...:: GRUPY
ODDZIAŁ I „MISIE”
 

NAUCZYCIELKI:
mgr Magdalena Kwiatkowska
mgr Monika Grudowska - Blacha

REHABILITANT RUCHU:
mgr Janusz Hołyński


LOGOPEDA:
mgr Bogusława Czaplińska - Głąb

POMOC NAUCZYCIELA:
Anna Lewczuk
 
 
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE MARZEC 2021

 
 
I. Tematyka kompleksowa: Mogę! Zatrzymać smog- przedszkolaku złap oddech /Kampania edukacyjno- informacyjna/
Cele operacyjne:
Dziecko:
-w skupieniu słucha bajki,
−poznaje znaczenie wyrazu smog
−nakleja naklejki w odpowiednie miejsca 
−porusza się rytmicznie przy muzyce
−poznaje tablicę informującą o  stanie jakości powietrza, 
-maluje farbą odpowiednie elementy
-w skupieniu ogląda bajkę
-wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
−segreguje śmieci wg ustalonych wskazówek
−wykonuje pracę plastyczną "Smog"
 
 
II. Tematyka kompleksowa: Marcowa pogoda
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wykonuje pracę plastyczną
-podziwia pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny
-klaszcze w rytm utworu
-ilustruje piosenkę ruchem
-wydaje odgłosy 
-wykonuje pracę plastyczną 
-układa cyfry wraz z nauczycielem
-manipuluje przedmiotem
-uważnie słucha odgłosów
-naśladuje odgłosy przyrody
-wącha, dotyka kwiaty
-dotyka, smakuje, wącha pomarańcze
-wzbogaca wiedzę o znaczenie produktów żywnościowych bogatych w witaminy
 
III. Tematyka kompleksowa: Wiosenne przebudzenia
Cele operacyjne:
Dziecko:
-w skupieniu słucha czytanego wiersza
-zna właściwości piasku i ziemi
-wydaje odgłosy żaby 
-tańczy w rytm piosenki
-skacze jak żaba
-uczestniczy w zabawie
-uzupełnia figury geometryczne
-rozpoznaje kolor zielony
-wykonuje pracę przestrzenną
 
 
 
IV. Tematyka kompleksowa: HIGIENA RĄK /PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH  PROMOCJA SZCZEPIEŃ "SZKOŁA CZYSTYCH RĄK"
AKCJA "PRZYGODY DZIELNEGO NIEDŹWIADKA SZCZEPANA"
/Projekt wojewódzki "Klub Zdrowego  Przedszkolaka", Akcja wojewódzkiej stacji Sanitarno- Epidemiologicznej- "Koronawirus- przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny"/
Cele operacyjne:
Dziecko:
-odnajduje ukryty przedmiot
-uczestniczy w teatrzyku
-uczestniczy w zabawie muzyczno- ruchowej
-myje samodzielnie ręce mydłem
-myje ręce 
-słucha wierszyka recytowanego przez nauczyciela
-uważnie słucha czytanego tekstu
-uważnie słucha osoby dorosłej
-dokładnie myje ręce
-wykonuje pracę przestrzenną
-wykonuje pracę plastyczną
 
 
V. Tematyka kompleksowa: Wielkanoc
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna wybrane tradycje wielkanocne
-uważnie słucha czytanego tekstu
-ogląda ilustrację
-słucha tekstu opowiadanego przez nauczyciela
-ilustruje tekst piosenki ruchem
-klaszcze w rytm piosenki
-ogląda kartki świąteczne
-wykonuje kartkę wielkanocną
 

 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE
LUTY 2021  

 
 
I.Tematyka kompleksowa: ZIMOWE ZABAWY 
Cele operacyjne:
Dziecko:
- gra na instrumentach
- szereguje bałwanki wg wielkości  
- wykonuje pracę plastyczną
- jest  wyciszone w czasie relaksu
 
II. Tematyka kompleksowa: ZIMO, BAW SIĘ Z NAMI 
Cele operacyjne:
Dziecko:
- słucha wiersza
- uczestniczy w zabawie
- uczestniczy w zabawie muzycznej
 
III. Tematyka kompleksowa: NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
- ilustruje ruchem piosenkę
- uczestniczy w zabawie ruchowej
- wykonuje pracę plastyczną
- wykonuje eksperymenty chemiczne z pomocą nauczyciela
 
IV. Tematyka kompleksowa: Rodzaje dymów oraz ich unikanie "Czyste powietrze wokół nas"
Cele operacyjne:
Dziecko:
- uczestniczy w ćwiczeniach porannych
- oglądanie ilustracji przedstawiających dymy
- słuchanie piosenki o "Dinku"
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  STYCZEŃ 2021
 

 
 
 
I.Tematyka kompleksowa: ZIMOWE ZABAWY 
Cele operacyjne:
Dziecko:
- gra na instrumentach
- szereguje bałwanki wg wielkości  
- wykonuje pracę plastyczną
- jest  wyciszone w czasie relaksu
 
II. Tematyka kompleksowa: ZIMO, BAW SIĘ Z NAMI 
Cele operacyjne:
Dziecko:
- słucha wiersza
- uczestniczy w zabawie
- uczestniczy w zabawie muzycznej
 
III. Tematyka kompleksowa: BABCIA I DZIADEK
Cele operacyjne:
Dziecko:
- prezentuje program artystyczny
- ilustruje ruchem piosenkę
- uczestniczy w zabawie ruchowej
- wykonuje pracę plastyczną
 
IV. Tematyka kompleksowa: ZIMA I ZWIERZĘTA
Cele operacyjne:
Dziecko:
- uczestniczy w ćwiczeniach porannych
- rozwija zmysł dotyku
- wycisza  się podczas relaksu
 
 
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  GRUDZIEŃ 2020 
Tematyka wiodąca: Jak wyglądał świat przed milionami lat
Cele operacyjne:
Dziecko:
- ćwiczy narządy artykulacyjne
- rozpoznaje różne struktury za pomocą dotyku
- pisze obrazkowy list do świętego
 
Tematyka wiodąca: Idzie zima ze śniegiem
Cele operacyjne:
Dziecko:
- doskonali sprawność manipulacją
- uczestniczy w spotkaniu z Mikołajem
- ogląda siebie w lustrze 
 
Tematyka wiodąca: Idą święta
Cele operacyjne:
Dziecko:
- ćwiczy podniebienie
- uczestniczy w zabawie ruchowej
- wykonuje masaż relaksacyjny
 
Tematyka wiodąca: Projekt Prezenty
Cele operacyjne:
Dziecko:
- uczestniczy  w zabawie ruchowej
- stymuluje zmysł dotyku
- bawi się w wybranym kąciku
 
Tematyka wiodąca: Sposoby na zimową nudę
Cele operacyjne:
Dziecko:
- maluje płatki śniegu palcami  ,posypuje je brokatem
- ogląda książki o tematyce zimowej 
- ćwiczy narządy artykulacyjne
 
 


 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE LISTOPAD 2020 

 
 
I Tematyka kompleksowa: JESIEŃ- DOTKNIJ, POSMAKUJ, POWĄCHAJ 
Cele operacyjne:
Dziecko:
-słucha czytanego tekstu przez nauczyciela
-wielozmysłowo poznaje dary jesieni
-improwizuje na instrumentach
-układa rytmy według wzoru
-zakłada hodowlę fasoli 
-wielozmysłowo bada owoce
-sporządza sałatkę owocową
 
II Tematyka kompleksowa: PADA DESZCZ
Cele operacyjne:
Dziecko:
-rozpoznaje zapachy
-uważnie słucha czytanego tekstu
-podziwia krajobraz 
-uczestniczy w ćwiczeniach 
-bawi się kolorami
-uczestniczy w zabawie ruchowej
-maluje w cukrze
-wykonuje pracę plastyczną
-uczestniczy w uroczystości grupowej 
-rysuje krople deszczu palcem
-uczestniczy w zabawie muzyczno- ruchowej
 
III Tematyka kompleksowa: DBAMY O ZDROWIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uważnie słucha czytanego tekstu 
-uczestniczy w zabawie ruchowej
- wykonuje ćwiczenia wspólnie z nauczycielem 
-wykonuje makietę związaną z Prawami Dziecka
-uczestniczy w zabawie z misiem
-zna środki czystości 
-tańczy swobodnie w rytm muzyki
-dokładnie myje ręce
 
IV Tematyka kompleksowa: TUTAJ ROSŁY PAPROCIE 
Cele operacyjne:
Dziecko:
-układa figurki według wielkości
-rysuje węglem drzewnym
-tańczy w rytm piosenki
-uczestniczy w zabawie ruchowej
-posyła uśmiech drugiej osobie
-uważnie sucha czytanego tekstu
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE PAŹDZIERNIK 2020 
 

 
I Tematyka kompleksowa: JESIEŃ W SADZIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
-słucha czytanego tekstu przez nauczyciela
-maluje farbą gruszkę
-zjada gruszkę
-dotyka gruszkę
-kroi owoce z pomocą nauczyciela 
-zjada sałatkę owocową 
 
II Tematyka kompleksowa: JESIEŃ OGRODZIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
-dotyka, smakuje, wącha wybrane warzywa
-wydziera z kolorowego papieru
-gra na tamburynie
-bawi się w rytm piosenki
-maluje paski bibuły
-degustuje ugotowanego buraka
 
III Tematyka kompleksowa: CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?
Cele operacyjne:
Dziecko:
-naśladuje jeża
-maluje jeża z wykorzystaniem elementów metody 10 palców
-tańczy swobodnie w rytm piosenki
-gra na instrumentach
-uczestniczy w zabawie z chustą animacyjną
-wykleja  włóczka ogon wiewiórki 
 
IV Tematyka kompleksowa: MAMY JESIEŃ
Cele operacyjne:
Dziecko:
-ozdabia szal Pani jesień
-słucha czytanego utworu z wykorzystaniem sylwet
-wykleja kontury trójkąta  plasteliną
 
V Tematyka kompleksowa: MOJE ZMYSŁY
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wykonuje kompozycję z różnych faktur
-dotyka różne faktury
-maluje stopami, dłońmi na kartce papieru (wykorzystanie elementów sensoplastyki)
-wypija sok z pomarańczy i jabłka
-składa obrazek w całość
-wącha różne zapachy
 


 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE
GRUPA "MISIE"
 
- uczestniczy w zabawach ruchowych
- wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne z pomocą nauczyciela z wykorzystaniem elementów metody W. Sherborne, M.C. Knill, Dennisona 
- uważnie słucha czytanego tekstu 
- relaksuje się podczas poobiedniego odpoczynku poprzez słuchanie kołysanek, szumu fal, muzyki poważnej, masaże, elementy bajko terapii
- wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem elementów metody dziesięciu palców 
- lepi z ciastoliny, różnych mas 
- kreśli kształty w ryżu, kaszy mannej (usprawnianie motoryki małej)
- nabywa umiejętności samoobsługowe
 
 

 


 
 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC