...:: GRUPYODDZIAŁ III „TYGRYSKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Aleksandra Piątkowska
mgr Ewa Capiga


POMOC NAUCZYCIELA:
Małgorzata Masarczyk

WOŹNA:
Katarzyna Król

 
 


 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - PAŹDZIERNIK 2021
 
 
1. Idzie jesień do zwierząt
2. Akcja informacyjno – edukacyjna "Wirusoochrona"
3. Co, z czego otrzymujemy?
4. Idzie jesień… z deszczem
 
    
1. Idzie jesień do zwierząt  
- poznanie sposobu przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy, np. wiewiórki, jeża
- słuchanie opowiadań i wierszy
- nauka piosenki „Kolorowe liście”
- zabawa taneczna do piosenki "Wiewióreczka mała"
- wykonanie pracy plastycznej "Wiewiórka"
- rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie określeń: na, pod, w, przed za, obok
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej 
 
2. Akcja informacyjno – edukacyjna "Wirusoochrona"
- wzbogacenie wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny, zwrócenie uwagi na Światowy Dzień Mycia Rąk
- słuchanie wiersza "Grypo, nie chcemy Cię w domu!"
- przyswajanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych 
(np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych, prawidłowe mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu), 
- zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw
- zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence "My zdrowe dzieciaki",
- poznanie zasad postępowania w czasie zachorowań na choroby zakaźne, 
- rozwijanie sprawności manualnej – kolorowanie obrazka: Dbam o zdrowie, 
- hartownie organizmu – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.  
 
3.Co, z czego otrzymujemy?
- poznanie produktów pochodzących z mleka
- rozpoznawanie i nazywanie pieczywa: bułki, rogaliki, chleb
- poznanie zawodu piekarza 
- wzbogacenie wiedzy dzieci – wyjaśnienie pojęć: spiżarnia, przetwory
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 4 (dzieci młodsze) i 5 ( dzieci starsze) 
- wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków
- słuchanie kołysanek i muzyki relaksacyjnej podczas poobiedniego odpoczynku
- zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i w ogrodzie przedszkolnym
 
4. Idzie jesień z deszczem 
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią 
- utrwalenie piosenki "Kolorowe listki", "Wiewióreczka mała"
- gra na instrumentach perkusyjnych 
- wykonanie pracy plastycznej "Jesienne chmury"
- klasyfikowanie parasoli według barwy i wielkości.
- zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i w ogrodzie przedszkolnym
- wdrażanie do samodzielnego ubierania się i ściągania odzieży wierzchniej
 
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
- 11-13.10.2021r. – udział w akcji informacyjno – edukacyjnej "Wirusoochrona”
- 14.10.2021r. - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
- 15.10.2021r.- Światowy Dzień Mycia Rąk
- 27.10.2021r. - wyjście do teatru na przedstawienie pt. "Szewczyk Dratewka"
- 29.10.2021r. – Dzień Dyni
 

 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - WRZESIEŃ 2021
 
 
1. To jestem ja.
2. Moja grupa.
3. Moja droga do przedszkola.
4. Idzie jesień…przez las, przez park. 
5. Idzie jesień…przez ogród i sad.         
 
 
1.To jestem ja.
- podawanie informacji o sobie (imię, nazwisko, wiek);
- wypowiadanie się nt. swojego wyglądu (kolor oczu, włosów, płeć);
- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych (ściąganie i zakładanie bluzy, kurtki, itp., umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, korzystanie z toalety, mycie rąk);
- poznawanie imion kolegów i koleżanek z grupy;
- nabywanie umiejętności ustawiania się w pary;
- wypowiadanie się nt. wakacyjnego wypoczynku;
- rozwijanie sprawności manualnej – wykonanie pracy plastycznej "Nad morzem";
- zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach muzycznych;
- rozwijanie sprawności ruchowej.
 
2.Moja grupa.
- poznanie umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
- rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;
- zapoznanie z kącikami zainteresowań w nowej sali, wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce po skończonej zabawie;
- kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy;
- kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
- rozpoznawanie swojego znaczka w szatni;
- rozwijanie sprawności manualnej – wykonywanie ćwiczeń graficznych;
- wzbogacanie słownictwa czynnego;
- klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kolor;
- rozwijanie sprawności ruchowej – zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym;
- rozwijanie umiejętności wokalnych.
 
3. Moja droga do przedszkola.
- omówienie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych po ulicy i chodniku;
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów lądowych;
- wzbogacanie słownictwa czynnego;
- kształtowanie orientacji w przestrzeni;
- rozpoznawanie i nazywanie koła spośród innych figur;
- kształtowanie poczucia rytmu;
- poszerzanie doświadczeń plastycznych;
- zachęcanie do zabaw w sali i ogrodzie przedszkolnym;
- integrowanie dzieci w grupie rówieśniczej.
 
4. Idzie jesień…przez las, przez park.
- obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na kolorystykę;
- rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni;
- rozbudzanie zainteresowania światem przyrody;
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się nt. utworu;
- rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi;
- kształtowanie poczucia rytmu;
- przeliczanie elementów zbioru, pokazywanie wyniku na palcach, tworzenie par pary;
- zachęcanie do zabaw w sali i ogrodzie przedszkolnym;
- rozwijanie sprawności manualnej.
 
5. Idzie jesień…przez ogród i sad.
- rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw po wyglądzie, kształcie, smaku;
- rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;
- nauka piosenki o tematyce jesiennej;
- układanie rytmów według podanego wzoru,
- wykonanie pracy plastycznej 
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej.
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
- 09.09.2021r. godz. 16.00 – Zebranie z Rodzicami
- 20.09.2021r. – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
- 30.09.2021r. – Dzień Chłopca
 
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC