...:: GRUPY
ODDZIAŁ I „MISIE”
 

NAUCZYCIELKI:
mgr Magdalena Kwiatkowska
mgr Monika Grudowska - Blacha
mgr Małgorzata Brzęska

REHABILITANT RUCHU:
mgr Janusz Hołyński


LOGOPEDA:
mgr Bogusława Czaplińska - Głąb

POMOC NAUCZYCIELA:
Anna Lewczuk
 
 

 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE

  MARZEC 2020  GRUPA "MISIE"
 

Cele operacyjne, dziecko:

- uczestniczy w zabawach ruchowych
- wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
- uważnie słucha czytanego tekstu
- spontanicznie wypowiada się na temat utworu
- relaksuje się podczas poobiedniego odpoczynku poprzez słuchanie kołysanek, szumu fal, muzyki poważnej, masaże, elementy bajkoterapii
- kreśli szlaczki, rysuje po śladzie
- wykonuje pracę plastyczną
- bawi się w wybranych kącikach zainteresowań
-lepi z ciastoliny i innych mas
-uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych, słuchowych
 
I Tematyka kompleksowa:
Cele operacyjne:
Dziecko:
-rozumie znaczenie dla zdrowia właściwego dobierania produktów żywieniowych 
-komponuje zestaw obiadowy   
-przygotowuje sałatkę owocową   
-przestrzega zasady bezpieczeństwa  
-czerpie radość z aktywności kulinarnej  
-przełamuje niekorzystne stereotypy żywieniowe 
-nazywa produkty spożywcze- owoce, warzywa
-rysuje palcem w kaszy mannej
-robi sok z wybranych owoców i warzyw
-łączy rysunki w pary
-ilustruje tekst sylwetkami warzyw
-odpowiednio segreguje produkty spożywcze
-określa smak wybranych produktów
-swobodnie tańczy do piosnki
-robi zakupy w pobliskim sklepie
 
II Tematyka kompleksowa: ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uczestniczy w zabawie badawczej
-opisuje smak miodu
-rozpoznaje zapis graficzny litery u
-wyraża swoje emocje
-ogląda i wskazuje zwierzęta w książkach przyrodniczych
-dobiera cień zwierząt do sylwetki
-wyjaśnia pojęcia: ptaki, ssaki, owady
-porządkuje elementy według 1 lub kilku cech
-zna wybrane zwierzęta żyjące w lesie
-wie, gdzie mieszkają zwierzęta lasu
-klaszcze w rytm piosenki
-uczestniczy w zabawie tropiącej
-obserwuje przyrodę w ogrodzie
-określa kolor trawy
-maluje jaskółkę
 
III Tematyka kompleksowa: MARCOWA POGODA
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna nazwy pór roku
-uczestniczy w uroczystości przedszkolnej
-ćwiczy palce dłoni
- obserwuje przyrodę
-liczy w zakresie 6/10
-zna zapis graficzny cyfr od 1-6     1-10
-klaszcze w rytm utworu
-ilustruje piosenkę ruchem
-zamalowuje ograniczoną powierzchnię
-wie, co to witaminy
-zna znaczenie witamin dla zdrowia
-nazywa wybrane produkty żywnościowe bogate w witaminy
 
IV Tematyka kompleksowa: WIOSENNE PRZEBUDZENIA
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna właściwości piasku i ziemi
-wie, jak pielęgnować kwiaty
-rysuje dłonią, palcem w ryżu
-dopasowuje obrazki do siebie
-wie, co to odbicie i symetria
-dostrzega regularność w kształtach  przedmiotów i zwierząt
-wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną
-zna nazwy wybranych roślin, które można spotkać wiosną
 
V Tematyka kompleksowa: WIOSENNE POWROTY
Cele operacyjne:
Dziecko:
-obserwuje otoczenie przyrodnicze
-określa emocje
-buduje konstrukcję przestrzenną
-podejmuje samodzielną aktywność poznawczą
 

 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE LUTY 2020  GRUPA "MISIE"


I. Tematyka kompleksowa: ZIMA I ZWIERZĘTA
Cele operacyjne:
Dziecko:
-spontanicznie wypowiada się
-zna wybrane gatunki ptaków
-zna właściwości zdrowotne herbaty z dzikiej róży
-śpiewa refren piosenki
-rysuje w plastelinie
-przelicza w swoim zakresie 3/10
-zna figury geometryczne
-uważnie słucha opowiadania
-wie, że należy dokarmiać ptaki zimą
-zna cechy charakterystyczne dla zimy
-wykonuje pracę plastyczną
-zna zapis graficzny litery n

II. Tematyka kompleksowa: BAŚNIE, BAJKI I BAJECZKI
Cele operacyjne:
Dziecko:
- wciela się w postać z bajki
-uczestniczy w zabawie ruchowej
- bawi się przy muzyce
- odgaduje odgłosy zwierząt
- słucha opowiadania
- podejmuje rozmowę na temat opowiadania
-  przyporządkowuje postacie do odpowiednich haseł
- naśladuje śmiech
- ćwiczy liczenie  w zakresie 4/10
-odpowiada na pytania
- wykonuje pracę plastyczną

III. Tematyka kompleksowa: NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna obiekty i zjawiska w kosmosie
-śpiewa piosenkę
-gra na wybranych przez siebie instrumentach
-dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
-tworzy wzory palcem
-wykonuje eksperymenty chemiczne
-wykonuje lunetę
-udaje astronautę

IV. Tematyka kompleksowa: CHCĘ BYĆ MATEMATYKIEM
Cele operacyjne:
Dziecko:
- wie, co kryje się pod pojęciem „matematyk”  
- aktywnie uczestniczy w rozmowie
- liczy w zakresie 5  
- wie, o czym jest piosenka
-aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznych
- rozwija mowę
- rozpoznaje wybrane figury
-określa właściwości sopli lodowych
-w skupieniu słucha opowiadania
-zna znaczenie słowa para
-wskazuje odpowiednie figury, przedmioty
-wymyśla własne kompozycje, rozwija wyobraźnię
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE STYCZEŃ 2020


I, II. Tematyka kompleksowa: MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA…
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna wybrane tradycje Noworoczne
-wypowiada się na określony temat
-wykonuje pracę plastyczną
-rozpoznaje zapis graficzny litery s
- nazywa dni tygodnia
-zna wybrane figury geometryczne
-zna wybrane kolory
-zna znaki matematyczne +, = ,<,>
-maluje drzewo farbami
-nazywa pory roku
-potrafi dłużej skupić swoją uwagę na czytanym tekście

III. Tematyka kompleksowa: ZIMOWE ZABAWY (I TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH)
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uczestniczy w rozmowie dotyczącej wiersza
-wskazuje właściwości śniegu
-próbuje nazywać instrumenty perkusyjne
- gra na instrumentach
- szereguje bałwanki wg wielkości  
- przelicza bałwanki
- rysuje pięć guzików
- potrafi wspiąć się na palce i wykonać siad podparty
- wymienia skutki niebezpiecznych zabaw zimą

IV. Tematyka kompleksowa: ZIMO, BAW SIĘ Z NAMI
(II TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH)
Cele operacyjne:
Dziecko:
-uważnie słucha wiersza
-uczestniczy w zabawie
-rozwiązuje zagadki
-trafia do celu
-uczestniczy w zabawie muzycznej
- zna dni tygodnia
-rozpoznaje znak matematyczny =
-słucha opowiadania
-układa własną historyjkę
-wykonuje makietę z wybranych obrazków

V. Tematyka kompleksowa: BABCIA I DZIADEK
Cele operacyjne:
Dziecko:
-spontanicznie wypowiada się
-prezentuje program artystyczny
- śpiewa piosnkę
-klaszcze w rytm piosenki
-rozwiązuje zagadki
-nazywa członków rodziny
-orientuje się na kartce papieru: na, pod …
-nazywa emocje
-uczestniczy w zabawie ruchowej
-przelicza w swoim zakresie 3/10
-zna figury geometryczne
-koloruje figury geometryczne
-zna zapis graficzny cyfry 8
-wykonuje pracę plastyczną 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE GRUDZIEŃ 2019 


- uczestniczy w zabawach ruchowych
- wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
- uważnie słucha czytanego tekstu
- spontanicznie wypowiada się na temat utworu
- relaksuje się podczas poobiedniego odpoczynku poprzez słuchanie kołysanek, szumu fal, muzyki poważnej, masaże, elementy bajkoterapii
- kreśli szlaczki, rysuje po śladzie
- wykonuje pracę plastyczną
- bawi się w wybranych kącikach zainteresowań
-lepi z ciastoliny i innych mas
Praca odpowiednio dobrana do potrzeb rozwojowych dziecka poprzez różnicowanie stopnia trudności zajęć- praca indywidualna  zróżnicowana lub jednolita, w tym odpowiedni dobór metod, technik i form pracy.

I. Tematyka kompleksowa: JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wie, że kiedyś żyły dinozaury
-śpiewa refren piosenki
-odciska postać dinozaura
-uważnie ogląda przedstawienie teatralne
-pisze obrazkowy list do Świętego Mikołaja
-porównuje liczebność zbiorów
-wykonanie papierowej laleczki
-rozwiązuje zagadkę słowną
-rysuje węglem swobodnie po kartce

II. Tematyka kompleksowa: IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna pory roku
-dostrzega zmiany
-zna cechy charakterystyczne dla zimy
-zna pojęcia nad, pod, w ,za
-lepi bałwana ze śniegu
-swobodnie ilustruje tekst piosenki ruchem
-określa pogodę
-opisuje właściwości wody i śniegu
-prowadzi obserwację
-wykonuje kartkę świąteczną
- bawi się w grupie/parach
-liczy we własnym zakresie 3 i 10
-zna wybrane symbole i oznaczenia

III. Tematyka kompleksowa: IDĄ ŚWIĘTA
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna kilka tradycji Bożonarodzeniowych
-ozdabia pierniki
-śpiewa kolędy
-wypowiada się na temat tekstu piosenki
-liczy we własnym zakresie 3 i 10
-zna dni tygodnia
-dostrzega rytm dnia
-tworzy kolorowy łańcuch na choinkę
-wie, że co roku przystrajamy choinkę
-wypowiada się na określony temat
-planuje swoje działania
-ozdabia choinkę ze styropianu


IV. Tematyka kompleksowa: PROJEKT PREZENTY
Cele operacyjne:
Dziecko:
-określa cechę papieru
-zna wybrane tradycje
- w skupieniu ogląda film edukacyjny
-wykonuje pracę przestrzenną
-przestrzega zasady bezpieczeństwa
-zwraca uwagę na określone przedmioty
-wie z jakiej okazji składa się życzenia


WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE:
- 6.12.2018 Spotkanie z Mikołajem
- 17.12.2018 Wigilia grupowa z rodzicami
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE LISTOPAD 2019


- uczestniczy w zabawach ruchowych
- wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
- uważnie słucha czytanego tekstu
- spontanicznie wypowiada się na temat utworu
- relaksuje się podczas poobiedniego odpoczynku poprzez słuchanie kołysanek, szumu fal, muzyki poważnej, masaże, elementy bajkoterapii
- kreśli szlaczki, rysuje po śladzie
- wykonuje pracę plastyczną
- bawi się w wybranych kącikach zainteresowań
-lepi z ciastoliny i innych mas
- uczestniczy w pracach indywidualnych zróżnicowanych lub jednolitych odpowiednio dobranych do potrzeb rozwojowych dziecka

I. Tematyka kompleksowa: MOJA RODZINA

Cele operacyjne:
Dziecko:
-rozwiązuje zagadki
-dopasowuje ilustracje
-zna cechy charakterystyczne dla różnych zawodów
-swobodnie wypowiada się
-ogląda ilustracje
-wie, że należy dbać o prządek
-rozpoznaje zapis graficzny litery i
-śpiewa piosnkę
-klaszcze w rytm piosnki
-zna wybrane figury geometryczne
-zna zapis graficzny litery t

II. Tematyka kompleksowa: MÓJ DOM
Cele operacyjne:
Dziecko:
- rozwiązuje zagadki
-rysuje portret taty
-rozpoznaje zapis graficzny litery t
-śpiewa piosenkę
-bawi się przy piosence
-klaszcze w rytm piosenki
-wykonuje pracę plastyczną
-uczestniczy w spacerze
-zna potrzeby zwierząt
-wie, jak należy zachować się wobec nieznanych zwierząt
-porównuje i łączy obrazki w pary
-zna zapis graficzny cyfry 5

III. Tematyka kompleksowa: MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna kilka praw i obowiązków
-swobodnie wypowiada się na określony temat
-rozumie pojęcie obowiązek
-tworzy swój kodeks praw i obowiązków
-prawidłowo odtwarza rytmy
-opisuje jesienne części garderoby
-zna wybrane figury geometryczne
-wie, gdzie mieszkają wybrane zwierzęta
-rozpoznaje zapis graficzny litery d
-eksperymentuje farbami na kartce

IV. Tematyka kompleksowa: MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Cele operacyjne:
Dziecko:
-składa puzzle w całość
-wykonuje puzzle
-klasyfikuje produkty
-pamięta swój adres zamieszkania
-rozróżnia zachowania bezpieczne od niebezpiecznych
-wykonuje i pije zdrowy sok z owoców
-zna kilka zasad zdrowego odżywiania
-liczy w zakresie 6
-rozpoznaje owoc lub warzywo po smaku
 

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019
 

TEMATYKA WIODĄCA
 

1. Idzie jesień...przez ogród i sad
2. Idzie jesień...do zwierząt
3. Co z czego otzrymujemy
4. Idzie jesień...z deszczem
5. Jesień - dotknij, posmakuj, powąchaj


 

ZAMIERZONE CELE, DZIECKO:
 
- uczestniczy w zabawach ruchowych
- wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
- uważnie słucha czytanego tekstu 
- spontanicznie wypowiada się na temat utworu
- relaksuje się podczas poobiedniego odpoczynku poprzez słuchanie kołysanek, szumu fal, muzyki poważnej, masaże, elementy bajkoterapii
- kreśli szlaczki, rysuje po śladzie
- wykonuje pracę plastyczną
- bawi się w wybranych kącikach zainteresowań
- uczestniczy w pracach indywidualnych zróżnicowanych lub jednolitych odpowiednio dobranych do potrzeb rozwojowych dziecka 
 
I. Tematyka kompleksowa: Idzie jesień… przez ogród i sad
Cele operacyjne:
Dziecko:
-śpiewa piosenkę
-układa rytm z klocków 
-klaszcze w rytm muzyki
-uczestniczy w zabawie badawczej
-porównuje przedmioty
-odpowiada na pytania
-zna zapis graficzny cyfry 3
-potrafi dłużej skupić swoją uwagę na czytanym tekście
-zna potrzeby zwierząt
-określa kierunki
-rozpoznaje obraz graficzny |"o" (6-latek)
 
II. Tematyka kompleksowa: Idzie jesień… do zwierząt
Cele operacyjne:
Dziecko:
-przeżywa emocje
-rozróżnia emocje
-podejmuje samodzielną aktywność poznawczą
-rozpoznaje obraz graficzny "a" (6-latek)
- rozpoznaje właściwości orzechów
-przelicza elementy każdy w swoim zakresie
-śpiewa piosnkę
-klaszcze w rytm piosenki
-lepi z plasteliny
-wzmacnia drobne mięśnie dłoni
 
III. Tematyka kompleksowa: Co z czego otrzymujemy
Cele operacyjne:
Dziecko:
-opowiada na pytania
-wczuwa się w emocje z najbliższego otoczenia
- określa nazwy zawodów
- przelicza, klasyfikuje przedmioty
-układa rytmy 
-zna figurę geometryczną prostokąt
-rysuje po śladzie, koloruje
-rozpoznaje zapis graficzny m
 
 
IV. Tematyka kompleksowa: Idzie jesień… z deszczem 
Cele operacyjne:
Dziecko:
- pamięta zapis graficzny a,o,m
-dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią
-dostrzega wartość pobliskiego otoczenia
- wie, w co należy ubrać się jesienią
-klasyfikuje ubrania
 
V. Tematyka kompleksowa: Jesień- dotknij, posmakuj, powąchaj 
Cele operacyjne:
Dziecko:
- uważnie słucha czytanego tekstu
-układa historyjkę obrazkową
-wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
- prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie
-śpiewa  fragment piosnki
-tańczy swobodnie do muzyki
-przelicza na konkretach w swoim zakresie
-nazywa wybrane owoce i warzywa

 

 


 
 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC