...:: GRUPY 
ODDZIAŁ IV „BIEDRONKI”
 


 
NAUCZYCIELKI:
mgr Aleksandra Piątkowska
mgr Urszula Błaut


WOŹNA:
Barbara Zając

 
 


 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC MAJ 2023
 
 
1.Mieszkamy w Europie.
2.Łąka w maju.
3.Nowinki ze świata zwierząt.
4.Nasi kochani rodzice.
5.Dzieci z całego świata.
 
1.Mieszkamy w Europie:
- określanie, na jakim kontynencie leży Polska
- oglądanie globusa – wyszukiwanie na nim Europy i Polski
- poznanie ciekawostek o wybranych krajach europejskich
- poznanie litery „ż, Ż” (dzieci starsze)
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych figur geometrycznych 
- wykonanie pracy plastycznej: Podróż po Europie
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 
 
2.Łąka w maju.
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych mieszkańców łąki
- poznanie nazw wybranych kwiatów 
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 10 
- rozwijanie pamięci muzycznej
- rozwijanie pojemności płuc – ćwiczenia oddechowe
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i wykonywanie prac plastycznych
- słuchanie muzyki poważnej
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej 
- uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 
3.Nowinki ze świata zwierząt.
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowlanych i egzotycznych
- rozpoznawanie zwierząt wiejskich po ich głosach, naśladowanie głosów zwierząt
- określanie, jakie produkty pochodzą od zwierząt i co z nich powstaje
- słuchanie ciekawostek o zwierzętach egzotycznych 
- dzielenie nazw zwierząt na sylaby, przeliczanie sylab
- gra na instrumentach 
- podawanie przeciwieństw wymienionych wyrazów, np. ciepły – zimny, gruby - chudy
- rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk
- uczestniczenie w zabawach ruchowych  w sali i w ogrodzie przedszkolnym
 
4.Nasi kochani rodzice.
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się nt. członków swojej rodziny i spędzania z nimi wolnego czasu
- nauka piosenek na Dzień Mamy i Taty
- wykonanie upominków dla Rodziców z okazji ich święta
- porównywanie masy przedmiotów, stosowanie pojęć: ciężki – lekki
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne
- rozwijanie sprawności ruchowej
 
5.Dzieci z całego świata.
- poznanie wizerunków dzieci mieszkających w różnych częściach świata  
- nauka powitania w różnych językach
- słuchanie piosenki: Inni, a tacy sami
- utrwalanie liczebników głównych i poznanych cyfr
- wykonanie pracy plastycznej: Dzieci z całego świata 
- doskonalenie umiejętności wycinania
- rozwijanie sprawności ruchowej 
 
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
10.05.2023r. – Dzień Strażaka
17.05.2023r. – sesja zdjęciowa
18.05.2023r. – wyjście do kina na film pt. „Wróżka zębuszka”
23.05.2023r. – wyjście do Mediateki
24.05.2023r. – uroczystość Dzień Mamy i Taty

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023


 
 
Tematyka wiodąca:
1.Wkrótce Wielkanoc. 
2.Klub Zdrowego Przedszkolaka i Wirusoochrona.
3.Mali strażnicy przyrody.
4.Mieszkam w Polsce. 
 
1.Wielkanoc:
- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocy, 
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
- rytmiczny podział słów na sylaby,
- poznanie litery „j, J”,
- nauka piosenki: Pisanki, kraszanki,
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne,
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 10,
- wykonanie pracy plastycznej: Jajko wielkanocne,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali gimnastycznej i w ogrodzie przedszkolnym.
 
2.Klub Zdrowego Przedszkolaka i Wirusoochrona:
- wzbogacenie wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
- poznanie różnych źródeł dymu, w tym dymu papierosowego,
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji, gdy inni palą papierosy,
- przyswajanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych, prawidłowe mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, kichania), 
- oglądanie prezentacji multimedialnej nt. Wirusoochrony,
- poznanie zasad postępowania w czasie zachorowań na choroby zakaźne,
- rozumienie konieczności spożywania zdrowej żywności i ograniczania słodyczy,
- zwrócenie uwagi na szkodliwe promieniowanie UV i konieczność stosowania filtrów
- rozwijanie sprawności manualnej,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 
3.Mali strażnicy przyrody:
- poznawanie sposobów ochrony środowiska,
- porównywanie wyglądu drzew iglastych i liściastych – omówienie części drzewa,
- podawanie skojarzeń do słowa: las,
- poznanie litery "f, F"
- segregowanie odpadów do odpowiednich koszy,
- słuchanie piosenki: Nasza błękitna planeta,
- rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
- uczestniczenie w zabawach ruchowych  w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 
4.Mieszkam w Polsce:
- podawanie nazwy kraju, w którym mieszkamy,
- utrwalenie symboli narodowych Polski, śpiewanie hymnu Polski,
- poznanie nazwy stolicy Polski, 
- wykonanie pracy plastycznej: flaga Polski,
- podawanie nazwy miasta, w którym mieszka dziecko,
- nauka adresu zamieszkania dziecka,
- poznanie litery: "h, H",
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- układanie kompozycji z figur geometrycznych, 
- rozwijanie sprawności ruchowej.
 
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
- 03.04.2023r. – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (2 kwietnia),
- 11-18.04.2023r. – realizacja projektu Klub Zdrowego Przedszkolaka i akcji Wirusoochrona
- 21.04.2023r.- Dzień Ziemi (22 kwietnia).
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   

Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Marzec  2023

 
Tematyka wiodąca:
1. Tak nam mija czas.
2. Muzyka jest wszędzie.
3. Mamy różne charaktery.
4. Wiosna, wiosna.
5. Cuda i dziwy.
 
1. Tak nam mija czas
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania Heleny Bechlerowej Wiosenna wędrówka
- poznają literę p,P
- dowiedzą się, że w każdym kalendarzu dni tygodnia i pory roku powtarzają się cyklicznie dawne i współczesne
- nauczą się piosenki – Niezbadany czas
- zapoznają się z zegarem i sposobem jego działania
- utrwalą pojęcia wczoraj, dziś, jutro
- wykonają pracę plastyczną – Wehikuł czasu
 
2. Muzyka jest wszędzie
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej - Grajek
- poznają literę z,Z
- wysłuchają i nauczą się piosenki Czarodziejski koncert
- zorganizują kącik muzyczny w sali
- zagrają w grę, utrwalając poznane liczby
- poznają postać i utwory Fryderyka Chopina
- wykonają grzechotki z metalowych puszek po napojach
 
3. Mamy rożne charaktery
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają  opowiadania Renaty Piątkowskiej  – Złość
- poznają literę u,U
- nauczą się piosenki Bywają takie dni
- dowiedzą się, czym są emocje i sposobami kontroli emocji
- poznają pojęcia: dobry uczynek, kłamstwo
- utrwalą pojęcia proszę, przepraszam, dziękuję
wykonają pracę plastyczną Nasze emocje
 
4. Wiosna, wiosna
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania Dagny Ślepowrońskiej – Niech żyje wiosna!
- poznają literę c, C
- odkryj,ą zapis cyfrowy liczby 0
- utrwalą nazwy por roku
- poznają zwiastuny wiosny, dowiedzą się, co to jest marzanna
- wykonają marzannę
- wykonają pracę plastyczną – Konewka
 
5. Cuda i dziwy
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Pola i Leon w krainie gwiazd
- poznają literę ł, Ł
- wysłuchają piosenki Kosmiczne wirowanie
- nazwą kolejne planety Układu Słonecznego
- odkryją zapis cyfrowy liczby 9
- wezmą udział w zabawie badawczej Jak powstaje dzień i noc
- poznają postać Mikołaja Kopernika
- poznają kulisty model ziemi - globus
- wysłuchają ciekawostek na temat Księżyca
- wykonają pracę plastyczną – Rakieta
 
 
 
Wydarzenia:
 
07.03.2023r. - Udział dzieci w przedstawieniu „Maniery Biedronki Lucynki” w wykonaniu aktorów  teatru Kanon z Krakowa
08.03.2023r. - Dzień Kobiet
14.03.2023r. - Wizyta Biedronek w Mediatece
21.03.2023r. – Powitanie Wiosny 
 
 
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - LUTY 2023
 
 
1. Poznajemy różne zawody.
2. Odwiedzili nas babcia i dziadek. 
3. Karnawał.
4. Różne rodzaje parków.
5. Tak nam mija czas.
 
1. Poznajemy różne zawody.
- określanie, na czym polega praca przedstawicieli wybranych zawodów,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- wskazywanie rekwizytów potrzebnych do wykonywania danego zawodu,
- rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych o zawodach, 
- poznanie właściwości magnesu, 
- poznanie cyfry: 8,
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 8,
- rysowanie po śladzie,
- wykonanie pracy plastycznej – Kim będę, gdy dorosnę.
- rozwijanie sprawności ruchowej.
 
2. Odwiedzili nas babcia i dziadek.
- rozmowa nt. seniorów rodzin (podawanie imion, wypowiadanie się nt. spędzania czasu z babcią i dziadkiem),
- nauka piosenek: Wiwat babciu, wiwat dziadku, Wyczaruję dla babuni i dziadziusia,
- wyklaskiwanie prostego rytmu,
- wykonanie upominku dla babci i dziadka,
- układanie dowolnych kompozycji z figur geometrycznych,
- dzielnie słów na sylaby,
- słuchanie wierszy, opowiadań, bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
- uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych.
 
3. Karnawał.
- uczestniczenie w zabawie karnawałowej z Wodzirejem – tańce, zabawy, konkursy,
- rozwiązywanie i układanie zagadek o przebraniach na bal karnawałowy,
- słuchanie wierszy, opowiadań, bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom",
- rozwijanie umiejętności językowych, 
- poznanie litery: W, w,
- wykonanie pracy plastycznej "Maska karnawałowa",
- doskonalenie przeliczania elementów zbioru w zakresie 8,
- uczestniczenie w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej,
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 
4. Różne rodzaje parków.
- poznanie zasad zwiedzania parków narodowych,
- poznanie rodzajów parków, np. park rozrywki, park narodowy, park miniatur, park dinozaurów,
- rozmowa nt. dinozaurów,
- wypowiadanie się na określony temat złożonymi zdaniami,
- odpowiadanie na pytania, zgłaszanie się do odpowiedzi,
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej i rysowanie po śladzie,
- budowanie z klocków Lego dowolnego parku,
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 
5. Tak nam mija czas.
- zapoznanie z zegarem i sposobem jego działania,
- utrwalenie pojęć: wczoraj, dziś, jutro,
- rozwijanie sprawności manualnej – ćwiczenia graficzne,
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie.
 
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
- 01.02.2023r. – Dzień Głośnego Czytanie 
- 09.02.2023r. – uroczystość Dzień Babci i Dziadka
- 14.02.2023r. – Walentynki 
- 17.02.2023r. – Zabawa karnawałowa
 
 
 

Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Styczeń 2023

 
Tematyka wiodąca:
1. Mijają dni, miesiące.
2. Mass media.
3. Nasze zmysły.
4. Zabawy na śniegu.
5. Poznajemy różne zawody.
 
1. Mijają dni, miesiące
w tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Prawdziwy skarb
- poznają literę r,R
- dowiedzą się, że w każdym kalendarzu dni tygodnia i pory roku powtarzają się cyklicznie dawne i współczesne
- nauczą się piosenki – Płynie czas
- poznają cyfrę 7
- będą nazywać zegary - dawne i współczesne
- wykonają pracę plastyczną - Kalendarz
 
2. Mass media
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Bajka o Szymonie
- poznają literę s,S
- poznają dodawanie jako przybywanie elementów
- będą dyskutować na temat internetu
- określą do czego służy radio, telewizja, gazeta
- stworzą grafikę don własnej gry komputerowej
- omówią wygląd  i części składowe gazet
- wykonają pracę plastyczną Odznaka strażnika bezpieczeństwa
 
3. Nasze zmysły
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają  opowiadania Agaty Widzowskiej – Płotek z kości
- poznają literę b, B
- nauczą się piosenki Czuję świat
- zaznaczą na rysunku narządy zmysłów
- rozwiążą zagadki o częściach ciała
- odszukają słowa w innych słowach
wykonają pracę plastyczną Lustro
 
4. Zabawy na śniegu
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania A. Widzowskiej Z górki na pazurki
- poznają literę n,N
- będą dodawać i porównywać liczby w zakresie 7
- zbadają, czy śnieg jest czysty
- poznają różne dyscypliny sportowe
- nauczą się na pamięć wiersza Ewy Stadtmuller - Bałwankowo
- wykonają pracę plastyczną – Kolorowe rękawice
 
5. Poznajemy rożne zawody
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Kim będę w przyszłości
- poznają literę g,G
- wysłuchają piosenki Wymarzony zawód
 
 
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUDZIEŃ 2022

 
1. Tutaj rosły paprocie.
2. Urządzenia elektryczne.
3. Nadchodzi zima.
4. Święta, święta.
5. W świecie zabawek.   
 
 
1. Tutaj rosły paprocie.
- dalsze wzbogacenie wiedzy dzieci na temat dinozaurów
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- rozwijanie koncentracji uwagi
- wykonanie pracy plastycznej W kopalni – malowanie węglem drzewnym
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
 
2. Urządzenia elektryczne.
- kultywowanie tradycji związanej z postacią Świętego Mikołaja
- śpiew piosenki Mój kochany Mikołaju
- wykonanie pracy plastycznej Mikołaj
- nazywanie pomieszczeń mieszkania/domu
- poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu
- poznanie różnych źródeł światła
- rozwijanie myślenia i mowy
- wzbogacanie słownictwa
- odkrywanie litery L,l (dzieci starsze)
- porównywanie liczebności zbiorów – stosowanie pojęć: więcej, mniej, tyle samo
- przeliczanie elementów zboru w zakresie 5
- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków; zachęcanie do jedzenia owoców i nabiału
- rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
 
3. Nadchodzi zima.
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
- obserwowanie śniegu i lodu w szklance – zabawy badawcze
- dzielenie słów na sylaby
- odkrywanie litery y (dzieci starsze)
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na rodzaj
- rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie pojęć: za, przed, obok, pomiędzy
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej i ćwiczeń graficznych
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
- słuchanie bajek, kołysanek i muzyki relaksacyjnej podczas poobiedniego odpoczynku
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
 
4. Święta, święta.
- poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
- nauka składania życzeń świątecznych
- słuchanie opowiadań i wierszy o tematyce świątecznej 
- wypowiadanie się na określony temat złożonymi zdaniami
- odpowiadanie na pytania, zgłaszanie się do odpowiedzi
- nauka wybranych kolęd i pastorałek
- przeliczanie bombek w zakresie 6
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej Choinka i rysowanie po śladzie
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
- kulturalne zachowanie się podczas uroczystości
 
5. W świecie zabawek.   
- poznanie tradycji związanych z witaniem Nowego Roku
- zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas puszczania fajerwerków przez dorosłych
- zwrócenie uwagi na sprzątanie zabawek po skończonej zabawie 
- układanie klocków wg określonego kryterium
- dzielenie nazw zabawek na sylaby
- porównywanie przedmiotów, stosowanie pojęć: gruba – chuda, duża – mała
- rozwijanie sprawności manualnej – ćwiczenia graficzne
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie
 
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
- 02.12.2022r. – Dzień Górnika – spotkanie z zaproszonym gościem,
- 06.12.2022r. – Wizyta Św. Mikołaja w przedszkolu,
- 15.12.2022r. – wyjście do Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej,
- 21.12.2022r. godz. 13.30 – Uroczystość wigilijna z Rodzicami,
- 22.12.2022r. – Wigilia w grupie.
 Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Listopad 2022

 
Tematyka wiodąca:
1. Wirusoochrona – realizacja edycji Wojewódzkiej Akcji Informacyjno - Edukacyjnej
2. W świecie teatru
3. Jesienne nastroje
4. Znamy te baśnie
5. Tutaj rosły paprocie
 
1. Wirusoochrona – Wojewódzka Akcja Informacyjno – Edukacyjna
- zapoznanie się z różnymi rodzajami wirusów,
- doskonalenie mycia rąk,
- zachęcanie do utrzymywania higieny,
- uświadomienie w jaki sposób chronić się przed wirusami
- poznanie litery i,I
 
2. W świecie teatru
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Marzenia senne
- poznają literę t,T
- wysłuchają i nauczą się piosenki Za kurtyną
- zorganizują kącik teatralny
- zainscenizują baśń
- wykonają kukiełki do kącika teatralnego
- poznają liczbę 4
- dowiedzą się, czym jest Narodowe Święto Niepodległości i kiedy je obchodzimy
- rozwiążą zagadki słowne
 
3. Jesienne nastroje
W tym tygodniu dzieci:
- utrwalą kolory, nazwy i wygląd figur geometrycznych
- wysłuchają  opowiadania Agaty Widzowskiej – Sposob na nudę
- nauczą się piosenki Taniec w deszczu
- poznają cykl krążenia przyrody w wodzie
- wykonają łódkę techniką origami
- będą ćwiczyć analizę i syntezę słuchową
- poznają części wspólne zbiorów
- wykonają pracę plastyczną Świat skąpany w deszczu
 
4. Znamy te baśnie
W tym tygodniu dzieci:
- wysłuchają opowiadania A. Widzowskiej Baba Jaga na basenie
- poznają literę d,D
- dowiedzą się, jak powstaje książka
- zaprezentują ruchem bohaterów baśni
- wykonają książeczki z ilustracjami
- poznają prostokąt
- wykonają pracę plastyczną - Roszpunka
 
5. Tutaj rosły paprocie
W tym tygodniu dzieci:
- poznają literę k, K
- nauczą się piosenki Świat dinozaurów
- ulepią figurki dinozaurów z plasteliny
- dowiedzą się jak powstaje węgiel
- poznają liczbę 5
- utrwalą poznane litery
- wykonają pracę plastyczną Kolorowy dinozaur
 
 
Wydarzenia:
08.11.2022r. – Dzień Postaci z Bajek
10.11.2022r. – Narodowe Święto Niepodległości
23.11.2022r – Święto Pluszowego Misia
30.11. 2022r.- Andrzejki
 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - PAŹDZIERNIK 2022

 
 
1. Co robią zwierzęta jesienią?
2. Jesień w sadzie.
3. Jesień na działce.
4. Dbamy o zdrowie.
 
1. Co robią zwierzęta jesienią?
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych;
- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają);
- śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
- odczuwanie radości z działania plastycznego;
- słuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy, opowiadań, bajek;
- formułowanie dłuższych wypowiedzi;
- odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
- dzielenie słów na sylaby, liczenie sylab w słowach;
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych;
- rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie określeń: na, pod, w, przed za, obok;
- uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 
2. Jesień w sadzie.
- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad;
- nazywanie przetworów z owoców (dżemy, soki, kompoty);
- rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku;
- wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych;
- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków; zachęcanie do jedzenia owoców;
- rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
- wyklaskiwanie podanego rytmu;
- rozwijanie sprawności manualnej – kolorowanie obrazka, rysowanie po śladzie, 
- hartownie organizmu – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.  
 
3. Jesień na działce.
- wyjaśnienie znaczenia słów: ogród, spiżarnia, przetwory;
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw;
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 4 (dzieci młodsze) i 5 (dzieci starsze); 
- wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków; zachęcanie do jedzenia surówek;
- rozpoznawanie koła spośród innych figur geometrycznych;
- słuchanie kołysanek i muzyki relaksacyjnej podczas poobiedniego odpoczynku;
- poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
- rozwijanie sprawności manualnej –rysowanie po śladzie, lepienie z plasteliny, 
- rozwijanie sprawności całego ciała poprzez zabawy ruchowe w sali gimnastycznej i w ogrodzie przedszkolnym;
 
4. Dbamy o zdrowie.
- dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, nieużywanie np. cudzych ręczników;
- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczenie napojów gazowanych);
- sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia;
- zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy; zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach;
- wypowiadanie się na określony temat złożonymi zdaniami;
- odpowiadanie na pytania, zgłaszanie się do odpowiedzi;
- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni;
- nazywanie części ciała;
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych i ćwiczeń graficznych;
- uczestniczenie w zabawach ruchowych;
 
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
- 04.10.2022r. – wyjście do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej,
- 11.10.2022r. – wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej,
- 14.10.2022r. - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 24.10.2022r. – wyjście do Sali Widowiskowo – Koncertowej "MUZA" na spektakl pt. "O kocie w butach przy wesołych nutach".
 
 
Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Wrzesień 2022

 
 
 
 
TEMATYKA WIODĄCA:
 
1. CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?
2. JAK BYĆ SUPERBEZPIECZNYM?
3. JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?
4. KIEDY PANI JESIEŃ OBCHODZI UROZINY?
 
1.  CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
− jak ich rówieśnicy spędzili wakacje
− jakie zasady obowiązują w przedszkolu
− co można znaleźć w przedszkolu
− kto pracuje w przedszkolu
− dlaczego warto dbać o zabawki
- jakie korzyści można czerpać z przynależności do grupy
 
2. JAK BYĆ SUPERBEZPIECZNYM? 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 
− jak dbać o bezpieczeństwo w sali
- jak udzielać pierwszej pomocy
- jak bezpiecznie przejść przez jezdnię
- z jakich przedmiotów można korzystać bez opeki dorosłej, a z jakich korzystać jedynie pod jej opieką
 
3. JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
− jak zbudowane jest ich ciało
− jakie zmysły posiada każdy człowiek
− jakie emocje można odczuwać
− jakie można mieć zainteresowania
− co oznacza powiedzenie "włosy stanęły dęba"
 
4. KIEDY PANI JESIEŃ MA URODZINY?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
− jakie grzyby są jadalne, a które - niejadalne
− jak wygląda prostokąt
− co się dzieje ze zwierzętami jesienią
− jakie barwy skrywają jesienne liście
− jak wykonać pracę przestrzenną
 
WYDARZENIA:
08.09.2022r. - Zebranie organizacyjne
15.09.2022r. - Dzień Kropki
20.09.2022r. - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
30.09.2022 r.- Dzień Chłopaka
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © 2013-22 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC