...:: GRUPY 
ODDZIAŁ IV „BIEDRONKI”
 


 
NAUCZYCIELKI:
mgr Urszula Błaut
mgr Małgorzta Brzęska

WOŹNA ODDZIAŁOWA:

Violetta Wilska 
 


 
ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC LISTOPAD 2019
 
 
TEMATYKA MIESIĄCA:
 
1. MOJA RODZINA
2. MÓJ DOM
3. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
4. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
 
ZAMIERZONE CELE, DZIECKO:
 
1. Kształtuje sprawność językową
2. Ćwiczy dzielenie wyrazów na sylaby 
3. Ćwiczy umiejętność koncentracji uwagi przez dłuższy czas na wykonywaniu danej czynności
4. Doskonali sprawność manualną oraz grafomotoryczną dłoni
5. Wie, jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo podczas:
-zabawy w sali "Biedronek”
-gier i zabaw ruchowych na sali gimnastycznej
-poruszania się w ruchu ulicznym
-zabaw i ćwiczeń w ogrodzie przedszkolnym
6. Doskonali umiejętność przeliczania w zakresie 4
7. Uważnie słucha czytanego tekstu, potrafi opowiedzieć jego treść
8. Doskonali zdolności muzyczne oraz plastyczne
9. Przestrzega zasad dobrego, kulturalnego zachowania się podczas imprez i uroczystości przedszkolnych oraz udziału w innych zajęciach 
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
08.11.2019r. Uroczyste odśpiewanie hymnu w ramach akcji "Szkoła do hymnu” organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży
14.11. 2019r. Sesja zdjęciowa "Kalendarz"
18.11.2019r. "Jesienny koncert” w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej
20.11.2019r. "Na łące i na polanie"- teatrzyk przedszkolny w wykonaniu aktorów z grupy "Kanon" z Krakowa
25.11.2019r. Światowy Dzień Pluszowego Misia
 
 ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAZDZIERNIK 2019

 
 
TEMATYKA MIESIĄCA:
 
 1. IDZIE JESIEŃ…PRZEZ OGRÓD I SAD
 2. IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT
 3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
 4.IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM
 5. PROJEKT PRZYJAŹŃ
 
Zamierzone osiągnięcia,  dziecko:
 
- rozpoznaje owoce  i warzywa za pomocą dotyku, smaku i wzroku 
- rysuje po śladach rysunków
- segreguje figury według jednej cechy- kształtu
- rozpoznaje i nazywa owoce egzotyczne
- liczy w zakresie pięciu
- rozpoznaje instrumenty muzyczne po ich brzmieniu
- mówi prostymi zdaniami
- wie, co można zrobić z warzyw i owoców na zimę
- aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
- wie, jakie zwierzęta przygotowują się do zimy
- rozpoznaje i nazywa zapasy wiewiórki
- chętnie uczestniczy w zabawach badawczych
- dzieli słowa na sylaby
- rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki odlatujące od nas przed zimą (bocian, jaskółka…)
- wymienia właściwości fizyczne gliny i piasku
- wskazuje wymienione części ciała u kolegi
- wie, z czego otrzymuje się chleb; wie, jak zrobić ser z mleka
- zna i śpiewa piosenkę "Co z czego otrzymujemy"
- rozpoznaje i nazywa owcę i barana
- wie, skąd mamy wełnę i co z niej robimy
- wymienia elementy pogody, która jest późną jesienią
- wymienia cechy prostokąta
- rozpoznaje i nazywa koło, kwadrat i prostokąt
- wykonuje parasol z papieru i rurki do napojów
- wymienia kolory tęczy
-śpiewa piosenkę "Taniec w deszczu"
- wie, jak powstają chmury i deszcz
- wie, na czym polega proces obiegu wody w przyrodzie
- wie, co oznacza przyjaźń
- rozumie znaczenie przyjaźni
- rozpoznaje i nazywa emocje, które odczuwa w sytuacji konfliktu z rówieśnikiem
- zna sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, np.: głębokie oddychanie, tupanie, darcie papieru, rzuty papierowymi kulami do celu itp.
 
 
Ważne wydarzenia:
 
14.10.2019r. godz. 10.30 – udział w uroczystości z okazji "Dnia Edukacji Narodowej",
23.10.2019r. godz.10.00–"Dzień Ziemniaka" w przedszkolu - wspólne zabawy i konkursy na sali gimnastycznej z udziałem wszystkich dzieci,
28.10.2019r. godz. 10.25–udział w przedstawieniu muzyczno- teatralnym pt.:" Kopciuszek"-  "MUZA".
 

 

 
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC