...:: GRUPYODDZIAŁ III „TYGRYSKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Edyta Sap
mgr Agnieszka Wołczenko
WOŹNA ODDZIAŁOWA:
Anna Cerazy

 
 


 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  NA MIESIĄC LISTOPAD 2019     
                       
Tematyka wiodąca:
1. Mój dom
2. Moje prawa i obowiązki
3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
4. Jak wyglądał świat przed milionami lat
 
Zamierzenia edukacyjne:
 
1.      Mój dom
- Określanie miejsca za mieszkania (wieś, miasto).
- Podawanie swojego imienia i nazwiska.
-  Podawanie swojego adresu zamieszkania.
-  Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
- Uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.

2.      Moje prawa i obowiązki
- Pełnienie ról społecznych (jako członków rodziny) podczas różnych zabaw tematycznych (np.     w dom, w lekarza).
- Pomaganie rodzicom w wykonywaniu różnych czynności.
- Wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
- Uczestniczenie w wykonywaniu prostych prac domowych.
-  Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
-  Włączanie się w prace porządkowe w sali.
-  Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
-  Akceptowanie równości praw wszystkich.

3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 Dbanie o higienę poprzez:
-  częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem,
- prawidłowe mycie zębów po posiłkach,
-  codzienne mycie całego ciała,
-  codzienna zmianę bielizny,
-  dbanie o czystość odzieży, obuwia,
-  korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki,
- samodzielne korzystanie z toalety,
- utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
- Kształtowanie odpowiednich nawyków zapobiegania chorobom wycieranie nosa, zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania itp.).
- Rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie.
- Dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia.
- Odbywanie systematycznych wizyt u stomatologa.
-  Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
-  Uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

4. Jak wyglądał świat przed milionami lat 
-   Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
-  Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
-  Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
- Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
-  Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 
 
Ważniejsze wydarzenia w październiku w grupie ,"Tygryski":

14.11.2019 -  sesja zdjęciowa  pt. "KALENDARZ” wykonana przez firmę FOTO-GAMA.
20.11.2019 - spektakl pt. "Na łące i na polanie" w wykonaniu aktorów teatru "KANON”                      
25.11.2019 – uroczystość z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia


ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAZDZIERNIK 2019 

Tematyka wiodąca:
1. Idzie jesień… przez ogród i sad
2. Jesień idzie do zwierząt
3. Co, z czego otrzymujemy
4. Idzie jesień… z deszczem
5. Moja rodzina
 
 
1.Idzie jesień… przez ogród i sad:
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
Gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody.
Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej,
w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych.
 
2.Jesień idzie do zwierząt:
Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek, 
Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.
 
3.Co, z czego otrzymujemy:
Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
Wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.). 
Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych.
 
4. Idzie jesień… z deszczem :
Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek, 
Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 
5.Moja rodzina:
Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego. 
Reagowanie na polecenia słowne,
Nasza grupa:
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, na sali gimnastycznej, w sali. 
 
Ważniejsze wydarzenia w październiku w grupie "Tygryski":
14.10.2019 – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 

  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC