...:: GRUPY 
ODDZIAŁ II „ZAJĄCZKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Aleksandra Piątkowska
mgr Ewa Capiga

POMOC NAUCZYCIELA

Katarzyna Król

WOŹNA ODDZIAŁOWA:
Monika Łaskawiec 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC
MARZEC 2021
 
Tematyka wiodąca:

1.  Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech 
2. Chciałbym być muzykiem.
3. Chciałbym być aktorem.
4. Higiena rąk, profilaktyka chorób zakaźnych, promocja szczepień i wirusoochrona
5. Nadchodzi Wielkanoc.
 
 
1.Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech:
- podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie,
- wprowadzenie zwyczaju sprawdzania jakości powietrza, 
- uświadomienie korzyści wynikających ze stosowania oczyszczaczy,
- rozumienie pojęć: oczyszczacz powietrza, smog, czyste powietrze,
- wykonywanie zadań w kartach pracy – ćwiczenia graficzne, kolorowanki, zagadki, naklejki,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 
2.Chciałbym być muzykiem:
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów,
- gra na instrumentach perkusyjnych,
- rozwijanie percepcji słuchowej i poczucia rytmu,
- słuchanie muzyki relaksacyjnej i poważnej,
- rozwiązywanie zagadek słuchowych,
- nauka piosenki - Orkiestra,
- rozwijanie orientacji przestrzennej – stosowanie pojęć: na, pod, przed, za, obok, między, 
- rozwijanie sprawności manualnej – ćwiczenia graficzne, 
- uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 
3.Chciałbym być aktorem:
- wzbogacenie wiedzy nt. teatru, 
- poznanie zawodu aktora,
- rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 4 (dzieci młodsze) i 5 (dzieci starsze),
- uczestniczenie w zabawach parateatralnych,
- wykonanie pracy plastycznej -Wachlarz, 
- uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 
4.Higiena rąk, profilaktyka chorób zakaźnych, promocja szczepień i wirusoochrona:
- wzbogacenie wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
- przyswajanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych, prawidłowe mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu), 
- zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence: My zdrowe dzieciaki,
- poznanie zasad postępowania w czasie zachorowań na choroby zakaźne, 
- rozwijanie sprawności manualnej – kolorowanie obrazka: Dbam o zdrowie, 
- hartownie organizmu – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.  
 
5.Nadchodzi Wielkanoc:
- kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- przeliczanie kurczątek w zakresie pięciu liczebnikami głównymi (dzieci starsze i młodsze)
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne,
- wykonanie pracy plastycznej: Kartka wielkanocna,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych  w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC
LUTY 2021


 
 
1. Jestem samodzielny w kuchni.
2. W krainie baśni.  
3. Chcę być matematykiem.
4. Czyste powietrze wokół nas!– rodzaje dymów oraz ich unikanie.                                                                                                                                                               
 
 
1. Jestem samodzielny w kuchni
- rozpoznawanie i nazywanie przyborów kuchennych oraz urządzeń elektrycznych, 
- przestrzeganie zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych, 
- poznanie pracy kucharza,
- kulturalne spożywanie posiłków,
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 4 (3- latki), 5 (4- latki),
- rozwijanie sprawności manualnej – rysowanie po śladzie,
- wykonanie pracy plastycznej "Bałwanek",
- utrwalenie piosenki "Buli",
- uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 
2. W krainie baśni
- słuchanie bajek czytanych w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom",
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych nt. baśni,
- przyporządkowywanie rekwizytu do postaci z bajki,
- dzielenie słów na sylaby,
- wykonanie pracy plastycznej "Korona Królewny/Królewicza",
- rozwijanie umiejętności liczenia liczebnikami porządkowymi w zakresie 4 (dzieci młodsze), 5 (dzieci starsze),
- uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 
3. Chcę być matematykiem
- dobieranie przedmiotów w pary,
- ocenianie odległości - stosowanie pojęć: daleko – blisko,
- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koła i kwadratu,
- układanie dowolnych kompozycji z figur,
- rysowanie po śladzie ołówkiem – "Domek",
- stosowanie pojęć: ciężki - lekki, długi - krótki, mały-duży, gruby – chudy,
- wykonanie pracy plastycznej "Rękawiczki" – malowanie farbami,
- osłuchanie z piosenką "Orkiestra" – ilustracja ruchowa piosenki,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 
4. Czyste powietrze wokół nas– rodzaje dymów oraz ich unikanie
- oglądanie ilustracji  - szukanie różnych źródeł dymu,
- zdobywanie wiedzy nt. skutków palenia papierosów,
- uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na wdychanie dymu papierosowego,
- rysowanie dymów o różnym natężeniu kolorów– ćwiczenia graficzne,
- słuchanie "Piosenki o Dinku",
- wykonanie pracy plastycznej - "Dinek",
- uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC
STYCZEŃ 2021


 
 
1. Domowi ulubieńcy.
2. Zimowe zabawy.
3. Babcia i dziadek. 
4. Zwierzęta są głodne.
 
 
1. Domowi ulubieńcy
- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych w domu
- poznanie zasad dbania o zwierzęta: karmienie ich, wychodzenie na spacer
- wykonanie pracy plastycznej "Akwarium z rybkami" (dzieci starsze),  "Kotek" (dzieci młodsze)
- utrwalenie piosenki "Tupu, tup po śniegu"
- zabawy w prawidłowym określaniu kierunków: „przed siebie, za siebie, w bok, 
- dzielenie nazw zwierząt na sylaby 
- rozwijanie sprawności manualnej – rysowanie po śladzie
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 
 
2. Zimowe zabawy
- poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas zabaw na śniegu i lodzie
- nazywanie sprzętu zimowego
- rozumienie konieczności ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- rozpoznawanie i nazywanie koła (dz.młodsze) i kwadratu (dz. starsze) spośród innych figur
- rozwijanie sprawności manualnej – kolorowanie obrazka kredkami
- nauka piosenki "Buli"
- rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach na sali gimnastycznej 
 
3.Babcia i dziadek
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny
- nauka piosenki dla babci i dziadka
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 (dzieci młodsze), 5 (dzieci starsze)
- utrwalenie pojęć: "na, pod, za, obok, u góry, na dole"
- wyklaskiwanie podanego rytmu
- wykonanie upominku dla babci i dziadka
- uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych 
 
4. Zwierzęta są głodne
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt 
- rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt zimą
- przeliczanie ptaków, stosowanie pojęć "więcej, mniej, tyle samo"
- wykonanie pracy plastycznej "Karmnik"
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów muzycznych
- gra na instrumentach muzycznych do muzyki B. Strauss
- uczestniczenie w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC
GRUDZIEŃ 2020 
 
1. Tutaj rosły paprocie.
2. Urządzenia elektryczne.  
3. Nadchodzi zima.  
4. Święta tuż, tuż.  
5. Nadchodzi Nowy Rok!
 
1. Tutaj rosły paprocie:
- wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów;
- kultywowanie tradycji związanej z postacią Świętego Mikołaja;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
- klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości;
- rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach;
- rozwijanie koncentracji uwagi;
- wykonanie pracy plastycznej "Mikołaj";
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. 
 
2.  Urządzenia elektryczne: 
- nazywanie pomieszczeń mieszkania/domu;
- poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu;
- rozwijanie myślenia i mowy, wzbogacanie słownictwa;
- liczenie w zakresie 4 w aspekcie głównym;
- przypomnienie piosenki "Gwiazdka";
- wykonanie pracy plastycznej "Lampka";
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. 
 
3. Nadchodzi zima: 
- poznanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
- dzielenie słów na sylaby;
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na kolor, rodzaj, wielkość;
- rozwijanie umiejętności wokalnych – nauka piosenki "Tupu, tup po śniegu";
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej i ćwiczenia grafomotoryczne; 
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 
4. Święta tuż, tuż:
- poznawanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
- słuchanie kolęd;
- nauka piosenki „Choinka”;
- rozwijanie orientacji przestrzennej – stosowanie pojęć: "na, pod, za, obok, w";
- stosowanie pojęć: "gruba – chuda", "duża – mała"; 
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej "Choinka";
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 
5. Nadchodzi Nowy Rok!:
- poznanie tradycji związanych z witaniem Nowego Roku;
- zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas puszczania fajerwerków przez dorosłych;
- porównywanie długości przedmiotów, stosowanie pojęć: "długi – krótki";
- rozwijanie sprawności manualnej – ćwiczenia graficzne; 
- utrwalenie poznanych piosenek – rozwijanie pamięci muzycznej i poczucia rytmu;
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 
 
NAUKA PIOSENEK: 
 
"Tupu, tup po śniegu"
 
Przyszła zima biała, śniegu nasypała
Zamroziła wodę, staw przykryła lodem
 
REF. Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka (x2)
 
Kraczą głośno wrony kra, kra, 
marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków! 
 
REF. Tupu tup po śniegu…
 
Ciepłe rękawiczki i wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy nie boję się wcale 
 
REF. Tupu tup po śniegu
 
 
"Gwiazdka"
 
Świeci gwiazdka jedna, druga
Główką kręci, oczkiem mruga.
Wszystkie gwiazdki zaświeciły,
wszystkie razem zatańczyły.
 
Chodź gwiazdeczko,
chodź gwiazdeczko
zabawimy się w kółeczko (2x)
 
Krążą w kółko gwiazdki obie
czasem nogą tupną sobie.
Czasem głową pokiwają
i mrugają wciąż mrugają.
 
Chodź gwiazdeczko,
chodź gwiazdeczko
zabawimy się w kółeczko (2x)
 
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE LISTOPAD 2020  r.


 
      
Tematyka wiodąca:
1. Jestem Polakiem                                                                                                                     
2. Święto Niepodległości                                                                                                              
3. Wieje i pada                                                                                                                           
4. Dbamy o zdrowie – odpowiednio się ubieramy                                                                         
5. Andrzejki
 
1. Jestem Polakiem
- budzenie świadomości narodowej, poznanie symboli narodowych, próba zrozumienia ich znaczenia
- rozwijanie mowy i wymowy – bogacenie i uściślanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką zajęć prowadzonych w bieżącym tygodniu 
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej
- kształcenie pamięci mechanicznej, prawidłowego oddechu oraz poprawnej dykcji i artykulacji podczas pamięciowego opanowywania fragmentu wiersza poznanego  w bieżącym tygodniu 
- rozwijanie sprawności obu dłoni i palców oraz koordynacji pracy między nimi podczas łączenia klejem elementów w określoną całość, wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania zadania 
- dalsza integracja dzieci w grupie poprzez organizowanie ich udziału we wspólnych zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych, plastyczno-konstrukcyjnych oraz różnorodnych działaniach na rzecz grupy  
- ciąg dalszy zabaw kształtujących umiejętność uważnego słuchania, w miarę sprawnego reagowania na ustalone sygnały słuchowe i wzrokowe 
- określanie ciężaru przedmiotów, wskazywanie w otoczeniu przedmiotów o zróżnicowanym ciężarze, stosowanie w wypowiedzi określeń: lekki, ciężki, lżejszy, cięższy
- słuchanie hymnu narodowego z zachowaniem powagi i odpowiedniej postawy. 
 
2. Święto Niepodległości
- kształcenie umiejętności śledzenia krótkich opowiadań i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści w formie pełnych zdań
- próba zrozumienia znaczenia Narodowego Święta Niepodległości – wzmacnianie poczucia przynależności narodowej
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, kształcenie logicznego myślenia – próby rozwiązywania prostych zagadek słuchowych, słownych i rysunkowych dotyczących tematyki zajęć prowadzonych w bieżących tygodniu 
- aktywne uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach rozwijających sprawność fizyczną, koordynację ruchów ciała, umiejętność kontrolowania emocji i pokonywania własnych trudności                              
- kształcenie zdolności konstrukcyjnych i wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności tworzenia kompozycji płaskich na określony temat – umiejętne łączenie klocków, elementów mozaiki geometrycznej w określoną całość 
- nadanie tytułu wykonanej przez siebie pracy
- rozwijanie samodzielności i obowiązkowości – porządkowanie miejsca zabawy, pracy 
- rozwijanie wrażliwości słuchowej, pamięci muzycznej i umiejętności operowania głosem 
             
3. Wieje i pada 
- poznawanie i określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni, bogacenie czynnego i biernego słownika w tym zakresie   
- zwrócenie uwagi dzieci na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas burzy oraz różnorodnych zabaw, a zwłaszcza  ruchowych
- zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach  kształtujących wrażliwość i pamięć słuchową, sprawność narządów artykulacyjnych, koordynację słuchowo-ruchową
- rozwijanie umiejętności przeliczania liczbnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3 i wskazywania liczby przeliczonych elementów
- kształcenie spostrzegawczości wzrokowej, wyobraźni 
- malowanie palcami i ozdabianie pracy gotowymi elementami – utrwalenie nazwy barwy niebieskiej, rozwijanie sprawności obu dłoni i palców oraz koorynacji pracy między nimi 
- rozpoznawanie, określanie i naśladownie dźwięków z otoczenia przyrodniczego z wykorzystaniem dowolnie wybranych materiałów i przedmiotów
 
4. Dbamy o zdrowie – odpowiednio się ubieramy
- uważne słuchanie i udzielanie logicznych odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanych utworów 
- kształtowanie świadomości zdrowotnej – rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia oraz dostrzeganie konsekwencji nieodpowiedniego ubierania się – choroby
- określanie nazw pór doby przedstawionych na ilustracjach, dostrzeganie w życiu codziennym przemienności dnia i nocy
- próby opanowywania nadmiaru emocji w trakcie uczestniczenia w sytuacjach dostarczających dużej ich dawki – uroczystości Światowy Dzień Pluszowego Misia 
- włączanie dzieci do przygotowania i uatrakcyjnienia wspólnego świętowania– wspódziałanie w sytuacjach zabawowo-zadaniowych, uczenie współpracy w grupie 
- różnicowanie i poprawne nazywanie barw podstawowych
- dopasowywanie elementów do określonych powierzchni – kształcenie spostrzegawczości wzrokowej 
- kształcenie wrażliwości kolorystycznej
- zachęcanie do dbałości o estetykę wykonania pracy i doprowadzenie jej do końca
- odtwarzanie rytmu piosenki ruchem i wywołując efekty akustyczne
- udział w zabawach kształtujących prawidłowy oddech, postawę ciała
- wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej – uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzyczno-ruchowych kształtujących poczucie rytmu, rozwijających refleks, wspierających rozwój  integracji sensorycznej  
 
5. Andrzejki
- budzenie zainteresowania tradycjami i zwyczajami ludowymi
- stwarzanie możliwości wyładowania emocjonalnego i ruchowego, odczuwania odprężenia psychicznego i relaksu, budzenie pozytywnych emocji poprzez zachęcanie do  aktywnego uczestnictwa dzieci we wspólnych zabawach muzyczno-ruchowych, pląsach itp. 
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej, aktywności i sprawności fizycznej.
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE PAŹDZIERNIK 2020r. 

 
       
Tematyka wiodąca:
1. Jesień w sadzie c.d.                                                                                                             
2. Jesienne dary z ogrodu                                                                                                        
3. Idzie jesień przez park                                                                                                           
4. Jesień w lesie
5. Jesienne zachowania ptaków i zwierząt
 
1. Jesień w sadzie c.d.
- lepienie z plasteliny na zadany temat bez brudzenia wokół, dbałość o doprowadzenie pracy do końca 
- ilustrowanie ruchem do piosenki – kształcenie poczucia rytmu, koordynacji ruchów ciała  i pamięci muzyczno-ruchowej 
 
2. Jesienne dary z ogrodu                                                                                                                      
- słuchanie krótkich opowiadań i próby formułowania logicznych odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści  
- rozpoznawanie i poprawne nazywanie popularnych warzyw oraz prac jesiennych   w ogrodzie
- uczestniczenie w zorganizowanej aktywności ruchowej, wspomaganie integracji sensorycznej  – naśladowanie ruchem i gestem prac jesiennych w ogrodzie 
- dowolne improwizacje ruchowe przy piosence – czerpanie radości z uczestnictwa w tego typu zabawach, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, wykonywanie w miarę własnych możliwości płynnych i estetycznych ruchów ciała 
- różnicowanie i określanie odległości pomiędzy własną osobą, a kolegami z grupy oraz przedmiotami usytuowanymi w różnych częściach sali (daleko-blisko, dalej-bliżej)                       
- stemplowanie połówkami popularnych warzyw z dostosowaniem koloru farby do warzywa – usprawnianie motoryki obu rąk, rozwijanie umiejętności posługiwanie się farbą i pędzlem, określanie kształtów i barw popularnych warzyw                            
- uczestniczenie w zabawach tanecznych z partnerem – wspieranie aktywności ruchowej, kształcenie refleksu, umiejętne poruszanie się w wyznaczonej przestrzeni, współpraca z wybranym przez siebie partnerem
 
3. Idzie jesień przez park
- łuchanie wiersza i zabawy ortofoniczne w oparciu o jego tekst – poznawanie wyglądu i zwyczajów jeży, bogacenie i uściślanie słownika dziecka, kształtowanie prawidłowej wymowy   
- zabawy ruchowe rozwijające zwinność i zręczność oraz w miarę możliwości dziecka dokładne wykonywanie poleconych zadań ruchowych
- zabawy rytmiczne przy piosence – kształtowanie wrażliwości słuchowej, rozwijanie poczucia rytmu
- odtwarzanie głosem dźwięków dochodzących  z otoczenia przyrodniczego – rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych 
- kształtowanie orientacji w przestrzeni, właściwa reakcja na określenia: "w przód", "w tył", "w bok" i posługiwanie się nimi w wypowiedzi 
- wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego – kształcenie sprawności palców obu dłoni i koordynacji pracy między nimi  
- słuchanie fragmentu utworu muzyki klasycznej – budzenie zainteresowania muzyką, określanie charakteru wysłuchanego utworu, odtwarzanie go ruchem ciała, gestem
 
4. Jesień w lesie                                                                                                                      
- poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w nim, dostrzeganie i określanie zmian zachodzących w nim jesienią 
- uczestniczenie w zabawach naśladowczych – wzmacnianie mięśni rąk i nóg
- respektowanie poznanych zasad bezpiecznego zachowania się wobec siebie i kolegów
- obrazowanie ruchem i gestem melodii i treści słuchanej piosenki, kształcenie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa utworu 
- przeliczanie w zakresie 1-2, rozumienie pojęcia – "para", tworzenie zbiorów 1,2 -elementowych, określanie liczby elementów utworzonego zbioru
- poznanie budowy grzyba – rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
- wykonywanie prac z gotowych elementów, ozdabianie ich wg własnego pomysłu – kształcenie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej, sprawności dłoni i palców obu rąk, koordynacji pracy między nimi oraz umiejętności łączenia za pomocą kleju
- kształcenie uważnego słuchania, dostrzeganie zmian charakteru muzyki: dynamiki i tempa, wyrażanie muzyki ruchem i gestem
 
5. Jesienne zachowania ptaków i zwierząt
- uważne słuchanie opowiadania i inscenizowanie jego treści – poszerzanie wiadomości na temat jesiennych zwyczajów zwierząt
- zabawy na torze przeszkód  – wzmacnianie wytrzymałości fizycznej, rozwijanie koordynacji ruchowej, zwinności i zręczności
- rozwijanie zainteresowania grą na bębenku, odtwarzanie prostych rytmów z zachowaniem zasad gry na tym instrumencie perkusyjnym                                                                                        
- dostrzeganie i odtwarzanie prostych regularności z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
- różnicowanie długości przedmiotów, posługiwanie ich określeniami: długi-krótki, dłuższy-krótszy
- określanie kolorytu jesiennego i próby odtwarzanie go w wykonywanej pracy plastycznej 
- rysowanie na podany temat – rozwijanie sprawności ręki wiodącej, zachowanie właściwego chwytu przyboru do rysowania, prawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku
- uczestniczenie w śpiewie piosenek zbiorowo, zespołowo i indywidualnie – kształcenie umiejętności  operowania głosem, zachowania prawidłowego oddechu podczas śpiewu  
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020r.

 

 
Tematyka wiodąca:
1. Ja w przedszkolu                                                                                              
2. Moja grupa                                                                                                              
3. Bezpieczna droga do przedszkola                                                                                    
4. Nadchodzi jesień                                                                                                             
5. Jesień w sadzie
 
1. Ja w przedszkolu
- podawanie swojego imienia i próby podawania własnego nazwiska, rozpoznawanie imion kolegów z grupy
- rozpoznawanie graficznych znaków umownych np. znaczków w szatni
- wskazywanie części ciała i ich nazywanie
- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami: czworakowania, skoku, podskoku, toczenia,  rzutu i chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
- przebywanie na powietrzu – uczestniczenie w spacerach,  zabawach z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych 
- poruszanie się w rytmie muzyki, wystukiwanym na instrumencie perkusyjnym 
- słuchanie i próby śpiewania piosenek
- prowokowanie do wypowiadania się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
- powtarzanie krótkich rymowanek, wierszyków
- słuchanie wierszy, krótkich opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące ich tekstu
- różnicowanie, wskazywanie i określanie położenie przedmiotów w przestrzeni oraz stosowanie w wypowiedzi określeń: w, na, pod, nad, obok, za
- konstruowanie, układanie, rysowanie i kolorowanie na dowolne tematy  
 
2. Moja grupa  
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- podejmowanie prób wspólnych zabaw, zgodne dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi nieprzeszkadzanie im w zabawie, odpoczynku
- zachęcanie do rozmów na bliskie dzieciom tematy w kontaktach indywidualnych
- spożywanie posiłków – zachowanie prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia, właściwego chwytu sztućców, czystości wokół siebie
- próby samodzielnego ubierania się
- uważne słuchanie drugiej osoby
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie nawzajem, a także osób dorosłych
- odkładanie zabawek i przyborów na ustalone wcześniej miejsca
- dokonywanie w toku działania prostych operacji umysłowych: klasyfikowania, segregowania i uogólniania
 
3. Bezpieczna droga do przedszkola
- poznawanie w praktyce zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy, przy przekraczaniu jezdni, rozumienie roli pasów, sygnalizacji świetlnej
- manipulowanie mozaiką geometryczną, utrwalanie pojęcia koła, wskazywanie w bliskim otoczeniu dziecka przedmiotów mających kształt koła
- obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów
- wykonywanie prac plastycznych z gotowych elementów zgodnie z podaną instrukcją                                 
– zapamiętywanie kolejności czynności, kształcenie sprawności obu rąk i koordynacji pracy między nimi 
- zauważanie prostych rytmów np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach
- przeliczanie części ciała, palców, przedmiotów itp.
 
4. Nadchodzi jesień
- rozwijanie zainteresowania otoczeniem przyrodniczym oraz dostrzeganie, wskazywanie i określanie w nim zmian związanych ze zmianą pory roku  
- bogacenie biernego i czynnego słownika dziecka
- rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem i gestem melodii i treści  piosenki, reagowania ruchem na zmiany tempa
- rozpoznawanie i poprawne nazywanie popularnych kwiatów jesiennych
- poznawanie i stosowanie określeń dotyczących wielkości zbiorów przedmiotów
- rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą 
- uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność uważnego słuchania poleceń, stosowania się do nich
- obserwowanie środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu ze zwracaniem uwagi na dominującą kolorystykę, wartości estetyczne.
 
5. Jesień w sadzie    
- rozmowy na temat obrazków - rozpoznawanie drzew owocowych po owocach i poprawne ich nazywanie, określanie prac jesiennych w sadzie, rozumienie pojęcia sad
- uczestniczenie w zabawach  muzyczno-ruchowych -rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich oraz właściwej reakcji na nie, doskonalących i harmonizujących ruchy ciała.
- rozpoznawanie owoców za pomocą różnych zmysłów, nazywanie i manipulowanie nimi z określaniem ich kształtów, wielkości, układanie ich z zachowaniem podanego rytmu. 
 
 
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC