...:: GRUPY 
ODDZIAŁ II „ZAJĄCZKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Justyna Kurek
mgr Agnieszka Wołczenko

POMOC NAUCZYCIELA:

Monika Uracz

WOŹNA:

Barbara Zając


 
 


Zamierzenia edukacyjne na miesiąc - Październik 2021  
 
 
Tematyka wiodąca:
1. Idzie jesień do zwierząt
2. Wirusoochrona – Akcja informacyjno- edukacyjna 
3. Co z czego otrzymujemy
4.  Idzie jesień… z deszczem
 
Zamierzone osiągnięcia:
 
1. Idzie jesień do zwierząt
- poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana,
- skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela,
- ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie,
- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii,
- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 
2.  Wirusoochrona – Akcja informacyjno- edukacyjna 
- promocja podstawowych zasad higieny osobistej,
- zwrócenie uwagi na rolę higieny osobistej jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów,
- uświadomienie jak groźny jest dla nas wirus grypy oraz korona wirus
 
3. Co z czego otrzymujemy
- poznawanie etapów produkcji (np. chleba),
- przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw,
- liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników,
- tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw,
- odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 
4.  Idzie jesień… z deszczem
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola,
- szanowanie wody, niemarnowanie jej,
- uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał,
- słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia,
- maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela,
- wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.
 
 
Ważne daty:
 
11.10.2021 - 13.10. 2021 – Akcja informacyjno – edukacyjna "Wirusoochrona"
14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej
15. 10.2021– Światowy Dzień Mycia Rąk
29.10.2021 – Dzień Dyni
 
Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Wrzesień 2021

 
 
Tematyka wiodąca:
1. To jestem ja
2. Moja grupa
3. Moja droga do przedszkola
4. Idzie jesień… przez las, park
5. Idzie jesień… przez ogród i sad
 
1.To jestem ja
Zamierzone osiągnięcia, dziecko:
- poznaje imiona i nazwiska dzieci z grupy,
- odpowiada na zadane pytania,
- uczestniczy we wspólnych zabawach,
- wypowiada się na temat danych przedmiotów tj. zabawek, ubrań, kolorów,
- porównuje przedmioty, klasyfikuje ze względu na jakość i przynależność.
 
2. Moja grupa
- rozpoznaje swój znaczek wśród innych znaczków,
- określa na podstawie obrazków, co wydarzyło się wcześniej, a co później,
- skupia uwagę na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela,
- nazywa przedmioty i ich kolory,
- określa położenie przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń; na, pod, w, przed, za, obok,
- rysuje kredkami,
- słucha piosenek o prostej linii melodycznej, próby zapamiętania tekstu i melodii,
- uczestniczy w zabawach z elementem naśladownictwa.
 
3.Moja droga do przedszkola
- poznaje zasady ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką dorosłych),
- poznaje zawody osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, 
- rozpoznaje wybrane znaki drogowe,
- określa kierunki ruchu: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok,
- maluje palcami, dłonią, palcem.
 
4. Idzie jesień… przez las, park
-  obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie,
- gromadzi owoce drzew w kąciku przyrody, wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, 
- odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
- wyodrębnia obiekty do liczenia, określa ich ilości: dużo, mało,
- porównuje przedmioty, klasyfikuje je ze względu na jakość (np. barwę, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 
5. Idzie jesień… przez ogród i sad
- rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa,
- spożywa owoce i warzywa ( rozmowa na temat spożywania chipsów i innych niezdrowych przekąsek),
- uczestniczy w zabawach ruchowych: orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku i podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej,
- liczy wyodrębnione przedmioty.
 
Ważne daty:
20.09.2021r. – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
30.09.2021r. – Dzień Chłopca
 
 
 
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC