...:: GRUPY
ODDZIAŁ I „MISIE”
 

NAUCZYCIELKI:
mgr Magdalena Kwiatkowska
mgr Monika Grudowska - Blacha

REHABILITANT RUCHU:
mgr Janusz Hołyński


LOGOPEDA:
mgr Bogusława Czaplińska - Głąb

POMOC NAUCZYCIELA:
Anna Lewczuk

WOZNA ODDZIAŁOWA

Ewelina Depta 
  

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE MAJ  2023  

 
 
I Tematyka kompleksowa: MAJOWE ŚWIĘTA
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wskazuje flagę Polski
-dopasowuje fragment obrazka do całości
-odszukuje przedmiot w danym kolorze
-wskazuje ilustracje 
-dobiera przedmiot do obrazka
-wie, co robi kucharz
-maluje godło Polski 
-słucha Hymnu Polskiego 
 
 
II Tematyka kompleksowa: DOM
Cele operacyjne:
Dziecko:
- dopasowuje dźwięk do obrazka
-buduje dom z kartoników
-wycina
-dokleja brakuje elementy do obrazka
-wskazuje przedmioty
-tworzy dom z przedmiotów
-tworzy plan mieszkania
 
III Tematyka kompleksowa: ŁĄKA W MAJU
Cele operacyjne:
Dziecko:
- słucha piosenki 
- obserwuje przyrodę
- nazywa zwierzęta i rośliny z różnych środowisk przyrodniczych
- wypowiada się na określony temat 
– rozpoznaje i nazywa kwiaty występujące na łące
– układa zagadki o owadach
– wymienia nazwy roślin zielnych spotykanych na łące
– wykonuje zielnik z roślin zebranych na łące
-wykonuje pracę przestrzenną
 
IV Tematyka kompleksowa: DZIEŃ MATKI
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uważnie słucha
-wskazuje członków rodziny
-układa z liter wyraz mama
-wie, jaką rolę pełni mama w rodzinie 
-klasyfikuje przedmiotu
-wykleja plasteliną ograniczoną powierzchnię
-prezentuje swoje umiejętności
-gra na instrumencie
-wykonuje pracę plastyczną
-pisze palcem po wzorze
-wykonuje pracę plastyczną
-wskazuje emocje
-wykonuje miny zgodnie z poleceniem
-tworzy makietę
 
V Tematyka kompleksowa: DZIEŃ DZIECKA
Cele operacyjne:
Dziecko:
-rzuca, turla, podaje piłkę
-odszukuje piłkę w piasku kinetycznym
-odbija, toczy balon
-wykonuje pracę plastyczna
-uważnie słucha czytanego tekstu
-określa dzieci różnych ras
-zna wybrane prawa
 
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE KWIECIEŃ 2023 
 

 
I. Tematyka kompleksowa: Przygotowania do Świąt Wielkanocnych
Cele operacyjne:
Dziecko:
-odszukuje właściwe przedmioty
-wkłada przedmioty do pojemnika
-szuka gałązek wierzbowych
-wykonuje pracę plastyczną
-wskazuje elementy na ilustracji
-obrysowuje szablon pisani
-koloruje pisankę
-przykleja kurczaki pod pisanką
-naśladuje dźwięki
-wykonuje pracę plastyczną
-zna wybrane tradycje wielkanocne
 
II. Tematyka kompleksowa: Klub Zdrowego Przedszkolaka
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna rodzaje dymów
-zna kolory dymów
-dopasowuje odpowiednie minki
- nazywa wybrane przedmioty
-swobodnie wypowiadania się 
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-uważnie słucha
-odpowiada na pytania
-wskazuje elementy na ilustracji 
-dopasowuje elementy
 
III. Tematyka kompleksowa: Klub Zdrowego Przedszkolaka
Dbamy o przyrodę
Cele operacyjne:
Dziecko:
-odnajduje ukryty przedmiot
-dzieli wyrazy na slaby
-nazywa wybrane przedmioty
-odpowiada na pytania
-wykonuje pracę plastyczną
-słucha opowiadania
-wykonuje kolaż związany z ekologią
-segreguje śmieci
-wykonuje pracę plastyczną
- obserwuje pogodę i najbliższe otoczenie
-wskazuje elementy 
-dopasowuje fragment do całości
-wykonuje pracę plastyczną
 
IV. Tematyka kompleksowa: Nowalijki
Cele operacyjne:
Dziecko:
-ogląda ilustracje
-wskazuje ilustracje
-wielozmysłowe poznaje zdrowe produkty
-smakuje wybrane warzywa
-wskazuje wybrane warzywa
-przygotowuje wiosenną sałatkę
-wyszukuje ilustracje nowalijek
-poznaje polisenorycznie pomidora, ogórka
-wykleja masą solną
-kupuje nasiona
-sadzi nasiona w doniczce
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE MARZEC 2023 
 
 
I Tematyka kompleksowa: W MARCU JAK W GARNCU 
Cele operacyjne:
Dziecko:
-przygotowuje sałatkę jarzynową
-odnajduje ukryty przedmiot
-dzieli wyrazy na slaby
-nazywa wybrane przedmioty
-odpowiada na pytania
-wykonuje pracę plastyczną
 
II Tematyka kompleksowa: MARCOWA POGODA
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wykonuje pracę plastyczną
-podziwia pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny
-śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
-klaszcze w rytm utworu
-ilustruje piosenkę ruchem 
-porównuje przedmioty
-segreguje przedmioty
-tworzy kalendarz pogody
-wie, co to witaminy
-zna znaczenie witamin dla zdrowia
-nazywa wybrane produkty żywnościowe bogate w witaminy
-robi sok z pomarańczy
 
III Tematyka kompleksowa: ZWIASTUNY WIOSNY
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wskazuje elementy na ilustracji
-układa rytmy z materiału przyrodniczego
-wskazuje elementy na ilustracji
-wykleja obrazek plasteliną
-eksperymentuje z wodą
-prowadzi obserwację
-wykonuje pracę plastyczną
-nazywa kwiaty związane z przedwiośniem
 
IV Tematyka kompleksowa: WIOSNA - NOWA PORA ROKU
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uczestniczy w porannym kręgu
-tworzy marzannę
-inscenizuje wiersz ruchem
-słucha utworu muzycznego
-naśladuje ruchem wiosenne zjawiska pogodowe
-swobodnie rusza się  przy muzyce  przekraczając  linię środkową ciała
-swobodnie tańczy w rytm piosenki
-uczestniczy w zabawach badawczych
-wykonuje pracę plastyczną w formie plakatu informacyjnego
-dokładnie myje ręce
-dopasowuje elementy do obrazków
 
V Tematyka kompleksowa: WIOSENNE PRZEBUDZENIA
Cele operacyjne:
Dziecko:
-w skupieniu słucha czytanego wiersza
-zna właściwości piasku i ziemi
-wie, jak pielęgnować kwiaty
-wykonuje pracę plastyczną
-ilustruj piosenkę ruchem
-dopasowuje obrazki
-wie, jak należy ubrać się wiosną
 
 
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE LUTY 2023  
 
I. Tematyka kompleksowa: BABCIA I DZIADEK
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna figury geometryczne
-koloruje figury geometryczne
-rozwiązuje zagadki
-nazywa członków rodziny
-orientuje się na kartce papieru: na,pod …
-nazywa emocje
-ozdabia ramkę 
-rysuje kredką
 
II. Tematyka kompleksowa: BAŚNIE, BAJKI I BAJECZKI
Cele operacyjne:
Dziecko:
- wciela się w postać z bajki
-uczestniczy w zabawie ruchowej
- bawi się przy muzyce
- odgaduje odgłosy zwierząt
- słucha opowiadania
- podejmuje rozmowę na temat opowiadania
-  przyporządkowuje postacie do odpowiednich haseł
- naśladuje śmiech
- ćwiczy liczenie  
-odpowiada na pytania
- wykonuje pracę plastyczną
 
III. Tematyka kompleksowa: NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna obiekty i zjawiska w kosmosie
-śpiewa piosenkę
-gra na wybranych przez siebie instrumentach
-dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
-tworzy wzory palcem
-wykonuje eksperymenty chemiczne
-wykonuje lunetę
-udaje astronautę
 
IV. Tematyka kompleksowa: ODZIEŻ ZIMOWA
Cele operacyjne:
Dziecko:
- samodzielnie ubiera się
-wskazuje pory roku na ilustracji
-wskazuje ilustracje
-wskazuje elementy, tworzy zbiory
- rysuje po śladzie
-wykleja obrazek włóczką
-wskazuje części ciała
-maluje farbą 
 
V. Tematyka kompleksowa: DINOZAURY
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wskazuje ilustracje
-wskazuje elementy, tworzy zbiory
-słucha czytanego tekstu
-przechodzi tor
-odkrywa wnętrza balonów
-uczestniczy w pokazie dinozaurów
-odszukuje kości dinozaura w piasku kinetycznym
 
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE STYCZEŃ 2023 


 
I. Tematyka kompleksowa: NOWY ROK
Cele operacyjne:
Dziecko:
- dobiera prawidłowy obrazek
- dopasowuje obrazki
- wskazuje obrazki dzień, noc
- układa historyjkę obrazkową
- uważnie słucha czytanego tekstu
- naśladuje odgłos zegara
 
II. Tematyka kompleksowa: ZIMA I ZWIERZĘTA
Cele operacyjne:
Dziecko:
- spontanicznie wypowiada się
- zna wybrane gatunki ptaków
- zna właściwości zdrowotne herbaty z dzikiej róży
- śpiewa refren piosenki
- rysuje w plastelinie
- przelicza w swoim zakresie 3-10
- zna figury geometryczne
- uważnie słucha opowiadania
- wie, że należy dokarmiać ptaki zimą
- zna cechy charakterystyczne dla zimy
- wykonuje pracę plastyczną
 
III. Tematyka kompleksowa: ZIMOWE ZABAWY (I TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH)
Cele operacyjne:
Dziecko:
- uczestniczy w rozmowie dotyczącej wiersza
- wskazuje właściwości śniegu
- próbuje nazywać instrumenty perkusyjne
- gra na instrumentach
- szereguje bałwanki wg wielkości  
- przelicza bałwanki
- rysuje pięć guzików
- potrafi wspiąć się na palce i wykonać siad podparty
- wymienia skutki niebezpiecznych zabaw zimą
 
IV. Tematyka kompleksowa: ZIMO, BAW SIĘ Z NAMI 
(II TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH)
Cele operacyjne:
Dziecko:
- uważnie słucha wiersza
- uczestniczy w zabawie
- rozwiązuje zagadki
- trafia do celu
- uczestniczy w zabawie muzycznej
- zna dni tygodnia
- słucha opowiadania
- układa własną historyjkę
- wykonuje makietę z wybranych obrazków
 
V. Tematyka kompleksowa: BABCIA I DZIADEK
Cele operacyjne:
Dziecko:
- uczestniczy w zabawie ruchowej
- śpiewa piosenki
- tańczy w rytm piosenki
- obdarza uwagą osobę dorosłą
- wykonuje wspólną pracę techniczną
 
 
 


 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE LISTOPAD 2022 

 
 
I Tematyka kompleksowa: WOJEWÓDZKA AKCJA INFORMACYJNO- EDYKACYJNA "WIRUSOOCHRONA"
Cele operacyjne:
Dziecko:
- ogląda plakat
- wie, dlaczego należy myć ręce
- naśladuje ruchy nauczyciela
- słucha piosenki
- wie, jak należy ochronić się przed wirusami
- wie, co są wirusy
- rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu
- zna/poznaje zasady zdrowego stylu życia,
- prawidłowo trzyma pędzel
- maluje wirusy wg własnego pomysłu.
 
II Tematyka kompleksowa: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI- 11 LISTOPADA 
Cele operacyjne:
Dziecko:
- słucha hymnu Polski
- wskazuje palcem
- obrysowuje palcem mapę
- wykleja plasteliną
- uzupełnia ilustrację według podanego kodu
- wykonuje pracę plastyczną 
 
III Tematyka kompleksowa: PADA DESZCZ
Cele operacyjne:
Dziecko:
- uczestniczy w porannym kręgu
- wskazuje, dopasowuje pory roku
- wycina z pomocą osoby dorosłej
- w skupieniu słucha utworu A. Vivaldi "Cztery pory roku – Jesień"
- swobodnie tańczy przy muzyce przekraczając linę środkową ciała
- bawi się kolorami
- uczestniczy w zabawie ruchowej
- dopasowuje elementy do obrazka
- dopasowuje odzież do pory roku
- maluje krople deszczu  w cukrze
- przelewa wodę przez durszlak
 
IV/ V Tematyka kompleksowa: DBAMY O ZDROWIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
- uważnie słucha czytanego tekstu 
- uczestniczy w zabawie ruchowej
- wykonuje ćwiczenia wspólnie z nauczycielem 
- wykonuje makietę związaną z Prawami Dziecka
- uczestniczy w zabawie z misiem
- zna środki czystości 
- tańczy swobodnie w rytm muzyki
- dokładnie myje ręce
  

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE PAŹDZIERNIK 2022

 
 
I Tematyka kompleksowa: JESIEŃ W SADZIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
-maluje farbą śliwkę
-zjada śliwkę
-dotyka śliwkę -kroi owoce z pomocą nauczyciela 
 
II Tematyka kompleksowa: JESIEŃ OGRODZIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
-dotyka, smakuje, wącha wybrane warzywa
-wydziera z kolorowego papieru
-gra na tamburynie
-bawi się w rytm piosenki
-maluje paski bibuły
-degustuje ugotowanego buraka
 
III Tematyka kompleksowa: CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?
Cele operacyjne:
Dziecko:
-naśladuje jeża
-maluje jeża z wykorzystaniem elementów metody 10 palców
-tańczy swobodnie w rytm piosenki
-gra na instrumentach
-uczestniczy w zabawie z chustą animacyjną
-wykleja  włóczka ogon wiewiórki 
 
IV Tematyka kompleksowa: MAMY JESIEŃ
Cele operacyjne:
Dziecko:
-ozdabia szal Pani jesień
-słucha czytanego utworu z wykorzystaniem sylwet
-wykleja kontury trójkąta  plasteliną
 
V Tematyka kompleksowa: MOJE ZMYSŁY
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wykonuje kompozycję z różnych faktur
-dotyka różne faktury
-maluje stopami, dłońmi na kartce papieru (wykorzystanie elementów sensoplastyki)
-wypija sok z pomarańczy i jabłka
-składa obrazek w całość
-wącha różne zapachy
 
  

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE WRZESIEŃ 2022  
 
 
I. Tematyka kompleksowa: TO JESTEM JA
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uczy się orientacji przestrzennej
-słucha opowiadania
-odbija swoje dłonie na kartce
-porusza się w rytm piosenki 
-odbija swoje stopy
-maluje palcami na kartce papieru
 
II. Tematyka kompleksowa: W PRZEDSZKOLU
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uczestniczy w zabawie ruchowej
-uczestniczy w zabawie paluszkowej
-bawi się pisakiem kinetycznym
-dobiera obrazek do dźwięku
-uczestniczy w zabawie ruchowej
-turla, podrzuca, rzuca piłką
-wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
-uważnie słucha czytanego tekstu
-maluje farbami
 
III. Tematyka kompleksowa: ZIEMIA PO LUPĄ I NIE TYLKO
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uważnie słucha czytanego tekstu 
-dotyka przedmiotu
-wykonuje pracę plastyczną
-wykonuje ćwiczenia wspólnie z nauczycielem 
-tańczy do piosenki
-rysuje w plastelinie
-manipuluje piaskiem, układa muszelki
-uczestniczy w zabawach ruchowych
-ogląda, dotyka struktur różnych skarbów ziemi
-wykonuje pracę plastyczną
 
IV. Tematyka kompleksowa: NADESZŁA JESIEŃ
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uważnie słucha czytanego tekstu 
-dotyka palcami różne elementy
-rysuje słońce
-wykonuje ćwiczenia wspólnie z nauczycielem 
-ogląda jesienny krajobraz
-bawi się przy piosnce
-bawi się przy piosence
-chętnie  maluje farbami
-wykonuje ćwiczenia oddechowe
-wykleja obrazek jeża plasteliną
-wykonuje pracę plastyczną
-uczestniczy w zabawie ruchowej
 
V. Tematyka kompleksowa: JESIEŃ W SADZIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
-tańczy w rytm muzyki
-ogląda, dotyka jabłko
-je jabłko
-wykonuje pracę plastyczną
-tańczy w rytm piosenki
-uczestniczy w zabawie ruchowej
-poznaje dary jesieni
-dotyka, smakuje, wącha owoc
-robi sałatkę owocową
-uczestniczy w zabawie grupowej, ruchowej
-podrzuca balony
-dekoruje koronę
 
  
 
Copyright © 2013-22 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC