...:: GRUPY 
ODDZIAŁ V „MOTYLKI”
 

 
NAUCZYCIELKI:
mgr Barbara Kapuścińska
mgr Justyna Kurek


WOŹNA ODDZIAŁOWA:
Elżbieta Słaby 
 ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC LISTOPAD 2019

Tematyka wiodąca:

1. Moja rodzina
2. Mój dom
3. Moje prawa i obowiązki
4. moje zdrowie i bezpieczeństwo

Zamierzone osiągnięcia, dziecko:

- odnosi się z szacunkiem do rodziców,
- rozpoznaje i nazywa litery: i, I,
- wyrabia w sobie świadomość ruchu,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- dzieli słowa na sylaby i głoski,
- rozpoznaje i nazywa literę: t, T,
- rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6,
- tworzy proste rytmy i je kontynuuje,
- reaguje odpowiednimi ruchami na sygnały słowne i muzyczne,
- zna historię powstania świecy i różnego rodzaju lamp,
- wymienia zwyczje psów i kotów,
- rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne, zna ich zastosowanie,
- wie, jakie ma prawa,
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
- stosuje znaki: <,>, =,
- wie, co to jest przewodnictwo cieplne,
- wykonuje proste potrawy,
- dba o higienę i stan swoich zębów,
- prowadzi zdrowy styl życia.

 


 
ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAZDZIERNIK 2019

TEMATYKA WIODĄCA:
 
1. IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD
2. IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT
3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
4.IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM
5. PROJEKT PRZYJAŹŃ
 
Zamierzone osiągnięcia, dziecko:
 
- rozpoznaje owoce  i warzywa za pomocą dotyku, smaku, wzroku i słuchu
- rysuje po śladach rysunków
- opisuje wygląd liter: o, Ooraz odtwarza ich kształty -  ( dz.6-let.)
- wie, że o jest samogłoską
- buduje schemat i model wyrazu okoz użyciem białych i czerwonych kartoników
- rozpoznaje i nazywa kwadrat
- segreguje figury według jednej cechy- kształtu
- rozpoznaje i nazywa owoce egzotyczne
- liczy w zakresie sześciu
- rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 1, 2 ; pisze cyfrę 2 po śladach-  ( 6-lat.)
- rozpoznaje instrumenty muzyczne po ich brzmieniu
- mówi prostymi zdaniami
- wie, co można zrobić z warzyw i owoców na zimę
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
- wie, jakie zwierzęta przygotowują się do zimy
-  wymienia głoski w słowach:ananas, Ada; układa schematy i modele dźwiękowe tych słów-  ( 6-latki)
- określa miejsca samogłoski a w słowach o prostej budowie fonematycznej
- rozpoznaje i nazywa poznane litery: o, a
- rozpoznaje i nazywa zapasy wiewiórki
- rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 1, 2 , 3
- chętnie uczestniczy w zabawach badawczych
- dzieli słowa na sylaby i głoski
- rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki odlatujące od nas przed zimą (bocian, jaskółka…)
- wymienia właściwości fizyczne gliny i piasku
- rysuje po śladach rysunków z głoską m –(dz.5-let.); 6-latki- rozpoznaje i nazywa literę m – małą i wielką, drukowaną i pisaną
-czyta sylaby, wyrazy utworzone z poznanych liter
- wskazuje wymienione części ciała u partnera
- wie, z czego otrzymuje się chleb; wie, jak zrobić ser z mleka
- zna i śpiewa piosenkę " Co z czego otrzymujemy"
- rozpoznaje i nazywa owcę i barana
- wie, skąd mamy wełnę i co z niej robimy
- wymienia elementy pogody, która jest późną jesienią
- odkrywa literę e, E  kolorując wybrane rysunki,  zaznacza literę e, E w wyrazach –( 5-lat.); dziecko 6-lat. – poznaje literę e- małą i wielką, drukowaną i pisaną Układa schematy i modele dźwiękowe słów: ekran, Ewa ; pisze literę e, E po śladach, a potem- samodzielnie
- wymienia cechy prostokąta
- rozpoznaje i nazywa koło, kwadrat i prostokąt
- wykonuje parasol z papieru i rurki do napojów
- wymienia kolory tęczy
-śpiewa piosenkę "Taniec w deszczu|"
- wie, jak powstają chmury i deszcz
- wie, na czym polega proces obiegu wody w przyrodzie
- wie, co oznacza przyjaźń
- rozumie znaczenie przyjaźni
- rozpoznaje i nazywa emocje, które odczuwa w sytuacji konfliktu z rówieśnikiem
- zna sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, np.: głębokie oddychanie, tupanie, darcie papieru
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
14.10.2019r., godz. 10.30 – udział w uroczystości z okazji "Dnia Edukacji Narodowej";
23.10.2019r. ,godz.10.00–"Dzień Ziemniaka" w przedszkolu - wspólne zabawy i konkursy na sali gimnastycznej z udziałem wszystkich dzieci ;
24.10.2019r. - wizyta w  Sali Widowiskowo- Sportowej - "MUZA".Udział w IX  edycji  Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej
" Kino Przedszkole”;
28.10.2019r., godz. 10.25–udział w przedstawieniu muzyczno- teatralnym pt.: "Kopciuszek"-  "MUZA".
 

 
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC