...:: GRUPY 
ODDZIAŁ VI „SOWY”
 

 
NAUCZYCIELKI:
mgr Anna Małysa
mgr Małgorzata Siemińska


POMOC NAUCZYCIELA:
Barbara Zając

 


 
ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC  LISTOPAD 2019  
 
Tematyka wiodąca
 
1.Moja rodzina
2.Mój dom 
3.Moje prawa i obowiązki
4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- zna i nazywa ustalone zasady
- rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych 
- rozpoznaje poznane cyfry, wykonuje działania na liczbach w zakresie 10
- potrafi ułożyć obrazek z części
- sprawnie porusza się w parach w ruchu ulicznym
- poprawnie stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotu
- stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw 
- rysuje po śladach,koloruje estetycznie obrazki
- śpiewa poznane piosenki indywidualnie  i zbiorowo
- potrafi rozpoznawać i nazywać postacie baśniowe
- potrafi tworzyć zdrobnienia
- wie jak wygląda litera D,d, I,i, T,t, K,k
- wyszukuje wyrazy z podanymi głoskami
- dzieli wyrazy na sylaby, głoski
- wyróżnia głoski na początku i na końcu wyrazów
- układa schemat i model wyrazu
- potrafi samodzielnie ubrać się na spacer
- wykonuje pracę graficzną wg polecenia
- kreśli wzory graficzne po śladzie oraz samodzielnie
- uczestniczy w uroczystościach z okazji  Rocznicy Odzyskania Niepodległości
- zna historię powstania Państwa Polskiego
- zna hymn Polski
- wie jak należy zachować się podczas uroczystości 
  
 
 


 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC