...:: GRUPY 
ODDZIAŁ V „MOTYLKI”
 

 
NAUCZYCIELKI:
mgr Anna Małysa
mgr Urszula Błaut


WOŹNA:
Violetta Wilska 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

 
 
TEMATYKA MIESIĄCA
1. Jak jesienią dbać o zdrowie?
2. "Wirusoochrona" – akcja informacyjno- edukacyjna.
3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
4. Jakie plany na jesień mają zwierzęta?
 
1. Jak jesienią dbać o zdrowie?  
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
- jak należy dbać o zdrowie
- jakich narzędzi do pracy potrzebuje lekarz
- co przedstawia piramida zdrowego odżywiania
- jak wykonać ogórki kiszone
- jak wygląda litera a, A, jak się ją pisze
- jak wygląda cyfra 1; jak się ją pisze
- jak wygląda kwadrat
 
2. Akcja informacyjno – edukacyjna "Wirusoochrona" 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
- jak zapobiegać chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy
- jak znacząca jest rola higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów
- jak skutecznie myć ręce 
- jaka piosenka została specjalnie nagrana na potrzeby realizacji "Wirusoochrony" –("Mydło i woda –tak się zaczyna Wirusoochrona")
- jaki jest cel Akcji pt.: "Wirusoochrona", której inicjatorem jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
- kiedy i dlaczego obchodzone jest corocznie 15 października Światowy Dzień Mycia Rąk
- jak wygląda litera l, L; jak się ją pisze 
- jak wygląda cyfra 2; jak się ją pisze 
- co to jest para
 
3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
- jak się ubrać stosownie do pogody
- jaka jest rola wiatru w życiu roślin i ludzi
- jak powstaje energia z wiatru
-  oszczędzać energię
- dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia
- jak wygląda litera o, O; jak się ją pisze 
- jak wygląda cyfra 3; jak się ją pisze 
 
4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
- w jaki sposób zwierzęta adoptują się do zmieniających się pór roku
- które ptaki odlatują, które przylatują, a które pozostają w Polsce na zimę
- jak wygląda litera m, M; jak się ją pisze 
- jak wygląda cyfra 4; jak się ją pisze 
 
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
- 11-13.10.2021r. – udział w akcji informacyjno – edukacyjnej "Wirusoochrona"
- 14.10.2021r. - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
- 15.10.2021r. - Światowy Dzień Mycia Rąk
- 27.10.2021r. – wizyta w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu – udział w spektaklu pt.: "Szewczyk Dratewka" – Maria Kownacka
- 29.10.2021r. – Dzień Dyni w przedszkolu
 
 


 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE Wrzesień   2021

 
Tematyka wiodąca
 
1. Co słychać w przedszkolu?
 
2. Jak być superbezpiecznym?
 
3. Jakie są moje supermoce?
 
4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
 
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
 
• wie co to jest kontrakt
• zna i nazywa ustalone zasady
• rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych 
• rysuje  portret swojej rodziny
• sprawnie liczy w zakresie 6
• wykonuje wskazane ruchy
• nazywa wybrane znaki drogowe
• potrafi odwzorować znak wg wzoru
• potrafi ułożyć obrazek z części
• sprawnie porusza się w parach w ruchu ulicznym
• poprawnie stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotu
• stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie
• wymienia nazwy zjawisk atmosferycznych towarzyszących jesieni
• układa kasztany według podanego wzoru
• stosuje słowa: na, przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie 
• rysuje po śladach rysunki liści i koloruje je
• dba o estetykę swojej pracy
• słucha poleceń nauczyciela
• chętnie wypowiada się na zajęciach
• zna zasady kulturalnego korzystania z toalety
• zna i respektuje ustalone zasady higieny w ramach COVID 19
• śpiewa piosenkę indywidualnie oraz w grupie
• uczestniczy w zabawach zespołowych
 
 
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC