...:: GRUPY 
ODDZIAŁ II „ZAJĄCZKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Aleksandra Piątkowska
mgr Ewa Capiga
mgr Justyna Kurek

POMOC NAUCZYCIELA:
Monika Łaskawiec


WOŹNA ODDZIAŁOWA:
Bogusława Bernat 
 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC CZERWIEC 2020
 
 
Tematyka wiodąca:
 
1. Niby tacy sami, a jednak inni.
2. W lesie.
3. Wakacyjne podróże. 
4. Pożegnania nadszedł czas. 
 
 
1. Niby tacy sami, a jednak inni: 
- poznanie Praw Dziecka
- kształtowanie postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych 
- rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności wypowiada się na dany temat
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie czterech lub pięciu (w zależności od możliwości dziecka)
- ćwiczenia usprawniające narządy mowy
- rozwijanie sprawności manualnej – malowanie kredą na chodniku, ćwiczenia grafomotoryczne: Piłka
- wykonanie pracy plastycznej: Moja ulubiona zabawka
- rozwijanie sprawności ruchowej 
  
2. W lesie:
- oglądanie ilustracji, zdjęć przedstawiających las
- obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu 
- poznanie pracy leśniczego
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt leśnych oraz drzew
- słuchanie muzyki relaksacyjnej: Odgłosy lasu
- wykonanie koktajlu owocowego
- kształtowanie postaw ekologicznych
- rozwijanie sprawności manualnej – ćwiczenia grafomotoryczne: Drzewo
- rozwijanie sprawności ruchowej 
- przypomnienie piosenki: Wiewióreczka mała po lesie biegała
 
3. Wakacyjne podróże:
- poznawanie wybranych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego
- omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu
- odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
- rozwijanie sprawności ruchowej
- wykonanie pracy plastycznej: Pojazdy, Żaglówka
- porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie pojęć: najmniej, najwięcej
- utrwalenie imienia i nazwiska, nauka adresu (miasto, ulica)
- nauka wierszyka: Morze, góry…
- słuchanie piosenki o wakacjach 
 
4. Pożegnania nadszedł czas:
- poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wypoczywania nad wodą
- rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności wypowiada się na dany temat
- przeliczanie statków w zakresie czterech lub pięciu (w zależności od możliwości dziecka)
- utrwalenie piosenek poznanych w ciągu roku szkolnego
- rozwijanie sprawności manualnej – ćwiczenia grafomotoryczne: Tory
- wykonanie pracy plastycznej: Lody, Słońce
- utrwalanie pojęć: szybko – wolno
- dzielenie nazw zabawek na sylaby
- ćwiczenia usprawniające narządy mowy
- rozwijanie sprawności ruchowej
 
 
Nauka wierszyka:
 
Morze, góry, las i rzeka
wszystko to już na nas czeka,
bo zaczęło się już lato!
Jedźmy mamo, jedźmy tato!
 
 
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC MAJ 2020
 
Tematyka wiodąca:
 
1. Moja Ojczyzna. 
2. Poznajemy zawody.
3. Łąka w maju.
4. Święto Rodziców. 
 
 
Zamierzenia edukacyjne: 
 
1. Moja Ojczyzna:
- poznanie symboli narodowych Polski
- kształtowanie poczucia przynależności narodowej
- podawanie nazwy kraju, w którym mieszkamy
- poznanie nazwy stolicy Polski 
- wykonanie flagi Polski wg instrukcji
- oglądanie ilustracji przedstawiających piękno polskiego krajobrazu
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- rozumienie pojęć: długi – krótki 
- słuchanie hymnu Polski i piosenki "Jesteśmy Polką i Polakiem"
- rozwijanie sprawności ruchowej
 
2. Poznajemy zawody:
- poznanie nazw wybranych zawodów
- słuchanie wierszy i opowiadań
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 
- nauka piosenki "Kolorowe światła"
- segregowanie guzików wg koloru lub wielkości 
- wykonanie pracy plastycznej "Sygnalizator świetlny"
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne: Nożyczki, Zawody
- rozwijanie sprawności ruchowej
 
3. Łąka w maju:
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych mieszkańców łąki
- poznanie nazw wybranych kwiatów 
- nauka wierszyka „Biedroneczka siedem kropek miała”
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 5
- słuchanie piosenki "Biedroneczki"
- wykonanie prac plastycznych: "Pszczółka", "Biedronka", "Tęcza"
- rozwijanie spostrzegawczości 
- rozwijanie sprawności ruchowej
 
4. Święto Rodziców:
- podawanie informacji nt. swojej rodziny: imię mamy, taty, brata, siostry
- oglądanie albumów rodzinnych - liczenie członków rodziny
- słuchanie wierszy i opowiadań o rodzinie
- wykonanie niespodzianki dla mamy z okazji "Dnia Matki"
- wykonanie pracy plastycznej "Ramka na zdjęcie"
- nauka piosenki "Bociek"
- rozwijanie sprawności ruchowe

 
Piosenki do nauki:
 
"Bociek"
 
I.Kle, kle boćku, kle, kle, 
Witaj nam bocianie, 
Łąka Ci szykuje, łąka Ci szykuje, 
Żabki na śniadanie. (bis) 
 
II. Kle, kle boćku kle, kle,
Usiądź na stodole, 
Chłopcy Ci zrobili, chłopcy Ci zrobili, 
Gniazdo w starym kole. (bis) 
 
III. Kle, kle boćku kle, kle, 
Witamy Cię radzi, 
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz, 
Wiosnę nam sprawdzasz. (bis)
 
"Kolorowe światła"
 
I. Do przedszkola co dzień rano
Idę przez ulicę z mamą
Droga wcale nie jest łatwa
Bo na skrzyżowaniach światła.
 
Ref. Czerwone światło stój
     Zielone światło idź.
     Na żółtym świetle zawsze czekaj
     Tak już musi być.
 
II. Samochody w rzędach stoją,
    A kierowcy spoglądają
    Czy już światło jest zielone
    By odjechać w swoją stronę.
                                
 Ref. Czerwone światło stój
     Zielone światło idź.
     Na żółtym świetle zawsze czekaj
     Tak już musi być.
 
III.  Policjanci wciąż pracują
      Skrzyżowania obserwują.
      Czy przepisy wszyscy znają
      I czy znaków przestrzegają.
 
 
 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2020
 
Tematyka wiodąca:
 
1.Wiosenne powroty.
2.Nadchodzi Wielkanoc.
3.Wiosna na wsi.
4.Dbamy o przyrodę. 
5.Moja miejscowość, mój region.
 
1. Wiosenne powroty: 
 
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- nauka rymowanki „Jaskółeczka”
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie czterech liczebnikami porządkowymi 
- nauka drugiej zwrotki piosenki „Maszeruje wiosna”
- doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne
- wykonanie pracy plastycznej „Bocian”
- uczestniczenie w zabawach ruchowych  
 
2.Nadchodzi Wielkanoc
 
- kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- rozpoznawanie i nazywanie koła spośród innych figur
- nauka wierszyka „Kurki trzy”
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i wycinanie 
- wykonanie pracy plastycznej „Pisanka”, „Kurczaczek wielkanocny”
- improwizacje ruchowe do utworu M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”
- uczestniczenie w zabawach ruchowych  
 
3. Wiosna na wsi
 
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt z wiejskiego podwórka
- nazywanie domów zwierząt
- rozwiązywanie zagadek słuchowych i słownych „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”
- naśladowanie głosów zwierząt
- tworzenie zbioru zwierząt wg rodzaju, porównywanie ich liczebności  
- rozwijanie pojemności płuc – ćwiczenia oddechowe
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne (rysowanie po śladzie)
- wykonanie pracy plastycznej „Koń” 
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej 
 
4. Dbamy o przyrodę
 
 - rozumienie potrzeby dbania o środowisko, np. segregacja śmieci, dbanie o czystą wodą
- segregowanie zakrętek wg koloru (stosowanie pojęć: więcej, mnie, tyle samo)
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie pięciu
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne (rysowanie po śladzie)
- nauka piosenki „Zielona trawa, zielony mech”
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej
 
5. Moja miejscowość, mój region
 
- oglądanie ilustracji i widokówek przedstawiających miasto Sosnowiec 
- określanie miejsca zamieszkania (miasto czy wieś)
- utrwalenie nazwy miejscowości, w której dziecko mieszka
- nauka piosenki „Zielona trawa, zielony mech”
- utrwalenie wyglądu poznanych figur geometrycznych (koło, kwadrat)
- budowanie domków z różnorodnych klocków
- obrysowywanie figur geometrycznych ołówkiem
- spacer po najbliższej okolicy, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 
 
Nauka wierszyka:
 
"Kurki"
 
Były sobie kurki trzy, co na spacer sobie szły.
Jedna - gruba, druga- chuda, a ta trzecia - oczkiem mruga.
I tak sobie kurki trzy, tupiąc głośno na spacer szły.
 
 
Nauka piosenki:
 
"Zielona żaba, zielony mech"
 
1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
roześmiana i zielona,
razem z wiosną wszystkie dzieci
zaśpiewają tak:
 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech,
Zielona żaba...rechu, rechu, rech. /2x
 
2. Rośnie trawa, rosną listki,
Rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyfrunęły już bociany
I klekocą tak:
 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech...
 
W lesie kwitnie już zawilec,
Obudziły się motyle,
A wieczorem nad łąkami
Słychać żabi śpiew:
 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech...
 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC MARZEC 2020
 

Tematyka wiodąca:

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
2. Zwierzęta naszych pól i lasów.
3. Marcowa pogoda.
4. Wiosenne przebudzenie.
5. Wiosenne powroty.


Zwierzęta z dżungli i sawanny
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych
 • dzielenie nazw zwierząt na sylaby
 • utrwalenie pojęć: "duży – mały”
 • wykonanie pracy plastycznej "Krokodyl”
 • układanie rytmów z pasków: białych i czarnych
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek z płyt CD
 • wzbogacenie wiedzy dzieci nt. Koronawirusa - zwrócenie uwagi na konieczność dbania o zdrowie i higienę
 • uczestniczenie w zabawach w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej

Zwierzęta naszych pól i lasów
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt pól i lasów
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej i poważnej
 • rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i obrazkowych
 • zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence "Wiewióreczka mała”
 • wykonanie pracy plastycznej "Sowa”
 • uczestniczenie zabawach w ogrodzie przedszkolnym oraz na sali gimnastycznej
Marcowa pogoda
 • wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych – nazywanie elementów pogody
 • przypomnienie piosenki "Deszczyk”
 • przeliczanie parasoli w zakresie 4
 • wykonanie pracy plastycznej "Słońce i chmury”
 • uczestniczenie w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej

Wiosenne przebudzenie

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną: topnienie śniegu, pojawienie się pierwszych kwiatów itp.
 • poznanie nazw wybranych kwiatów i ptaków
 • dzielenie nazw wiosennych obrazków na sylaby
 • porównywanie liczebności dwóch zbiorów – stosowanie pojęć: "mniej, więcej”
 • utrwalanie kolorów
 • wykonanie pracy plastycznej "Krokus”
 • nauka piosenki "Maszeruje wiosna”
 • uczestniczenie w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

Wiosenne powroty

 • poznanie nazw wybranych ptaków
 • nauka rymowanki "Jaskółeczka”
 • przeliczanie bocianów w zakresie czterech liczebnikami porządkowymi
 • rozwijanie spostrzegawczości – dorysowywanie brakujących elementów
 • uczestniczenie w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej

Piosenka do nauki "Maszeruje wiosna”:

 
Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna,
a ptaki wokoło lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat
Gdy go wznosi w górę zielenieje świat.

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna....
 
Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
Każda trawka chce być już zielona
Gdybyś zapomniała, inną droga poszła
Zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna..
 
Nauka rymowanki "Jaskółeczka”
 
Jaskółeczka czarno – biała z ciepłych krajów przyleciała.
Krąży sobie nad domami, pewnie się pobawi z nami

 
Waźne wydarzenia:

26.03.2020r. 13:00 Teatrzyk przedszkolny pt. "Kalejdoskop zagrożeń" 

 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC LUTY 2020

1.Baśnie, bajki, bajeczki.
2.Muzyka wokół nas!
3.W kosmosie…
4. Budowle świata – domy, bloki, wieżowce, zamki.
 
1. Baśnie, bajki, bajeczki.
- poznawanie literatury dziecięcej,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- słuchanie wierszy, bajek czytanych w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom",
- wykonanie pracy plastycznej "Korona Królewny/Królewicza",
- przyporządkowywanie rekwizytu do postaci z bajki,
- gra na instrumentach perkusyjnych do muzyki poważnej,
- utrwalenie piosenek i wierszy na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

2. Muzyka wokół nas!
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów perkusyjnych,
- gra na instrumentach perkusyjnych,
- rozwijanie percepcji słuchowej i poczucia rytmu,
- słuchanie muzyki relaksacyjnej i poważnej,
- rozwiązywanie zagadek słuchowych – uwrażliwienie na dźwięki z otoczenia,
- zabawa z  piosenką "Jestem muzykantem",
- przeliczanie instrumentów w zakresie czterech,
- wykonanie pracy plastycznej "Serduszko Walentynkowe",
- uczestniczenie w zabawach ruchowych na sali gimnastycznej.

3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
- wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach z wykorzystaniem ilustracji,
- rozpoznawanie kwadratu spośród innych figur geometrycznych,
- wykonanie pracy plastycznej „Rakieta”,
- rysowanie Ufoludka na bazie "leniwej ósemki",
- zabawy rytmiczne, np. "Zaklaszcz, tak jak ja",
- zabawa przy piosence "Trzej kosmici",
- uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej .

4. Budowle świata – domy, bloki, wieżowce, zamki:
- oglądanie ilustracji przedstawiających różne budowle (domy, bloki, zamki, wieże),
- zabawy z wykorzystaniem różnorodnych klocków,
- segregowanie klocków wg koloru, wielkości lub rodzaju,
- stosowanie określeń: "wysoki - niski, mały – duży",
- nauka prawidłowego trzymania nożyczek i wycinania,
- zabawy muzyczno – ruchowe przy poznanych piosenkach,
- uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej

WAŻNE WYDARZENIA:
- 06.02.2020r. – uroczystość "Dzień babci i dziadka"
- 14.02.2020r.- "Walentynki"
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020
 

1. Witaj zimo biała!
2. Mijają dni, miesiące, lata
3. Zima i zwierzęta
4. Babcia i dziadek
5. Teatrzyk przedszkolaka


"Witaj zimo biała!”
 • poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • rozumienie konieczności ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • rozpoznawanie i nazywanie koła spośród innych figur
 • rozwijanie sprawności manualnej – rysowanie po śladzie
 • utrwalenie piosenki "Tupu, tup po śniegu”
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach na sali gimnastycznej
  "Mijają dni, miesiące, lata"
 • omówienie symboli Nowego Roku: zegar, fajerwerki, balony
 • utrwalenie wiedzy na temat swojego wieku
 • rozwijanie mowy
 • segregowanie przedmiotów wg koloru, wielkości
 • wykonanie pracy plastycznej "Bałwanek”
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach na sali gimnastycznej
 
"Zima i zwierzęta”
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt
 • rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt zimą
 • poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • nazywanie sprzętu zimowego
 • przeliczanie płatków śniegu w zakresie trzech
 • wykonanie pracy plastycznej "Karmnik”
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów muzycznych
 • gra na instrumentach muzycznych do muzyki B. Strauss
 • uczestniczenie w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym
 
"Babcia i dziadek”
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
 • wykonanie niespodzianki dla babci i dziadka
 • nauka piosenek: "Dla babci i dziadka”, "Jestem złotą rybką dla babci i dziadka”
 • utrwalenie pojęć: "na, pod, obok, u góry, na dole”
 • uczestniczenie w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym
 
"Teatrzyk przedszkolaka"
 • wzbogacenie wiedzy nt. teatru
 • uczestniczenie w zabawach parateatralnych
 • rozwijanie umiejętności działania w grupie
 • szeregowanie przedmiotów od najmniejszego do największego
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez wycinanie – nauka prawidłowego trzymania nożyczek
 • uczestniczenie w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym

 

NAUKA PIOSENEK:

 
"Dla babci i dziadka”

1.Wyczaruję dla babuni
suknię z kropel rosy,
szal z obłoczków, wstążkę z tęczy
wplotę jej we włosy.

REF: Babciu, droga babciu,
to wszystko dla Ciebie.
Babciu, droga babciu,
bardzo kocham Ciebie.

2.Namaluję dziadziusiowi
rybek pełną rzekę,
koszyk grzybów, działkę z domkiem,
pieska na pociechę.

REF: Dziadziu, drogi dziadziu,
to wszystko dla Ciebie,
Dziadziu, drogi dziadziu,
bardzo kocham Ciebie.
 
"Tupu, tup po śniegu”
 
Przyszła zima biała, śniegu nasypała
Zamroziła wodę, staw przykryła lodem

REF. Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka (x2)

Kraczą głośno wrony kra, kra,
marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków!
 
REF. Tupu tup po śniegu…

Ciepłe rękawiczki i wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy nie boję się wcale
 
REF. Tupu tup po śniegu…

 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019

Tematyka wiodąca:

 
1. Jak wyglądał świat przed milionami lat?
2. Idzie zima ze śniegiem
3. W oczekiwaniu na święta
4. Nowy Rok tuż, tuż!
Zamierzone cele:
 
1. Jak wyglądał świat przed milionami lat?
- wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów;
- kultywowanie tradycji związanej z postacią Świętego Mikołaja;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
- klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości – stosowanie pojęć: "duży, mały";
- liczenie w zakresie 3 w aspekcie głównym;
- rozwijanie poczucia rytmu;
- rozwijanie koncentracji uwagi;
- nauka piosenki "Gwiazdka";
- wykonanie pracy plastycznej "Mikołaj";
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

2. Idzie zima ze śniegiem
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą;
- poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.);
- rozpoznawanie i nazywanie koloru białego;
- dzielenie słów na sylaby;
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na kolor, rodzaj, wielkość;
- poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki;
- rozwijanie umiejętności wokalnych – nauka piosenki "Tupu, tup po śniegu"
- rozwijanie sprawności manualnej – wykonanie pracy plastycznej "Czapka/szlik"
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

3. W oczekiwaniu na święta
- poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych;
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3;
- rozpoznawanie i nazywanie kolorów – czerwonego, żółtego, zielonego, niebieskiego i białego;
- nauka piosenki "Choinka";
- rozwijanie pamięci poprzez nauka wierszyka "Gwiazdka"
- rozwijanie orientacji przestrzennej;
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej "Bombka";
- rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas uroczystości "Spotkanie wigilijne z Rodzicami", przestrzeganie ustalonych zasad.  

4. Nowy Rok tuż, tuż!
- poznanie tradycji związanych z witaniem Nowego Roku;
- zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas puszczania fajerwerków przez dorosłych;
- porównywanie długości przedmiotów, stosowanie pojęć: "długi – krótki";
- rozwijanie sprawności manualnej – ćwiczenia graficzne;
- utrwalenie poznanych piosenek – rozwijanie pamięci muzycznej i poczucia rytmu;
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.


WAŻNE WYDARZENIA:

- 02.12.2019r. - udział w warsztatach edukacyjnych z zakresu profilaktyki jamy ustnej prowadzonych przez Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji DENTOLANDIA
- 06.12.2019r. - spotkanie z Mikołajem
- 19.12.2019r. godz.13.15 - uroczystość "Spotkanie Wigilijne z Rodzicami"


 
              NAUKA PIOSENEK:           
 
"Choinka"
 
Na choince każda bombka uśmiechnięta.
Cieszy się choinka, bo już idą święta.
Cieszy się aniołek, wołek i osiołek. (x2)


"Gwiazdka"

Świeci gwiazdka jedna, druga
Główką kręci, oczkiem mruga.
Wszystkie gwiazdki zaświeciły,
wszystkie razem zatańczyły.

Chodź gwiazdeczko,
chodź gwiazdeczko
zabawimy się w kółeczko (2x)

Krążą w kółko gwiazdki obie
czasem nogą tupną sobie.
Czasem głową pokiwają
i mrugają wciąż mrugają.

Chodź gwiazdeczko,
chodź gwiazdeczko
zabawimy się w kółeczko (2x)


ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC LISTOPAD 2019 
Tematyka wiodąca:
 
1. Moja rodzina
2. Mój dom
3. Moje prawa i obowiązki
4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 
ZAMIERZONE CELE:
1.  Moja rodzina:
- wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną;
- nazywanie członków rodziny;
- podawanie swojego imienia i nazwiska;
- rozwijanie świadomości własnego ciała;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
- poszerzanie słownictwa czynnego;
- kształtowanie pojęcia "para";
- rozpoznawanie instrumentu – kołatki – spośród innych;
- utrwalenie poznanych piosenek: "Jestem sobie przedszkolaczek", "Wesołe przedszkole", "Ola i liście", "Kolorowe liście", "Krasnoludki";
- rozwijanie sprawności ruchowej.
 
2.  Mój dom:
- nazywanie pomieszczeń mieszkania/domu;
- poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu;
- rozwijanie myślenia i mowy;
- wzbogacanie słownictwa;
- rozpoznawanie i nazywanie figury geometrycznej – koło;
- rozpoznawanie i nazywanie koloru czerwonego, zielonego i żółtego
- rozwijanie poczucia rytmu;
- wykonanie pracy plastycznej "Domek"
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez udział w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej 
 
3.  Moje prawa i obowiązki:
- kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
- rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów wg rodzaju lub koloru
- rozpoznawanie i nazywanie koloru czerwonego, zielonego, żółtego i niebieskiego
- wykonanie pracy plastycznej "Moje prawa"
- wykonywanie ćwiczeń oddechowych;
- rozwijanie pamięci;
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez udział w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej
 
4.  Moje zdrowie i bezpieczeństwo:
- rozwijanie postawy prozdrowotnej;
- propagowanie zdrowego żywienia;
- podawanie swojego imienia i nazwiska;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
- rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów potrzebnych do dbania o czystość,
- rozwijanie słuchu muzycznego,
- rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie ćwiczeń graficznych i plastycznych,
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

WAŻNE WYDARZENIA:
06.11.2019r. godz. 13.00 - Uroczystość "Pasowania na Przedszkolaka"
08.11.2019r.  - Uroczysta akademia "Polska - Moja Ojczyzna". Włączenie się w Akcję "Szkoła do hymnu". Wspólne śpiewanie Mzurka Dąbrowskiego
14.11.2019r. - Sesja zdjęciowa "Kalendarz"
20.11.2019r. - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
20.11.2019r. - Oglądanie teatrzyku " Na łące i na polanie" w wykonaniu aktorów teatru "Kanon" z Krakowa
25.11.2019r. - Dzień Pluszowego Misia ". Dzieci przynoszą misia lub ulubioną maskotkę do przedszkola.

 


ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019

TEMATYKA WIODĄCA:

1. Idzie jesień przez ogród i sad
2. Idzie jesień do zwierząt
3. Skąd się bierze chleb
4. Idzie jesień z deszczem
5. Jesień - oglądaj, dotknij, posmakuj, powąchaj

 
ZAMIERZONE CELE:
 
1. Idzie jesień przez ogród i sad

- rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw po wyglądzie, kształcie, smaku
- rozpoznawanie i nazywanie koloru czerwonego- nauka piosenki "Ola i liście", ''Kolorowe listki"
- nauka wierszyka "Wpadła gruszka do fartuszka"
- stosowanie liczebnika głównego "jeden"
- wykonanie pracy plastycznej " Jabłko"
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej


2. Idzie jesień do zwierząt

- poznanie sposobu przygotowania się wybranych zwierząt do zimy np. wiewiórki, niedzwiedzia
- nauka piosenki "Wesołe przedszkole"
- zabawa taneczna do piosenki "Wiewióreczka mała"
-wykonanie pracy plastycznej "Wiewiórka"
- poznanie pojęcia "para"
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej

3. Skąd się bierze chleb

- poznanie etapów produkcji chleba
- rozpoznawanie i nazwywanie pieczywa: bułki, rogaliki, chleb
- poznanie zawodu piekarza
- wskazywanie i nazywanie części ciała
- wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków
- utrwalenie piosenki "Ola i liście", "Wesołe przedszkole", "Jestem sobie przedszkolaczek"
- słuchanie kołysanek podczas poobiedniego odpoczynku
- zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

4. Idzie jesień z deszczem

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodziepózną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych
- utrwalenie piosenki "Kolorowe listki"
- gra na instrumentach perkusyjnych
- wykonanie pracy plastycznej "Parasol"
- rozpoznawanie i nazywanie figury geometrycznej: koło
- zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

5. Jesień - oglądaj, dotknij, posmakuj, powąchaj

- wielozmysłowe poznanie świata przyrody
- stosowanie pojęć "twarde - miękkie"
- segregowanie "darów przyrody według rodzaju/ wykorzystanie kasztanów, żołędzi, szyszek/
- utrwalenie koloru czerwonego
- wykonanie pracy plastycznej "Jarzębina", "Grzechotka"
- zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i w ogrodzie przedszkolnym


WAŻNE WYDARZENIA:
 
14.10.2019r. -  uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
15.10.2019r. - Światowy Dzień Mycia Rąk
22.10.2019r. - Dzień Ziemniaka 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC