...:: GRUPY 
ODDZIAŁ V „MOTYLKI”
 

 
NAUCZYCIELKI:
mgr Anna Małysa
mgr Izabela Omirska


WOŹNA:
Anna Cerazy 
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE WRZESIEŃ 2022 
 
 
Tematyka wiodąca 
1. Witajcie w przedszkolu! 
2. Droga do przedszkola
3. To były wakacje!
4. Nadeszła jesień
 
1.Witajcie w przedszkolu!
- utrwalą znajomość imion koleżanek i kolegów z grupy
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej "Powrót do przedszkola"
− otrzymają swoje znaczki rozpoznawcze
− wysłuchają i nauczą się piosenki Witamy przedszkole
− odczytają globalnie wyrazy 
− dowiedzą się, jakie zasady obowiązują w przedszkolu 
− stworzą kodeks grupowy
− rozwiną umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów
− dowiedzą się, jakie pomieszczenia znajdują się w przedszkolu 
− wykonają pracę plastyczną Moje przedszkole
− wyszukają rytmy w budynku przedszkola i poza nim
 
2.Droga do przedszkola
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Michalina i bezpieczeństwo na drodze
− poznają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym
− rozróżnią prawidłowe i nieprawidłowe zachowania w ruchu ulicznym 
− nauczą się prawidłowo przechodzić przez ulicę
− wyróżnią głoski w nagłosie 
− wysłuchają i nauczą się piosenki Droga do przedszkola
− wykorzystają wiedzę na temat znaków drogowych podczas zabaw przy muzyce
− poznają i wymienią nazwy samochodów specjalistycznych
− utrwalą numery alarmowe
− wyróżnią pojazdy ze względu na miejsce, w którym się one poruszają
− poznają figurę geometryczną – koło 
− wykonają pracę plastyczną Znaki na drodze
− utrwalą umiejętność orientacji w schemacie własnego ciała oraz kodowania kierunków za pomocą kolorów
 
3. To były wakacje!
− rozpoznają zdjęcia, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską
− wysłuchają opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Muszka w bursztynie
− poznają właściwości bursztynu
− stworzą kompozycje z zastosowaniem materiałów przyrodniczych 
− rozpoznają przedmioty za pomocą dotyku 
− narysują rośliny, zwierzęta lub przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tymi samymi głoskami 
− wysłuchają i nauczą się piosenki Wspomnienia z wakacji
− poznają różne regiony Polski 
− wskażą na mapie Polski wybrane miejsca 
− rozwiążą rebusy obrazkowe
− nauczą się tworzyć liczbę mnogą
− wymienią nazwy części ciała – swojego i kolegi 
− wykonają pracę plastyczną Wędrujemy po naszym kraju 
− utrwalą umiejętność klasyfikowania przedmiotów według podanych cech
 
4.Nadeszła jesień
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej O" dwóch dębach, co w parku rosły"
− dowiedzą się, jak poprawnie wymawiać głoski b, p 
− wysłuchają i nauczą się piosenki Jesienna moda 
− będą obserwować rośliny i zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu 
− posegregują liście w zależności od gatunków drzew, z jakich pochodzą 
− podzielą słowa na sylaby, będą różnicować głoski w nagłosie 
− ułożą schematy nazw wybranych obrazków 
− liczą w zakresie swoich możliwości 
− będą klasyfikować obrazki według podanych cech
− wykonają pracę plastyczną Grzyby 
− utrwalą umiejętność nazywania kierunków (lewo, prawo, góra, dół) i kodowania ich za pomocą strzałek
 
Wydarzenia
08.09.2022 - Zebranie organizacyjne dla rodziców.
15.09.2022- Międzynarodowy Dzień Kropki
20.09.2022- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
  
 
Copyright © 2013-22 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC