia 14.11.2019 /czwartek/ o godz. 9.30 w Naszym przedszkolu
odbędzie się sesja zdjęciowa  pt. "KALENDARZ” wykonana przez firmę FOTO-GAMA. 
 

Dnia 20.11.2019 /środa/ o godz.13.00 
w naszym przedszkolu odbędzie się spektakl w wykonaniu 
aktorów teatru „KANON” z Krakowa pt. „Na łące i na polanie”

Koszt teatrzyku pokrywa Rada Rodziców.
 
Dnia 18.11.2019 /poniedziałek/ o godz. 10.00 przedszkolaki z grup "Sowy”, "Motylki” i "Misie” wezmą udział  w kolejnej edycji
programu edukacyjnego KinoPrzedszkole 
Sali Widowiskowo- Koncertowej MUZA.
Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów.
 
W PROGRAMIE: "GÓRY, ŚLĄSK, KUJAWY…CZYLI REGIONY POLSKI”
Na zbójeckich dróżkach (seria "Wędrówki Pyzy”), reż. Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1981, 9 min. 42 sek.
Wuj Karlik (seria "Bolek i Lolek wśród górników”), reż. Stanisław Dulz, Polska 1980, 9 min. 36 sek.
Wesele kujawskie (seria "Wędrówki Pyzy”), reż Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1977, 9 min 46 sek.
 

Kochana Mamusiu i kochany Tato,
Będę przedszkolakiem, co powiecie na to?
Podczas pasowania złożę przyrzeczenie,
A teraz Wam daję ważne zaproszenie:
 
 
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy "ZAJACZKI" na uroczystość "Pasowanie na przedszkolaka", która odbędzie się dnia 06.11.2019r. (środa) o godz. 13.00
 
Prosimy o przygotowanie dzieciom odświętnego stroju do przebrania. Dziękujemy!Dnia 28.10.2019r. /poniedziałek/ o godz. 10.25 dzieci z grup "Sowy", "Motylki", "Biedronki" i "Misie" będą brały udział w spektaklu muzyczno- teatralnym pt. "Kopciuszek" w Sali Widowiskowo- Koncertowej MUZA. 
 
Koszt wyjścia wynosi 18 zł:
 
8 zł (pokrywa Rada Rodziców)
10 zł – wpłata rodzica u nauczycielek z grup
 
    Dnia 24.10.2019r. /czwartek/ o godz. 10.00 przedszkolaki z grup "Sowy", "Motylki" i "Misie" wezmą udział  w kolejnej edycji programu edukacyjnego KinoPrzedszkole w  Sali Widowiskowo- Koncertowej MUZA.
 
Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów.
 
W programie : "MORZE NASZE MORZE"
Morska przygoda (seria"Bolek i Lolek na wakacjach") rez. W. Nehrebecki, Polska 1966, 9 min. 13 s.
Historyczna kuchnia (seria "Mami Fatale") rez. Ł. Kacprowicz, Polska 2012, 10 min.
Poławiacze pereł (seria "Podróże Kapitana Klipera") reż P.P. Lutczyn, Polska 1977, 9 min. 46 s.
 

Dnia 23.10.2019r. /środa/ o godz. 10.00 odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Ziemniaka.

Prosimy aby dzieci w tym dniu miały brązowy akcent w swoim ubiorze.
Dziękujemy.
Dnia 17.10.2019r. / czwartek/ o godz. 13.30 odbędą się zajęcia  kółka tanecznego "Mały Artysta".

Serdecznie zapraszam dzieci, które zostały  zakwalifikowane do udziału w nim.

Justyna Kurek
''Zamień śmieci na uśmiechy chorych dzieci"

 
Zbieramy Plastikowe Nakrętki - zachęcamy do przynoszenia nakrętek po napojach.
W dniu 14.10.2019r./ poniedziałek/ o godz. 10.30 odbędzie się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Bardzo prosimy o ubranie dzieci w strój galowy.
Dziękujemy. 
Od dnia 01.10.2019 /wtorek/ w naszym Przedszkolu rozpoczynają się zajęcia z Języka Angielskiego według poniżej zamieszczonego harmonogramu:
 
MISIE
wtorek 9.15-9.45, 10.00-10.15
piątek  9.15-9.45, 10.00-10.15
 
ZAJĄCZKI
wtorek 9.45- 10.00
piątek 9.45- 10.00
 
TYGRYSKI
wtorek 10.00-10.15
piątek 10.00-10.15
 
BIEDRONKI
wtorek 10.15-10.45
piątek 10.15-10.45
 
MOTYLKI
wtorek 9.15-9.45
piątek 9.15-9.45
 
SOWY
poniedziałek 12.45 - 13.15
czwartek 10.45-11.15
 
Good luck!
Dnia 25.09.2019r. /środa/ o godz. 16.00 odbędzie się zebranie trójek grupowych z wszystkich grup:

,,MISIE'', ,,ZAJĄCZKI'', ,,TYGRYSKI", ,,BIEDRONKI'', ,,MOTYLKI'' i ,,SOWY".


Serdecznie zapraszamy i prosimy o niezawodne przybycie!
Dyrektor i wicedyrektor przedszkola.

Dnia 10.09.2019r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dla grup: "Zajączki", "Misie", "Tygryski", "Biedronki" i "Motylki". 
 
Przebieg zebrania:
- zebranie organizacyjne na sali gimnastycznej,
- zebrania w poszczególnych grupach z wychowawcami.
 
Prosimy o przybycie na zebranie bez dziecka.
Dziękujemy.
 

Dnia 05.09.2019r (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami w grupie "Sowy".
Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 8 w sali nr 2. 


Wychowawcy grupy: 

Anna Małysa
Małgorzata Siemińska

Informujemy Rodziców dzieci rozpoczynających w naszym przedszkolu rok szkolny, że nasza placówka jest czynna od godziny 6:00 do 17:00. 

Dzieci przyprowadzane do przedszkola powinny być wyposażone w obuwie zmienne (na gumowej podeszwie) oraz worek z zapasowym ubraniem. Jeśli dziecko chce, może przynieść maskotkę - przytulankę lub ulubioną zabawkę.

Osoby odbierające dziecko muszą mieć ze sobą dowód osobisty.

Śniadanie jest podawane o godzinie 9:00, w związku z tym prosimy przyprowadzać dzieci do godz.8:45Obiad jest podawany o godzinie 12:00, natomiast podwieczorek o godz. 14.00. 

W pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu, warto odbierać je wcześniej (np. zaraz po obiedzie)a potem stopniowo wydłużać czas.
 
Wszystkie dodatkowe informację zostaną przekazane na zebraniu informacyjnym w pierwszych dniach września. Termin zebrania zostanie wkrótce podany. 

„Kończy się lato raz, dwa, trzy,
Dojrzewa jarzębina.
Kolczasty kasztan śmieje się,
Rok szkolny się zaczyna.
 
Skończyły się wakacje
Do przedszkola wracać czas.
Będziemy znów wspominać
Morze i szumiący las.”


 
Słowami przedszkolnej piosenki żegnamy wakacyjne przygody, które pozostaną już tylko w naszych wspomnieniach. Z zapasem sił rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020. Jak co roku, szczególnie gorąco chcemy powitać nowych wychowanków, którzy po raz pierwszy przekroczą próg naszego przedszkola. Życzymy wszystkim dzieciom samych pogodnych i radosnych dni w przedszkolu, wspaniałej zabawy, nowych przyjaźni oraz zadowolenia w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich zainteresowań. 


Dyrektor i Personel przedszkola

 

Zapraszamy dzieci z  grupy "SOWY" /Zerówka/ dnia 02.09.2019r. /poniedziałek/ do sali nr 2 w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu. 


- Spotykamy się nie później niż o godz. 8.30!
- Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego i worka materiałowego na buty. Rzeczy proszę zostawić w szatni. 
- Dzieci z grupy "Sowy" nie uczestniczą w Akademii rozpoczęcia roku szkolnego. Jest to normalny dzien przedszkolny.
- Informacje nt. kart pracy zostaną przekazane na zebraniu organizacyjnym. Termin zebrania zostanie podany na początku września. 


 
Wychowawcy: 

Anna Małysa
Małgorzata Siemińska


 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC