...:: GRUPY 
ODDZIAŁ IV „BIEDRONKI”
 


 
NAUCZYCIELKI:
mgr Barbara Kapuścińska
       Izabela Omirska


WOŹNA:

Ania Cerazy 
 


 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021
 

 
TEMATYKA MIESIĄCA
1. Jak jesienią dbać o zdrowie?
2. Akcja informacyjno- edukacyjna "Wirusoochrona"
3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
4. Jakie plany na jesień mają zwierzęta?
 
1. Jak jesienią dbać o zdrowie?  
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
 
- co należy zrobić, kiedy ktoś źle się czuje
- na czym polega praca lekarza
- co to jest piramida zdrowego odżywiania
- dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia
- co to są przetwory i z czego powstają
- jak wygląda litera a, A, jak się ją pisze- (dzieci 6-let.)
- jak wygląda cyfra 1; jak się ją pisze - (dzieci 6-let.)
- jak wygląda kwadrat
 
2. Akcja informacyjno – edukacyjna "Wirusoochrona" 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
 
- jak zapobiegać chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy
- jak znacząca jest rola higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów
- jak skutecznie myć ręce (ruchy każdego etapu mycia)
- jaka piosenka została specjalnie nagrana na potrzeby realizacji "Wirusoochrony" –("Mydło i woda –tak się zaczyna Wirusoochrona")
- jaki jest cel Akcji pt.: "Wirusoochrona", której inicjatorem jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
- kiedy i dlaczego obchodzone jest corocznie 15 października Światowy Dzień Mycia Rąk
- jak wygląda litera l, L; jak się ją pisze - (dz.6-let.)
- jak wygląda cyfra 2; jak się ją pisze - (dz.6-let.)
 
3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
 
- jak się ubrać stosownie do pogody?
- jak wykorzystywany jest wiatr w życiu roślin i ludzi
- jakie urządzenia stosuje się do pomiaru wiatru
- jak intuicyjnie rozumieć znaczenie wyrazów należących do tej samej rodziny
- dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia
- jak wygląda litera o, O; jak się ją pisze - (dz.6-let.)
- jak wygląda cyfra 3; jak się ją pisze – (dz.6-let.)
 
4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
 
- jakie są jesienne zwyczaje zwierząt
- kto zamieszkuje las
- jakie ptaki odlatują lub przylatują jesienią albo pozostają w Polsce na zimę
 - w jaki sposób możemy wytworzyć ciepło
- jak wykonać przestrzenną pracę plastyczną
- jak wygląda litera m, M; jak się ją pisze – (dz.6-let.)
- jak wygląda cyfra 4; jak się ją pisze – (dz.6-let.)
 
 
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
- 11-13.10.2021r. – udział w akcji informacyjno – edukacyjnej "Wirusoochrona"
- 14.10.2021r. - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
- 15.10.2021r. - Światowy Dzień Mycia Rąk
- 27.10.2021r. – wizyta w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu – udział w spektaklu pt.: "Szewczyk Dratewka" – Maria Kownacka
- 29.10.2021r. – Dzień Dyni w przedszkolu
 
 
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE WRZESIEŃ 2021

 
Tematyka wiodąca
1. Co słychać w przedszkolu?
2. Jak być super bezpiecznym?
3. Jakie są moje super moce ?
4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
 
1.Co słychać w przedszkolu?
- odczytuje symbole, 
- aktywnie uczestniczy w ustalaniu kodeksu grupowego,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- wypowiada się zdaniami złożonymi,
- rozpoznaje znaczek rozpoznawczy,
- reaguje na ustalone sygnały podczas zabawy,
- wzbogaca słownictwo, 
− dostrzega dźwięki z otoczenia,
− zna imiona kolegów i koleżanek z grupy ,
- wypowiada się pełnymi zdaniami,
- wykonuje pracę plastyczną z użyciem farb
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
- bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
- dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich ,
 
2.Jak być super bezpiecznym?
- swobodnie rozmawia na temat zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej, wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali, 
-  koloruje sygnalizator świetlny
- określa prawidłowe i nieprawidłowe zachowania pieszych i kierowców na ulicy
- wymienia miejsca, w których można przechodzić przez ulicę
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki, 
- uważanie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela,
- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
– poznaje i utrwala zasady bezpieczeństwa związane z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu, 
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane       
 
3.Jakie są moje super moce ?
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
- układa rymy do podanych nazw, 
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki,
- uważnie słucha wiersza, nazywa i rozpoznaje podstawowe emocje,
- wypowiada się na temat swoich umiejętności,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- bierze udział w zabawie prze śpiewem,
 
4.Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
- aktywnie uczestniczy w poznawaniu przyrody jesienią, 
- obserwuje i nazywa oznaki jesieni,
- wymienia nazwy zjawisk atmosferycznych towarzyszących jesieni
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
- układanie puzzli , organizowanie zabaw twórczych,
- rozwiązuje zagadki słowne,
- wykonuje pracę plastyczną.
- Umiejętne lepienie realnych kształtów, grzyby z plasteliny
- potrafi płynnie poruszać się na środku sali w rytmie melodii piosenki,
- wypowiada się na temat opowiadania, wymienia oznaki jesieni.
 
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC