...:: GRUPYODDZIAŁ III „TYGRYSKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Justyna Kurek
mgr Agnieszka WołczenkoWOŹNA:
Katarzyna Król

 
 


 


Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Wrzesień 2022
 
 
Tematyka wiodąca:
1. Co słychać w przedszkolu?
2. Jak być bezpiecznym
3. Jakie są moje supermoce?
4. Co się zmienia jesienią
 
1.Co słychać w przedszkolu?
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne,
- kształtowanie schematu własnego ciała,
- zachęcenie do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego,
- reagowanie na ustalone sygnały,
- nawiązanie relacji rówieśniczych,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- utrwalenie zasad zawartych w kodeksie przedszkolaka.
 
2.Jak być bezpiecznym
- rozwijanie mowy,
- poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i sytuacjami, w których wykorzystuje się apteczkę,
- rozwijanie umiejętności opisywania cech przedmiotów i przeliczania,
- utrwalenie numeru alarmowego 112 poprzez śpiew i zabawy przy muzyce,
- rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym,
- rozwijanie umiejętności manualnych.
 
3. Jakie są moje supermoce?
- kształcenie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron,
- rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,
- kształtowanie świadomości schematu własnego ciała,
- rozwijanie umiejętności określania cech przedmiotów, poznawanych wielozmysłowo,
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
- zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
- organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu uczuć.
 
4. Co zmienia się jesienią?
- rozwijanie mowy,
- poznawanie oznak jesieni,
- poznawanie wyglądu liści klonu i kasztanowca,
- rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania liści ze względu na ich rodzaj,
- doskonalenie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu,
- zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
- utrwalenie znajomości wyglądu wybranych owoców i warzyw.


Wydarzenia:
07. 09. 2022r. - Zebranie organizacyjne
15. 09. 2022r. - Dzień Kropki
20. 09. 2022r.  - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
 
Copyright © 2013-22 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC